Tarieven gemeentebelastingen

Overzicht van de belangrijkste tarieven van 2018

 

Onroerendezaakbelasting

De aanslag OZB komt tot stand door de WOZ waarde te vermenigvuldigen met het vastgestelde percentage:

Eigenaarsgedeelte woningen 0,1313 %
Eigenaarsgedeelte niet-woningen 0,2385 %
Gebruikersgedeelte niet-woningen 0,1832 %

Voorbeeld berekening woning: € 250.000,00 x 0,1313% = € 328,25

Hondenbelasting

Voor het houden van een of meer honden per hond € 64,65
Voor het hebben van een kennel € 353,95

Toeristenbelasting

Niet-ingezetenen van gemeente Buren (per persoon per overnachting) € 1,23

Rioolheffing

Woningen € 217,00
Niet-woningen € 434,00

Grafrechten

Jaarlijks onderhoudsrecht per graf € 125,50

Precario

Bedrag per strekkende meter € 5,00