Spring naar content

Gemeenteraad

Burgemeester en wethouders

Gemeentelijke financiën

Nieuws gemeenteraad

Gemeenteraad Buren stelt begroting 2024 vast

De gemeenteraad van Buren stelde donderdag 9 november 2023 de begroting voor het jaar 2024 vast. Met het vaststellen van de begroting geeft de gemeenteraad het college (financiële) kaders mee om het beleid van de gemeente uit te voeren. De fracties Gemeentebelangen, PCG, CDA en…
  • Officiële bekendmakingen

    Vergunningen, meldingen, beschikkingen.

  • Lokale wet- en regelgeving

    Lokale wet- en regelgeving in de gemeente Buren

  • Ter inzage

    Stukken die ter inzage liggen.