Spring naar content

Kansspelactiviteiten of loterij organiseren

Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. Wilt u een klein kansspel organiseren? Dan moet u dit melden bij de gemeente door gebruik te maken van het meldingsformulier klein kansspel en dient dit uiterlijk twee weken voor de dag van het kansspel in.

Het is niet toegestaan een kansspel te organiseren in een horecagelegenheid.

De gemeente kan eisen dat u zich aan bepaalde regels houdt. Houdt u zich hier niet aan, dan kan de gemeente de bijeenkomst verbieden.

Meer informatie

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Het kleine kansspel mag niet plaatsvinden in een ruimte waarvoor een Drank- en horecavergunning is afgegeven
  • Een Nederlandse vereniging of stichting die minimaal drie jaar is ingeschreven in de kamer van koophandel
  • Tijdens het kleine kansspel mag het prijzenpakket maximaal € 400 per ronde zijn en € 1.550 per bijeenkomst
  • Het doel van de actie moet een algemeen belang zijn. Denk hierbij aan sport, maatschappelijk, welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubgebouw voor een sportclub
  • De afdracht aan het gekozen doel moet ten minste 50% van de opbrengst van de verkochte loten bedragen
  • Er mogen maximaal 13 trekkingen plaatsvinden
  • Indien een commercieel bedrijf, zoals een horecaonderneming, een klein kansspel wil organiseren dient deze een vergunning aan te vragen bij de kansspelautoriteit.

Het doel van de loterij staat voorop. Voor dat doel moet een zo hoog mogelijk nettoresultaat worden verkregen. De hoogte van de uitgaven die ten behoeve van de organisatie van de loterij worden gemaakt is aan een maximum gebonden. Voorwaarde voor een vergunning is dat de feitelijke uitgaven (kosten) niet meer mogen bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.

Het is beter voorzichtig te begroten. Bijvoorbeeld gebaseerd op verkoop van 80% van de loten. Bij een eventueel hogere verkoop kunnen extra prijzen beschikbaar worden gesteld.

De vergunning voor een incidentele loterij is maximaal zes maanden geldig.

Om een klein kansspel te mogen organiseren, vult u het meldingsformulier klein kansspel in.

Een klein kansspel of bingo organiseren?

Een melding via Meldingsformulier klein kansspel is voldoende.

Een loterij organiseren?

Bij een prijzenpakket met een waarde van € 4.500,- of minder vraagt u een vergunning aan bij de gemeente waar de aanwijzing van de winnaars plaatsvindt.

Het is niet toegestaan een bingo of loterij te organiseren in een horecagelegenheid die is opgenomen in de drank- en horecavergunning.

Hoe vraagt u een vergunning aan?

U vult het formulier in voor de vergunningsaanvraag en stuurt deze naar de gemeente.

Wat houdt de 50-procentsregeling in?

Het doel van de loterij staat voorop. Voor dat doel moet een zo hoog mogelijk nettoresultaat worden verkregen. De hoogte van de uitgaven die ten behoeve van de organisatie van de loterij worden gemaakt is aan een maximum gebonden. Voorwaarde voor een vergunning is dat de feitelijke uitgaven (kosten) niet meer mogen bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.

Het is beter voorzichtig te begroten. Bijvoorbeeld gebaseerd op verkoop van 80% van de loten. Bij een eventueel hogere verkoop kunnen extra prijzen beschikbaar worden gesteld.

De vergunning voor een incidentele loterij is maximaal zes maanden geldig.

Loterijvergunning: € 55,- voor de vergunning vermeerderd met € 32,- publicatiekosten.

Melding klein kansspel of bingo: geen.

Om een klein kansspel te mogen organiseren, vult u het meldingsformulier klein kansspel in en dient dit uiterlijk twee weken voor de dag van het kansspel in.