Nieuwe tarieven afvalstoffenheffing bekend

18 oktober 2018

Beperkte stijging afvalstoffenheffing van 2,5% Vanaf 2019 betalen inwoners van de 10 Avri-gemeenten per huisaansluiting € 169 voor het vaste tarief en € 1 per 30 liter restafval die zij…

Vrijwilligersprijzen, wie draagt u voor?

17 oktober 2018

Elk jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie reikt burgemeester Jan de Boer de vrijwilligersprijzen uit: voor de Vrijwilliger van het Jaar, de Kanjer van Buren en de Buurzaamheidsprijs. Als dank en waardering…

Workshop Ouders en de puberteit

16 oktober 2018

Woensdag 7 november organiseert gebiedsteam STIB een gratis workshop “Ouders en de puberteit, van opvoeden naar coachen”. Een workshop voor ouders en verzorgers van (pre) pubers. Als ouder van een…

Ontwerpbestemmingsplan ‘Maurik, Kersentuin’

16 oktober 2018

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Maurik, Kersentuin’ ligt ter inzage. Het plan kunt u inzien via deze pagina en www.ruimtelijkeplannen.nl of aan de balie in het gemeentehuis. Wat maakt dit bestemmingsplan mogelijk? Het bestemmingsplan maakt…

Vrijwilligers gezocht

16 oktober 2018

De Leerpunten in Lienden (maandagmiddag) en Buren (dinsdagmiddag) zoeken vrijwilligers die mensen kunnen helpen met het aanleren van basisvaardigheden op de computer. Er is begeleiding van een docent van het…

Inspiratieavond Vrijwilligers met een bijsluiter

16 oktober 2018

Overal zijn vrijwilligers nodig. Sommige vrijwilligers vragen iets extra’s. Bijvoorbeeld omdat ze psychisch kwetsbaar zijn. Organisaties willen de andere vrijwilligers daar niet extra mee belasten. De Inspiratieavond Vrijwilligers met een…

De raad vergadert 17 oktober 2018

16 oktober 2018

De voorbespreking van 23 oktober staat in het kader van de programmabegroting 2019. De begroting is digitaal te raadplegen. Er is geen informatiebijeenkomst. Op www.buren.nl staat de agenda van de raadsvergadering. De voorbespreking is in het gemeentehuis, Wetering 1, Maurik, aanvang 19.00 uur in de Liendenzaal. U bent van harte welkom! De voorbespreking is ook live online te volgen onder de datum van de betreffende vergadering.

Reizigers Rivierenland erg tevreden over regiovervoer Versis

16 oktober 2018

De reizigers van Versis zijn erg tevreden over dit aanvullende vervoer in de regio Rivierenland. Uit een klanttevredenheidsonderzoek van onderzoeksbureau Moventum blijkt dat zij de kwaliteit van de algehele dienstverlening waarderen met een 8. De chauffeurs krijgen gemiddeld ook een 8 en de regiecentrale en voertuigen beide een 7,9.

Gemeente Buren investeert in kernen

12 oktober 2018

Begroting biedt ruimte om samen met inwoners te werken aan leefbaarheid.

De gemeente Buren is financieel gezond. De begroting voor 2019 en de drie jaren daarna is sluitend.

Werkzaamheden en nachtafsluitingen A15 tussen knooppunten Valburg en Deil

11 oktober 2018

Rijkswaterstaat voert van woensdag 17 oktober tot en met zondag 2 december groot onderhoud uit aan de A15 tussen de knooppunten Valburg en Deil. In deze periode zijn er nachtelijke afsluitingen in de weekenden op delen van de A15. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Ook overdag vinden werkzaamheden plaats; de weg blijft dan toegankelijk voor verkeer.