Tarieven gemeentebelastingen

Overzicht van de belangrijkste tarieven van 2019

 

Onroerendezaakbelasting

De aanslag OZB komt tot stand door de WOZ waarde te vermenigvuldigen met het vastgestelde percentage:

Eigenaarsgedeelte woningen 0,1280%
Eigenaarsgedeelte niet-woningen 0,2333%
Gebruikersgedeelte niet-woningen 0,1755%

Voorbeeld berekening woning: € 250.000,00 x 0,1280% = € 320,00

Hondenbelasting

Voor het houden van een of meer honden per hond € 64,65
Voor het hebben van een kennel € 353,95

Toeristenbelasting

Niet-ingezetenen van gemeente Buren (per persoon per overnachting) € 1,24

Rioolheffing

Woningen € 225,00
Niet-woningen € 450,00

Grafrechten

Jaarlijks onderhoudsrecht per graf € 128,51 pers. ouder dan 12
€ 64,26 kind van 1-12 jaar
€ 32,15 kind onder 1 jaar
€ 64,26 urnengraf of urnennis

Precario

Bedrag per strekkende meter € 5,00