AED en burgerhulpverlening Aan- of afmelden hond Aanschrijving door gemeente Aansprakelijk stellen van de gemeente Activiteitenbesluit Advies brandveiligheid Afval en onderhoud openbare ruimte Afval scheiden, heel gewoon! Algemene plaatselijke verordening (APV) Asbest verwijderen Asfaltonderhoud Attestatie de vita Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Basisscholen Bedrijfsinrichting veranderen Begraven Beheer openbare ruimte Bestemmingsplan inzien of wijzigen Betalen belastingen en automatische incasso Bewijs van Nederlanderschap Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking Bewijs van in leven zijn Bewoner uitschrijven van uw adres Bezwaar Bezwaar maken tegen WOZ-waarde of belastingen Bibob-toets Bijdrage buurtbijeenkomsten Bijstandsuitkering aanvragen Bijzondere bijstand aanvragen Bouwen aan de toekomst Bouwen, verbouwen en slopen Briefadres aanvragen Burense visie op het kind Buurtbemiddeling Buurtjutters Collecteren Contact voor bedrijven Dierenleed melden Discriminatie Dood dier melden Drank- en horecavergunning Duurzaamheid Elk kind gelijke kans Energielabel voor woningen Evenement organiseren Exploitatievergunning horecabedrijf Geboorteaangifte Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen Geheimhouding persoonsgegevens Geluidhinder Geluidsapparatuur in horecabedrijf Gemeentearchief Gemeentegids Gemeentenieuws Gemeentevlag Gevonden/verloren voorwerp melden Geweld of mishandeling melden Gezondheidsverklaring rijbewijs Gladheidbestrijding Glasvezel Graafmelding Grafrechten Grond kopen, huren of pachten Handhavingsverzoek Handtekening legaliseren Herbouw varkenshouderij Kapel-Avezaath Hondenbelasting Hondenbeleid Huisnummer aanvragen of wijzigen Huisvesten buitenlandse werknemers Hulp bij het huishouden Hulp bij opvoeden, opgroeien Hulp bij schulden Huurwoningen IOAZ of Bbz bijstand voor zelfstandigen Identiteitskaart Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Buren Ja-nee sticker Kabels en leidingen in openbare grond Kansspelactiviteiten of loterij organiseren Kapvergunning Kerngericht werken Kind erkennen Kinderopvang Klacht over de gemeente Koninklijk predicaat Kwijtschelding belastingen aanvragen Laagvlieggebied Lamp of lantaarnpaal kapot? Landschap in de gemeente Buren Leefbaarheid Leefbaarheidsbudget Leerlingenvervoer Leerplicht Legesverordening en tarieven Leren voor iedereen Lokale wet- en regelgeving Luchtruim gebruiken Melding knalapparatuur Melding openbare ruimte Meldpunt Bijzondere Zorg Mijn Overheid Milieustraat Monumenten Naamgebruik Naamswijziging achternaam Naamswijziging voornaam Nederlander worden Nieuwkomers Officiƫle bekendmakingen Onderscheidingen Ongediertebestrijding Onroerende zaakbelastingen Ontheffing sluitingstijden horeca Ontheffing verwijzingsborden Openbaar vervoer Opvang zwervende dieren Ouderlijk gezag registreren Overlijdensaangifte Pachtgrond Parkeervergunning Participatieregeling Paspoort Persoonsgebonden budget Peuterspeelzalen Planschade Registratie levenloos geboren kind Reizen met kinderen Restgroen Rijbewijs Rioolaansluiting Rioolheffing Rioolverstopping Rolstoel en scootmobiel Samen op weg naar een lokaal sportakkoord in Buren! Scheiding inschrijven Signaleringsgroepen Singels Lingemeer Sport Standplaats Starterslening Stookontheffing Subsidie maatschappelijke ontwikkeling Subsidie onderhoud gemeentelijk monument Tarieven gemeentebelastingen Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Toeristenbelasting Trouwen en geregistreerd partnerschap Uitkeringsfraude melden Uittreksel Basisregistratie Personen Uittreksel burgerlijke stand Vakantie doorgeven uitkering Veerdiensten Veiligheidsbeleid Venten Vergunning exploitatie seksbedrijf Vergunning plaatsen reclame Vergunning speelautomaat Vergunning verkoop vuurwerk Vergunning voor het splitsen van een woning Verhuizen in en naar de gemeente Buren Verhuizen naar het buitenland Verhuizen vanuit het buitenland Verkeersontheffing Verkiezingen 2019 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verkoopdemonstratie in horecabedrijf Visvergunning Voorkeursrecht van de gemeente Vrijwilligers WMO-voorziening aanvragen WOZ-beschikking huurders WOZ-waarde/taxatieverslag Waarderingsprijzen vrijwilligers Waarmerken kopie Wat te doen bij een ramp of crisis? Weinig geld Werk zoeken Wet openbaarheid van bestuur Wijziging leidinggevende horeca Woning onttrekken aan woonruimtevoorraad Woning tijdelijk verhuren Woonvoorzieningen Zienswijze indienen Zorgcentra Zwemwater