Spring naar content

Bestuur

 • Gemeenteraad

  Alles over de gemeenteraad en de griffie.

 • College

  Alles over het college van burgemeester en wethouders.

 • Organisatie

  Alles over de ambtelijke organisatie.

Nieuws gemeenteraad

Besluitvorming op 9 juli

Dinsdag 9 juli 2024 komt de gemeenteraad bijeen voor een besluitvormende raadsvergadering. De gemeenteraad vergadert vanaf 19.30 uur in de raadzaal. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen op de publieke tribune. Op de agenda: Eerste Bestuursrapportage 2024 Kadernota 2025 De…
 • Gemeentelijke financiën

  Programmabegroting, jaarrekening, bestuursrapportages, kadernota

 • Officiële bekendmakingen

  Vergunningen, meldingen, beschikkingen.

 • Lokale wet- en regelgeving

  Lokale wet- en regelgeving in de gemeente Buren

 • Ter inzage

  Stukken die ter inzage liggen.

 • Woo-verzoeken

  Openbare Woo-verzoeken (Wet openbare overheid).