Spring naar content

Woningprogramma en omgevingsvisie

  • Woningprogramma

    Op dit moment is deze pagina in ontwikkeling.

  • Omgevingsvisie

    Een omgevingsvisie is een visie voor de (middel)lange termijn. Alle doelen en ambities voor de fysieke leefomgeving staan er bij elkaar. De omgevingsvisie helpt ons om komende jaren goede ruimtelijke keuzes te maken en initiatieven te toetsen.

  • Bouwen aan de toekomst

    Bouwen aan de toekomst betekent het werken aan vitale en leefbare kernen. Het realiseren van aantrekkelijke woonruimte met voorzieningen voor de eigen inwoners en nieuwkomers die zich graag hier vestigen.