Spring naar content
AED en burgerhulpverlening Aan- of afmelden hond Aanschrijving door gemeente Aansprakelijk stellen van de gemeente Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat Activiteitenbesluit Advies brandveiligheid Afval en onderhoud openbare ruimte Alcohol-, lachgas- en drugsgebruik in de openbare ruimte Algemene plaatselijke verordening (APV) Asbest verwijderen Attestatie de vita Basisscholen Bedrijfsinrichting veranderen Bedrijventerreinen Begraven Beheer openbare ruimte Bestemmingsplan inzien Betalen belastingen en automatische incasso Bewijs van Nederlanderschap Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking Bewijs van in leven zijn Bewoner uitschrijven van uw adres Bezwaar Bezwaar maken tegen WOZ-waarde of belastingen Bibob-toets Bijstandsuitkering aanvragen Bijzondere bijstand aanvragen Bingo of loterij organiseren Blijverslening Bouwen, verbouwen en slopen Briefadres aanvragen Burgerinitiatief Buurtbemiddeling Collecteren Contact voor bedrijven Dierenleed melden Discriminatie Dood dier melden Duurzaamheid Dyslexie Elk kind gelijke kans Energietoeslag 2023 Evenement organiseren Exploitatievergunning horecabedrijf Geboorteaangifte Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen Geheimhouding persoonsgegevens Geluidhinder Geluidsapparatuur in horecabedrijf Gemeentearchief Gemeentegids Gemeentepeiler Gemeentevlag Geregistreerd partnerschap omzetting in huwelijk Geslachtswijziging Gevonden/verloren voorwerp melden Geweld of mishandeling melden Gezondheidsverklaring rijbewijs Gladheidbestrijding Graafmelding Grafrechten Groene verenigingen Grond kopen, huren of pachten Handhavingsverzoek Handtekening legaliseren Hebt u een datalek ontdekt? Hondenbelasting Hondenbeleid Hoosbui Huisnummer aanvragen of wijzigen Huisvesten buitenlandse werknemers Hulp bij het huishouden Hulp bij opvoeden, opgroeien Hulp bij schulden Huurwoningen IOAZ of Bbz bijstand voor zelfstandigen Identiteitskaart Individuele inkomenstoeslag Individuele studietoeslag Ingebrekestelling Inkoop en aanbesteding Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Ja-nee sticker Kabels en leidingen Kapvergunning Kind erkennen Kinderopvang Klacht over de gemeente Koninklijk predicaat Kwijtschelding belastingen aanvragen Laagvlieggebied Landschap in de gemeente Buren Leerlingenvervoer Leerplicht Legesverordening en tarieven Meld Misdaad Anoniem Melding doen openbare verlichting Melding knalapparatuur Melding modder op de weg Melding openbare ruimte Meldpunt Bijzondere Zorg Mijn Overheid Milieustraat Monumenten Naamgebruik Naamswijziging achternaam Naamswijziging voornaam Nederlander worden Nieuwkomers Officiële bekendmakingen Omgevingsvisie Onderscheidingen Onderzoek, visie en uitvoeringsplan kerngericht werken Ongediertebestrijding Onroerende zaakbelastingen Ontheffing metaaldetectie Ontheffing sluitingstijden horeca Ontheffing verwijzingsborden Openbaar vervoer Opvang vluchtelingen Oekraïne Opvang zwervende dieren Ouderlijk gezag registreren Overlijdensaangifte Parkeervergunning Participatieregeling Paspoort Persoonsgebonden budget Peuterspeelzalen Planschade Politieke partij oprichten? Principeverzoek ruimtelijke ontwikkeling Registratie levenloos geboren kind Reizen met kinderen Restgroen Rijbewijs Rioolaansluiting Rioolheffing Rioolverstopping Rolstoel en scootmobiel Samen op weg naar een lokaal sportakkoord in Buren! Scheiding inschrijven Signaleringsgroepen Standplaats Starterslening Stookontheffing Subsidie gemeente Buren Tarieven gemeentebelastingen Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Toeslagenaffaire Trouwen en geregistreerd partnerschap Uitkeringsfraude melden Uittreksel Basisregistratie Personen Uittreksel burgerlijke stand Vakantie doorgeven uitkering Veerdiensten Venten Verblijfsbelasting Vergunning Alcoholwet Vergunning plaatsen reclame Vergunning verkoop vuurwerk Vergunning voor het splitsen van een woning Verhuizen in en naar de gemeente Buren Verhuizen naar het buitenland Verhuizen vanuit het buitenland Verkeersontheffing Verkiezing op 22 november Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring van huwelijksbevoegdheid Verkoopdemonstratie in horecabedrijf Voorkeursrecht van de gemeente Vrijwilligers WMO-voorziening aanvragen WOZ-beschikking huurders WOZ-waarde/taxatieverslag Waarmerken kopie Wat te doen bij een ramp of crisis? Weinig geld Welke vrijwilliger verdient speciale waardering? Werk zoeken Wet open overheid Wijziging leidinggevende horeca Woning tijdelijk verhuren Woonvoorzieningen Zienswijze indienen Zwemwater Zwerfaval