Aan- of afmelden hond Aanschrijving door gemeente Aansprakelijk stellen van de gemeente Activiteitenbesluit Advies brandveiligheid AED-locaties Afval en onderhoud openbare ruimte Algemene plaatselijke verordening (APV) Asbest verwijderen Attestatie de vita Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Basisscholen Bedrijfsinrichting veranderen Begraven Bestemmingsplan inzien of wijzigen Betalen belastingen en automatische incasso Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking Bewijs van in leven zijn Bewoner uitschrijven van uw adres Bezwaar Bezwaar maken tegen WOZ-waarde of belastingen Bibob-toets Bijdrage leefbaarheid Bijstandsuitkering aanvragen Bijzondere bijstand aanvragen Bouwen aan de toekomst Bouwen, verbouwen en slopen Briefadres aanvragen Buurtjutters Collecteren Dierenleed melden Dood dier melden Drank- en horecavergunning Eigen verklaring rijbewijs / gezondheidsverklaring Elektrische oplaadpunten Elk kind gelijke kans Energielabel voor woningen Evenement organiseren Exploitatievergunning horecabedrijf Geboorteaangifte Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen Geheimhouding persoonsgegevens Geluidhinder Geluidsapparatuur in horecabedrijf Gemeentearchief Gemeentegids Gemeentenieuws Gemeentevlag Gevonden/verloren voorwerp melden Gladheidbestrijding Graafmelding Groenstroken kopen Grond kopen, huren of pachten Handtekening legaliseren Hondenbelasting Hondenbeleid Huisnummer aanvragen of wijzigen Hulp bij het huishouden Hulp bij opvoeden, opgroeien Hulp bij schulden Huurwoningen Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag IOAZ of Bbz bijstand voor zelfstandigen Ja-nee sticker Kabels en leidingen in openbare grond Kapvergunning Kind erkennen Kinderopvang Klachtenregeling Koninklijk predicaat Kwijtschelding belastingen aanvragen Laagvlieggebied Lamp of lantaarnpaal kapot? Landschap in de gemeente Buren Leefbaarheid Leerlingenvervoer Leerplicht Legesverordening en tarieven Leren voor iedereen Loterij, prijsvraag, bingo organiseren Luchtruim gebruiken Melding woon- en leefomgeving Mijn Overheid Milieustraat Monumenten Naamgebruik Naamswijziging achternaam Naamswijziging voornaam Nederlander worden Nieuwkomers Onderscheidingen Ongediertebestrijding Onroerende zaakbelastingen Ontheffing sluitingstijden horeca Ontheffing verwijzingsborden Openbaar vervoer Opvang zwervende dieren Ouderlijk gezag registreren Overlijdensaangifte Parkeervergunning Participatieregeling Paspoort – identiteitskaart Persoonsgebonden budget Peuterspeelzalen Planschade Reizen met kinderen Rijbewijs Rioolaansluiting Rioolheffing Rioolverstopping Scheiding inschrijven Signaleringsgroepen Sport Standplaats Starterslening Stookontheffing Subsidie maatschappelijke ontwikkeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Terrasvergunning Terrorisme Toeristenbelasting Trouwen en geregistreerd partnerschap Uitbetaaldagen uitkering 2017 Uitkeringsfraude melden Uittreksel Basisregistratie Personen Uittreksel burgerlijke stand Vakantie doorgeven uitkering Veerdiensten Veiligheidsbeleid Venten Vergunning exploitatie seksbedrijf Vergunning plaatsen reclame Vergunning speelautomaat Vergunning tijdelijke verhuur leegstaand pand Vergunning verkoop vuurwerk Vergunning voor het splitsen van een woning Verhuizen in en naar de gemeente Buren Verhuizen naar het buitenland Verhuizen vanuit het buitenland Verkeersontheffing Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verkoopdemonstratie in horecabedrijf Voorkeursrecht van de gemeente Vrijwilligers Waarderingsprijzen vrijwilligers Waarmerken kopie Weinig geld Werk zoeken Wet openbaarheid van bestuur Wijziging leidinggevende horeca WMO-voorziening aanvragen Woning onttrekken aan woonruimtevoorraad Woonvoorzieningen WOZ-beschikking huurders WOZ-waarde Zorgcentra Zwemwater