Spring naar content
Aan- of afmelden hond Aansprakelijk stellen van de gemeente Advies brandveiligheid Afval en onderhoud openbare ruimte Alcoholvergunning Algemeen Maatschappelijk Werk Algemene plaatselijke verordening (APV) Asbest verwijderen Attestatie de vita Basisscholen Bedrijventerreinen Begraafplaatsen Betalen belastingen en automatische incasso Bewijs van Nederlanderschap Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking Bewijs van in leven zijn Bewoner uitschrijven van uw adres Bezwaar maken Bibob-toets Bijdrage voor kinderen Bijstand voor zelfstandigen Bijstandsuitkering aanvragen Bijzondere bijstand aanvragen Bingo of loterij organiseren Blijverslening Briefadres aanvragen Buurtbemiddeling Collecteren Contact voor bedrijven Dierenleed melden Dood dier melden Duurzaamheid Energietoeslag Erkenning van een kind Evenement organiseren Geboorteaangifte Gecombineerde geslachtsnaam (dubbele achternaam) Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen Geheimhouding persoonsgegevens Gemeente als klant Gemeentearchief Gemeentegids Gemeentevlag Geregistreerd partnerschap omzetting in huwelijk Geslachtswijziging Gevonden/verloren voorwerp melden Geweld of mishandeling melden Gezondheidsverklaring rijbewijs Gladheidbestrijding Handtekening legaliseren Hondenbelasting Huisnummer aanvragen of wijzigen Hulp bij het huishouden Hulp bij werk zoeken Huurwoningen Identiteitskaart Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Ingebrekestelling Ja-nee sticker Kapvergunning Kinderopvang Klacht over de gemeente Koninklijk predicaat Laagvlieggebied Landschap in de gemeente Buren Leerlingenvervoer Legesverordening en tarieven Meld Misdaad Anoniem Melding datalek Melding doen openbare verlichting Melding knalapparatuur Melding modder op de weg Melding ongewenst verhuurgedrag Melding openbare ruimte Melding standplaats Melding wijziging leidinggevende horeca Meldpunt Bijzondere Zorg Milieustraat Monumenten Naamgebruik Naamswijziging achternaam Naamswijziging voornaam Nederlander worden Officiële bekendmakingen Omwisselen buitenlands rijbewijs Onderscheidingen Onroerende zaakbelastingen Ontheffing metaaldetectie Ontheffing sluitingstijden horeca Ontheffing verwijzingsborden evenement Openbaar vervoer Opvang vluchtelingen Oekraïne Opvang zwervende dieren Overlijdensaangifte Parkeervergunning Participatieregeling Paspoort Persoonsgebonden budget Peuterspeelzalen Planschade Registratie levenloos geboren kind Restgroen Rijbewijs Rioolaansluiting Rioolheffing Rioolverstopping Scheiden Schoolmaatschappelijk werk Schuldhulpverlening Scootmobiel of rolstoel Signaleringsgroepen Starterslening Stookontheffing Subsidie gemeente Buren Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Toeslagenaffaire Trouwen en geregistreerd partnerschap Uitkeringsfraude melden Uitslagen Europees Parlement Uittreksel Basisregistratie Personen Uittreksel burgerlijke stand Vakantie doorgeven uitkering Veerdiensten Verblijfsbelasting Vergunning horecabedrijf Vergunning kansspelautomaat Vergunning reclame Vergunning verkoop vuurwerk Verhuizen in en naar Buren Verhuizen naar Nederland Verhuizen naar het buitenland Verkeersontheffing Verkiezing Europees Parlement Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring van huwelijksbevoegdheid Verzoek tot handhaving Vrijwilligers Vrijwilligersprijzen WMO-voorziening aanvragen WOZ-waarde Waarmerken kopie Wat te doen bij een ramp of crisis? Wet open overheid Woning aanpassen Woning tijdelijk verhuren Zienswijze indienen Zwerfaval