Spring naar content
AED en burgerhulpverlening Aan- of afmelden hond Aanschrijving door gemeente Aansprakelijk stellen van de gemeente Aanvraag tent of overkapping Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat Activiteitenbesluit Advies brandveiligheid Afval en onderhoud openbare ruimte Afval scheiden, heel gewoon! Algemene plaatselijke verordening (APV) Asbest verwijderen Attestatie de vita Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Basisscholen Bedrijfsinrichting veranderen Bedrijventerreinen Begraven Beheer openbare ruimte Bestemmingsplan inzien Betalen belastingen en automatische incasso Bewijs van Nederlanderschap Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking Bewijs van in leven zijn Bewoner uitschrijven van uw adres Bezwaar Bezwaar maken tegen WOZ-waarde of belastingen Bibob-toets Bijdrage buurtbijeenkomsten Bijstandsuitkering aanvragen Bijzondere bijstand aanvragen Bingo of loterij organiseren Blijverslening Bouwen aan de toekomst Bouwen, verbouwen en slopen Briefadres aanvragen Buren Magazine Burense visie op het kind Burgerinitiatief Buurtbemiddeling Buurtjutters Campagne #ditkaninBuren Collecteren Contact voor bedrijven Dierenleed melden Discriminatie Dood dier melden Dorpenronde Dyslexie Elk kind gelijke kans Evenement organiseren Evenementen Exploitatievergunning horecabedrijf Geboorteaangifte Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen Geheimhouding persoonsgegevens Geluidhinder Geluidsapparatuur in horecabedrijf Gemeentearchief Gemeentegids Gemeentenieuws Gemeentevlag Geregistreerd partnerschap omzetting in huwelijk Geslachtswijziging Gevonden/verloren voorwerp melden Geweld of mishandeling melden Gezondheidsverklaring rijbewijs Gladheidbestrijding Glasvezel Graafmelding Grafrechten Groene verenigingen Grond kopen, huren of pachten Handhavingsverzoek Handtekening legaliseren Herbouw varkenshouderij Kapel-Avezaath Hondenbelasting Hondenbeleid Hoosbui Huisnummer aanvragen of wijzigen Huisvesten buitenlandse werknemers Hulp bij het huishouden Hulp bij opvoeden, opgroeien Hulp bij schulden Hulp voor ondernemers Huurwoningen IOAZ of Bbz bijstand voor zelfstandigen Identiteitskaart Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Inkoop en aanbesteding Ja-nee sticker Kabels en leidingen in openbare grond Kapvergunning Kerngericht werken Kind erkennen Kinderopvang Kinderopvang en onderwijs Klacht over de gemeente Koninklijk predicaat Kwijtschelding belastingen aanvragen Laagvlieggebied Lamp of lantaarnpaal kapot? Landschap in de gemeente Buren Leefbaarheidsbudget Leerlingenvervoer Leerplicht Legesverordening en tarieven Leren voor iedereen Luchtruim gebruiken Maatregelen coronavirus Meld Misdaad Anoniem Melding knalapparatuur Melding modder op de weg Melding openbare ruimte Meldpunt Bijzondere Zorg Mijn Overheid Milieustraat Monumenten Naamgebruik Naamswijziging achternaam Naamswijziging voornaam Nederlander worden Nieuwkomers Officiƫle bekendmakingen Omgevingswet Onderscheidingen Ongediertebestrijding Onroerende zaakbelastingen Ontheffing sluitingstijden horeca Ontheffing verwijzingsborden Onze dienstverlening Openbaar vervoer Opvang zwervende dieren Ouderlijk gezag registreren Overlijdensaangifte Parkeervergunning Participatieregeling Paspoort Persoonsgebonden budget Peuterspeelzalen Planschade Politieke partij oprichten? Principeverzoek ruimtelijke ontwikkeling Regionaal uitvoeringskader VTH-taken Registratie levenloos geboren kind Reizen met kinderen Restgroen Rijbewijs Rioolaansluiting Rioolheffing Rioolverstopping Rolstoel en scootmobiel Samen op weg naar een lokaal sportakkoord in Buren! Scheiding inschrijven Signaleringsgroepen Standplaats Starterslening Stookontheffing Subsidie gemeente Buren Tarieven gemeentebelastingen Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Toeristenbelasting Trouwen en geregistreerd partnerschap Uitkeringsfraude melden Uittreksel Basisregistratie Personen Uittreksel burgerlijke stand Uw gezondheid Vakantie doorgeven uitkering Veerdiensten Veiligheidsbeleid Venten Vergunning Alcoholwet Vergunning exploitatie seksbedrijf Vergunning plaatsen reclame Vergunning verkoop vuurwerk Vergunning voor het splitsen van een woning Verhuizen in en naar de gemeente Buren Verhuizen naar het buitenland Verhuizen vanuit het buitenland Verkeersontheffing Verkiezingen 2022 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring van huwelijksbevoegdheid Verkoopdemonstratie in horecabedrijf Visvergunning Voorkeursrecht van de gemeente Vrijwilligers WMO-voorziening aanvragen WOZ-beschikking huurders WOZ-waarde/taxatieverslag Waarmerken kopie Wat te doen bij een ramp of crisis? Weinig geld Welke vrijwilliger verdient speciale waardering? Werk zoeken Wet openbaarheid van bestuur Wijziging leidinggevende horeca Woning onttrekken aan woonruimtevoorraad Woning tijdelijk verhuren Woonvoorzieningen Zienswijze indienen Zorgcentra Zwemwater