Nu gesloten Morgen open van 08:30 tot 20:00 uur.

Wij werken op afspraak.

Gemeentebelastingen

Voor de uitvoering van overheidstaken is geld nodig. Gemeenten krijgen dit geld voor een belangrijk deel van de Rijksoverheid. Maar gemeenten ontvangen ook zelf geld van burgers en bedrijven. Het geld dat burgers en bedrijven aan de gemeente moeten betalen noemt men belastingen. De opbrengsten van belastingen gebruikt de gemeente onder andere voor het onderhoud van de wegen en het onderhoud van gebouwen.

Schuldhulpverlening

WOZ-taxatie en beschikking

Wet Waardering onroerende zaken

De Wet WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken: woningen, maar ook openbare gebouwen, bedrijfspanden, grond en overige onroerende zaken. De uitkomst van deze waardering gebruiken we bij het heffen van verschillende belastingen. Een aantal gegevens, zoals de WOZ-waarde, geven we door aan de BSR en aan de Belastingdienst. Dit is wettelijk verplicht. Deze partijen gebruiken bij het heffen van hun belastingen dezelfde taxatiegegevens.

Adres & Openingstijden

Gemeentehuis De Wetering 1 4021 VZ Maurik Nederland
  • Maandag:08:30 - 20:00
  • Dinsdag:08:30 - 17:00
  • Woensdag:08:30 - 17:00
  • Donderdag:08:30 - 18:00
  • Vrijdag:08:30 - 12:00

Nieuws

Opruimen met asbest verontreinigd materiaal verloopt voorspoedig

11 augustus 2017
Vanaf 2 augustus 2017 werkt een gecertificeerd en deskundig bedrijf in opdracht van de eigenaar van de varkenshouderij Sebava (voormalige Knorhof) in Erichem aan de sanering van de uitgebrande stallen. De varkenshouderij brandde op 27 juli af. In de stallen was asbest verwerkt en de kadavers zijn hiermee verontreinigd. Het afvoeren van de kadavers heeft de hoogste prioriteit. Door deze werkwijze is de termijn van geuroverlast voor de omgeving het kortst. Het plan van aanpak is in volle uitvoering. Als er geen tegenslagen zijn zal het ruimen van de kadavers wellicht sneller zijn dan de verwachte 4 weken

26348 inwoners in 14 woonplaatsen

De gemeente Buren bestaat uit het stadje Buren en de dorpen Asch, Beusichem, Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, Ommeren, Ravenswaaij, Rijswijk, Zoelen en Zoelmond. Ook liggen enkele woningen van de dorpen Buurmalsen en Kapel-Avezaath op het grondgebied van de gemeente Buren.

Samenwerkingspartners

Ontdek de gemeente Buren

Bekijk hier wat gemeente Buren u allemaal te bieden heeft.

Ontdek Buren