Organisaties slaan handen ineen tegen armoede

22 juni 2018

Dinsdag 19 juni was er op het gemeentehuis in Maurik een startbijeenkomst van Financieel Fit Rivierenland en gemeenten Buren en Neder-Betuwe. Financieel Fit Rivierenland is een coöperatie van partners uit…

Avri bestrijdt de reuzenberenklauw

19 juni 2018

In onze gemeente komt op meerdere plaatsen de berenklauw voor. Vooral de reuzenberenklauw kan bij aanraking tot brandwonden leiden. Daarom bestrijdt Avri deze plant in de openbare ruimte. We bestrijden…

Openbare informatiebijeenkomst Sebava 28 juni

19 juni 2018

Op donderdag 28 juni is er om 19.00 uur een openbare informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Maurik. Op deze avond wordt de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken rondom het bedrijf Sebava aan de Burensewal 3 in Kapel-Avezaath. Het betreft een voorfase waarin het college de raad bijpraat over de laatste ontwikkelingen.

Burens college stelt portefeuilleverdeling vast

12 juni 2018

Het college van B&W heeft de portefeuilleverdeling voor de komende jaren vastgesteld. Ook besloot het college welke bestuurders naar welk regio-overleg worden afgevaardigd. Tot slot is bekend wie, wie vervangt in geval van ziekte of verlof.

Hoeveel restafval houdt u nog over?

11 juni 2018

Woont u in een van de 10 Avri-gemeenten? Vanaf 1 januari 2019 halen we uw afval, in opdracht van uw gemeente, op een andere manier op dan de meeste inwoners gewend zijn.

Wijzigingsplan ‘Lienden, Hof van Lienden’

11 juni 2018

Het wijzigingsplan Lienden, Hof van Lienden ligt ter inzage. Het plan kunt u inzien via deze pagina en ruimtelijkeplannen.nl of aan de balie in het gemeentehuis. Rectificatie Eerder is bekend gemaakt…

Voorbereiding bestemmingsplan Kersentuin

11 juni 2018

Voor de locatie van het voormalige zorgcomplex de ‘Kersentuin’ aan de Valentijnstraat in Maurik heeft de gemeente Buren een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding. Het voormalige zorgcomplex is al jaren niet meer als zodanig in gebruik en daarom wordt al enkele jaren gesproken over herontwikkelingsplannen op deze locatie.

Privacywet voor vrijwilligersorganisaties

11 juni 2018

Welzijn Rivierstroom ziet dat veel vrijwilligersorganisaties in Buren en Neder-Betuwe de afgelopen weken een privacybeleid hebben opgesteld en op hun website hebben gepubliceerd. Het is belangrijk dat ook stichtingen en…

Maaiwerkzaamheden

11 juni 2018

Nu het lente is en het gras weer groeit hebt u misschien vragen over de maaiwerkzaamheden. Wanneer wordt er weer gemaaid en waarom? Dit leggen wij graag aan u uit….

Meer vogels, wilde bijen en vlinders op het erf

11 juni 2018

Wilt u meer vogels, wilde bijen, vlinders en andere dieren op en rond uw erf? Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseert op 16 juni een eendaagse cursus over biodiversiteit op en om het erf. Deelnemers zien op een prachtig  erf in Rijswijk  inspirerende voorbeelden hoe ze hun erf kunnen inrichten voor meer dieren.