Spring naar content

Leerlingenvervoer

Als uw kind naar een school voor speciaal onderwijs gaat of vanwege een structurele handicap niet zelfstandig naar een reguliere school kan reizen, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding leerlingenvervoer. Ook als de afstand tot een basisschool van de gewenste geloofs- of levensovertuiging groot is, kunt u mogelijk een vergoeding krijgen.

Meer informatie

U komt in aanmerking voor een vergoeding als de afstand vanaf uw huis groter is dan 6 kilometer naar:

 • een basisschool (BO) of een school voor speciaal basisonderwijs (SBO)
 • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (SO) en (VSO)

Vervoerskosten naar regulier voortgezet onderwijs worden alleen vergoed als uw kind een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking heeft, waardoor het kind niet zelfstandig naar school kan gaan.

 • U vraagt leerlingenvervoer aan met het aanvraagformulier leerlingenvervoer. Bij uw aanvraag moeten verklaringen worden gevoegd. Welke verklaringen u moet bijvoegen, hangt af van het soort school dat uw kind bezoekt. In de toelichting bij het formulier leest u wat u moet meesturen.
 • Ieder schooljaar moet u leerlingenvervoer opnieuw aanvragen. Dit is nodig omdat de situatie van leerling of ouders/verzorgers veranderd kan zijn. Dit kan zorgen voor een andere beoordeling. Ook kunnen intussen de regels zijn veranderd.
 • U kunt niet achteraf een vergoeding aanvragen. De datum waarop wij uw aanvraag ontvangen is bepalend.
 • Bij een eerste aanvraag voor een school voor speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 of 4: een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven door het Samenwerkingsverband.
 • Bij een eerste aanvraag voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 1 en 2): een kopie van het Zorgarrangement.
 • Bij een aanvraag voor vervoer naar basisonderwijs of speciaal basisonderwijs: Inkomensverklaring(en) 2019 van u en uw eventuele partner  Deze kunt u downloaden via de Belastingdienst  of opvragen via de Belastingtelefoon 0800-0543.
 • Bij een eerste aanvraag een vervoersadvies van de school als u in aanmerking wilt komen voor aangepast vervoer.
 • Wij kijken eerst naar de mogelijkheden van uw kind om zelfstandig te reizen met de fiets of met het openbaar vervoer. Ook kijken we naar de mogelijkheden van ouders/verzorgers om uw kind te begeleiden of zelf naar school te brengen.
 • Kan uw kind niet zelfstandig of onder begeleiding naar school, vanwege een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap? Dan komt uw kind mogelijk in aanmerking voor aangepast groepsvervoer.
 • Een vergoeding voor het leerlingenvervoer wordt alleen verstrekt voor vervoer van en naar school. Het aangepast groepsvervoer vervoert de leerlingen alleen volgens de schooltijden die vermeld zijn in de schoolgids.

De gemeente berekent een eigen bijdrage als:

 • de leerling naar een basisschool of speciaal basisonderwijs gaat;
 • uw verzamelinkomen over 2019 hoger is dan € 27.810,-.

De eigen bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 is € 564,- per leerling. Voor vervoer naar scholen voor (speciaal) basisonderwijs die meer dan 20 km van de woning liggen, wordt nog een (extra) inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd.