Spring naar content

Webarchief

De archiefwet 1995 bepaalt dat websites van de overheid dagelijks gearchiveerd moeten worden. De gemeente Buren archiveert haar website sinds 20 december 2012. U kunt vanaf die datum op elke gewenste dag de website bekijken zoals die toen was.

U kunt het webarchief van de gemeente Buren raadplegen via de website van archiefweb.eu.

Webarchief gemeente Buren