Spring naar content

Drank- en horecavergunning

U hebt een drank- en horecavergunning nodig wanneer u alcoholhoudende dranken (zwak en sterk) wilt verstrekken voor gebruik ter plaatse in een horecagelegenheid (zoals bv. een cafe, een restaurant, maar ook een sportkantine of een dorpshuis). U hebt ook een drank- en horecavergunning nodig als u sterkalcoholhoudende dranken wilt verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse, zoals in een slijterij.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Bij de vergunningsaanvraag moet u ook de Bibob-vragenlijst invullen.

Meer informatie

U hebt geen drank- en horecavergunning nodig voor de verkoop van zwakalcoholhoudende dranken voor gebruik elders dan ter plaatse in een winkel waar hoofdzakelijk levensmiddelen worden verkocht, zoals in een supermarkt of warenhuis.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente. De ontheffing kan deel uitmaken van de evenementenvergunning.

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines
 • cursussen voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd.

Komt er een andere leidinggevende in uw bedrijf? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.