Spring naar content

Nieuws gemeenteraad

Besluiten van de gemeenteraad

Dinsdag 30 mei vond een besluitvormende raadsvergadering plaats. Tot in de laatste uurtjes bogen de raadsleden zich over een aantal belangrijke onderwerpen. Gemeenteraad stemt in met verkoop en nieuwbouw van gemeentehuis De gemeente Buren wil besparen op de exploitatiekosten van het gemeentehuis. Op dit moment…
  • Officiële bekendmakingen

    Vergunningen, meldingen, beschikkingen.

  • Lokale wet- en regelgeving

    Lokale wet- en regelgeving in de gemeente Buren

  • Ter inzage

    Stukken die ter inzage liggen.