Spring naar content

Nieuws

RSS

Hans Martijn Ostendorp is beoogd burgemeester van Buren

De heer H.M. (Hans Martijn) Ostendorp wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe burgemeester van de gemeente Buren. De gemeenteraad heeft dat vanavond besloten in een extra raadsvergadering. Op dit moment is de heer Ostendorp Directeur Betaald Voetbal van De Graafschap. 

Bestemmingsplan met agrarische bestemming voor oude locatie Knorhof

In juli 2017 brak er een brand uit in de varkensstal van de Knorhof tussen Kapel-Avezaath en Erichem. Bij de brand kwamen 20.000 varkens om het leven. Na de brand zijn de schuur, twee mestsilo’s, mestkelders en een bedrijfswoning overgebleven. Aanvraag vergunning bij provincie In…

Balie gesloten op 1 februari

Op 1 februari is de balie gesloten in verband met een cursusdag. Het is dan niet mogelijk om paspoorten, rijbewijzen, uittreksels etc. aan te vragen. U kunt uw aangevraagde document wel ophalen. Via https://afspraken.buren.nl/afspraken kunt u een afspraak maken voor het aanvragen van een document…

Snoeien bomen uiterwaarden

Team Rijntakken snoeit namens Rijkswaterstaat voorafgaand aan het broedseizoen (midden maart 2023) verschillende bomen in de uiterwaarden. Dit gebeurt langs de Rijntakken op grondeigendom van de overheid. Op 30 januari 2023 snoeit Team Rijntakken verschillende bomen in de Beusichemsche waard in de gemeente Buren. Dit…

Wilt u een propaantank plaatsen? Dan bent u verplicht een melding te doen!

Als gevolg van de hoge energieprijzen zien we dat er steeds vaker propaantanks bij woningen worden geplaatst. Vanwege de veiligheid is het nodig dat de propaantanks voldoen aan de eisen uit de wet- en regelgeving. Daarom zijn bedrijven én particulieren verplicht een melding te doen.…

Uitnodiging informatieavond bijzondere woonvorm Asch

Op 14 juli 2022 organiseerden we een informatieavond om de interesses te peilen voor de herontwikkeling van drie gemeentelijke locaties naar een bijzondere woonvorm. Het gaat om de locaties: Asch (de oude basisschool De Wegwijzer) Ommeren (de oude basisschool De Meent) Maurik (het braakliggende perceel…

60 jaar huwelijk: echtpaar Van Lavieren-Van Zetten uit Lienden

We feliciteren het echtpaar Van Lavieren-Van Zetten uit Lienden met hun 60-jarig (diamanten) huwelijk op 9 januari 2023. Burgemeester Josan Meijers bracht een felicitatiebezoek namens de gemeente. Nogmaals gefeliciteerd met dit feestelijke moment! Foto: JG Fotografie uit Lienden

A-status Jaarverslag Kinderopvang

Op 24 mei 2022 stelde het college het jaarverslag 2021 vast over de activiteiten die het college verricht in het kader van de handhaving van de Wet Kinderopvang. U bent daarover destijds geïnformeerd via het raadsjournaal. Deze week ontvingen we het bericht van de Inspectie…

Vrijwilligers E-Teams gezocht: help met energie besparen

Het E-Team brengt gratis energiebesparende producten aan bij gezinnen die in de knel komen door hoge energiekosten. Met de huidige energieprijzen kunnen zij dan tussen de € 100 en € 500 op energiekosten besparen. En zowel de producten als de installatie zijn helemaal gratis! Het…

Bekendmaking aanbeveling nieuwe burgemeester van Buren

De gemeenteraad van Buren doet op dinsdag 17 januari 2023, op voorstel van de vertrouwenscommissie, een aanbeveling voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van de gemeente Buren. Dit gebeurt tijdens een openbare raadsvergadering die naar verwachting rond 21.00 uur start. De gemeenteraad komt die…