Spring naar content

Wijziging leidinggevende horeca

Als u een nieuwe leidinggevende in dienst neemt of er gaat een leidinggevende weg, gebruik dan het formulier wijziging leidinggevende om dit door te geven.

Meer informatie

Voor iedere nieuwe leidinggevende stuurt u het volgende mee:

  • Legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • Bewijsstuk van sociale hygiëne;
  • Leidinggevendeverklaring van alle leidinggevenden afzonderlijk (Model A);
  • Arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden in loondienst.

Zodra u het formulier met de bijlagen hebt verstuurd, neemt een medewerker van het Omgevingsloket contact met u op. U moet namelijk met alle nieuwe leidinggevenden langskomen op het gemeentehuis om een aantal bewijsstukken te tonen.

Uw leidinggevenden moeten dan het volgende meenemen:

  • Identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • Bewijs van sociale hygiëne