Spring naar content

Bestuur

 • Gemeenteraad

  Alles over de gemeenteraad en de griffie.

 • College

  Alles over het college van burgemeester en wethouders.

 • Organisatie

  Alles over de ambtelijke organisatie.

Nieuws gemeenteraad

Raadspraat CDA

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Peter van Dijk, fractievoorzitter van CDA Buren. Opdat wij niet vergeten! Herdenken is belangrijk. In gemeente Buren wordt ook herdacht. Op diverse plaatsen en…
 • Gemeentelijke financiën

  Programmabegroting, jaarrekening, bestuursrapportages, kadernota

 • Officiële bekendmakingen

  Vergunningen, meldingen, beschikkingen.

 • Lokale wet- en regelgeving

  Lokale wet- en regelgeving in de gemeente Buren

 • Ter inzage

  Stukken die ter inzage liggen.

 • Woo-verzoeken

  Openbare Woo-verzoeken (Wet openbare overheid).