Openingstijden gemeentehuis rond de feestdagen

6 december 2018, 14:08
Het gemeentehuis is rond de feestdagen op een paar momenten gesloten: maandag 24 december dinsdag 25 december (1e kerstdag) woensdag 26 december (2e kerstdag) maandag 31 december dinsdag 1 januari…

Meldpunt voor burgers om verward gedrag te melden

5 december 2018, 17:27
Inwoners uit de regio Gelderland-Zuid die zich zorgen maken om iemand met verward gedrag, kunnen dit melden. De GGD heeft hiervoor sinds kort het Meldpunt Bijzondere Zorg opengesteld. Inwoners kunnen…

Openbare informatiebijeenkomst woensdag 12 december

5 december 2018, 17:19
Op woensdag 12 december is een openbare informatiebijeenkomst over de tweemaandsrapportage 2018 in het gemeentehuis in Maurik. Het college van burgemeester en wethouders legt in het begrotingsjaar 2018 elke twee maanden verantwoording af over de meest recente inkomsten en uitgaven. Ook legt het college uit hoe ver het is met het realiseren van de begrotingsdoelen.

Consul Oorlogsgravenstichting

5 december 2018, 16:57
Per 1 december is de heer S. Krebaum, toezichthouder Openbare Ruimte, benoemd tot honorair consul Oorlogsgravenstichting in de Gemeente Buren door burgemeester De Boer. De doelstelling van de Oorlogsgravenstichting is…

Nieuwe manier van afval aanbieden start op 1 juli 2019

5 december 2018, 16:09
De nieuwe manier van afval aanbieden, waarbij inwoners zelf hun restafval wegbrengen, start op 1 juli 2019. Extra containers en de onvoorziene ligging van kabels en leidingen vragen om meer tijd voor het plaatsen van de ondergrondse containers. Tot 1 juli kunt u uw restafval op dezelfde manier aanbieden als u nu gewend bent.

Wat mag er wel en niet bij plastic afval?

5 december 2018, 14:49
Vorig jaar is er in de 10 Avri-gemeenten ruim 22 kilo per persoon aan plastic verpakkingen en drinkpakken gescheiden aangeboden. Van gebruikt plastic maken we na recycling weer nieuwe producten.…

Inzameling plastic afval

5 december 2018, 12:48
Buitengebied en kleinere dorpen: nieuwe container Vanaf januari 2019 haalt Avri de plastic verpakkingen en drinkpakken in het buitengebied en de kleinere dorpen gratis op in de nieuwe grijze container.…

Een koffer vol kansen voor Burense kinderen

5 december 2018, 10:56
Maandag 3 december hebben vertegenwoordigers van alle basisscholen en kinderopvang-organisaties en de gemeente Buren afgesproken ervoor te zorgen dat alle kinderen in onze gemeente veilig en gezond opgroeien. Scholen, kinderopvang…
use App\OpenPub\Paginator; use Fusion\Support\Request;