Spring naar content

Nieuws

RSS

College legt een sluitende begroting voor aan de raad

Het college van burgemeester en wethouders biedt de programmabegroting 2023-2026 aan de gemeenteraad aan. De meerjarenbegroting is financieel structureel in evenwicht. We blijven scherp op de ombuigingen die nodig zijn om dit te bereiken. Deze ombuigingen liggen grotendeels op koers. Met de begroting geven we…

Activiteiten tijdens de Nationale Klimaatweek

Tijdens de Nationale Klimaatweek van 28 oktober tot en met 6 november zijn er verschillende duurzame activiteiten in de gemeente Buren. Inwoners uit de gemeente kunnen zich gratis aanmelden via www.buren.nl/klimaatweek. Daar staat ook de volledige activiteitenkalender. De Nationale Klimaatweek Veel inwoners, ondernemers en jongeren…

Voorlichting over inbraakveiligheid en ondermijning

In de week van 10 oktober– de Week van de Veiligheid – vraagt gemeente Buren aandacht voor Inbraakveiligheid en ondermijnende drugscriminaliteit. Inbraakveiligheid Op dinsdag 11 oktober vindt in samenwerking met de politie een folderactie plaats om inwoners te informeren over inbraakveiligheid. Zeker nu het straks…

Gezondheidstest voor inwoners

Op zaterdag 8 oktober aanstaande kunnen inwoners van 50 tot 70 jaar uit de dorpen Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk hun gezondheid laten testen in de nieuwe sporthal Lignum in Maurik. Met verschillende testen, voorlichting en een informatiemarkt krijgen zij inzicht in de gezondheid…

De gemeenteraad vergadert: voorbespreking op 4 oktober

Dinsdag 4 oktober houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Het doel van een voorbespreking is om met elkaar in gesprek te gaan over de onderwerpen die behandeld worden op de eerst volgende raadsvergadering. Bij deze bijeenkomst kunnen inwoners ook inspreken. Hieronder staan een aantal onderwerpen kort…

Wielstraat in Beusichem afgesloten

Vanaf 26 september is de Wielstraat in Beusichem afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Vitens voert in dit gebied werkzaamheden uit aan de waterleidingen. Deze werkzaamheden duren tot eind december 2022. Het verkeer wordt omgeleid via verschillende omleidingsroutes.

Modder op de weg? Pas op!

In de oogsttijd en de natte herfstmaanden zorgt klei, die van landbouw- en loonwerkvoertuigen afkomt, voor verraderlijk gladde wegen. Dit kan leiden tot verkeersongevallen. We willen onveilige situaties op de weg voorkomen, daarom verzoeken we ondernemers om de weg schoon en veilig te houden. Tijdens…

Evaluatie gladheidbestrijding 2021-2022

Er vond een evaluatie van het afgelopen winterseizoen 2021-2022 plaats. Hieruit blijkt dat het beheerplan gladheidbestrijding op orde is. Er zijn dus geen aanpassingen nodig. De uitvoering ten opzichte van het vorige strooiseizoen is gelijk gebleven. In het winterseizoen 2021-2022 is er zeventien keer gestrooid.…

Gladheidbestrijding weer actief

Het strooiseizoen loopt van 1 november tot 1 april van het volgende jaar. In deze periode staan 24 uur per dag medewerkers paraat om u een veilig winterseizoen te bezorgen. De uitvoering van de gladheidbestrijding is afhankelijk van de weersverwachting en de actuele situatie. De…

Energietoeslag verhoogd, aanvragen nog steeds mogelijk

De energietoeslag is verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro per huishouden. De aanvraagtermijn is verlengd tot 1 juli 2023. Aanvragen kan via de pagina ‘Eenmalige energietoeslag’. Heeft u al een aanvraag ingediend? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. De huishoudens waaraan de…