Reactie Ministerie van Defensie op brief gemeenteraad

11 maart 2019

Veiligheid voorop

22 januari stuurde de gemeenteraad een brief aan het Ministerie van Defensie om aandacht te vragen voor de overlast van de laagvliegende helikopters en de veiligheid. Mevrouw Visser, staatssecretaris van Defensie, heeft per brief gereageerd. Zij geeft aan dat het signaal van de brief duidelijk is en dat veiligheid van zowel het defensiepersoneel als van de mensen in de oefengebieden voorop staat.

Verbeteringen kaartsysteem

Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat er nog geen verbeterde kaarten zijn, waar de piloten wel behoefte aan hebben. De staatssecretaris heeft maatregelen aangekondigd om het kaartsysteem te verbeteren. Het gaat om twee extra functies om de vliegbases te voorzien van verbeterede en actuele kaarten, nieuwe softwareapplicaties en nieuwe printers.

Simulator

De gemeenteraad heeft gevraagd waarom de simulator die in 2008 is toegezegd nog steeds niet beschikbaar is. Hierop antwoordt de staatssecretaris dat er de komende jaren hoogwaardige simulatoren zullen worden aangeschaft. Sinds het aantreden van kabinet Rutte-III is namelijk structureel meer geld voor Defensie beschikbaar. Vanaf 2020 zullen nieuwe simulatoren aan de huidige gekoppeld worden. Het gaat hier om hoogwaardige technologie die nog verder ontwikkeld moet worden.

Ten slotte

Ten slotte schrijft de staatssecretaris: “Defensie zal de overlast door toedoen van helikopters niet weg kunnen nemen. Maar ik wil met deze brief onderstrepen dat Defensie doet wat redelijkerwijs mogelijk is om de overlast te beheersen en de veiligheid van helikopteroperaties te bevorderen.”