Spring naar content

Wonen

Het is belangrijk om fijn te kunnen wonen. Bent u woningzoekende en wilt u meer weten over de starterslening of woningbouwprojecten? Of bent u juist op zoek naar hulp bij wonen? Op deze pagina leest u alles wat u wilt weten over wonen in de gemeente Buren.

 • Woningprogramma en omgevingsvisie

  In het woningprogramma en de omgevingsvisie vindt u de lange termijnvisie van de gemeente Buren betreffende wonen en het bouwen van nieuwe winingen in de gemeente Buren.

 • Kopen, (sociale) huur of verhuren

  Sociale huurwoningen, een woning tijdelijk verhuren, grond kopen, huren of pachten.

 • Leningen en WOZ-waarde

  Starterslening, blijverslening, WOZ-waarde en taxatieverslag, bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.

 • Nieuwbouwprojecten

  Alle lopende nieuwbouwprojecten binnen de gemeente Buren.

 • Verhuizen

  Alles over verhuizen naar de gemeente Buren, vanuit of naar het buitenland, huisnummer, ja/nee sticker, nieuwkomers en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over bouwen, verbouwen en slopen, omgevingsvergunning, vergunningcheck.

 • Bestemmingsplannen en principeverzoeken

  Wilt u weten wat de bestemming is van een gebied of perceel? Heeft u een ruimtelijk plan die u wilt voorleggen aan de gemeente? Op deze pagina leest u alles over bestemmingsplannen en principeverzoeken.

 • Hulp bij wonen

  Is het moeilijk om zelfstandig te blijven wonen? Heeft u hulp nodig in het huishouden? Of wilt u zich goed voorbereiden op de toekomst met een pré mantelzorgwoning? Op deze pagina leest u meer over hulp bij wonen.

 • Bijzondere woonvormen

  De gemeente Buren is van plan om drie oude schoollocaties aan te passen tot bijzondere woonvormen. Op deze pagina leest u meer over deze locaties en de ontwikkelingen.

Nieuwsberichten wonen

Woondeal Rivierenland

Op 8 maart ondertekenden alle wethouders Wonen uit Rivierenland, de gedeputeerde van provincie Gelderland Peter Kerris en Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge de woondeal Rivierenland. Dit is een afspraak tussen gemeenten, provincie en het Rijk om samen de schouders te zetten…