Spring naar content

Tarieven gemeentebelastingen

Overzicht van de belangrijkste tarieven 2022:

Onroerendezaakbelasting

De aanslag OZB komt tot stand door de WOZ waarde te vermenigvuldigen met het vastgestelde percentage:

Eigenaarsgedeelte woningen 0,1321 %
Eigenaarsgedeelte niet-woningen 0,2824 %
Gebruikersgedeelte niet-woningen 0,2005 %

Hondenbelasting

Voor het houden van een of meer honden per hond € 52,-
Voor het hebben van een kennel € 260,-

Toeristenbelasting

Niet-ingezetenen van gemeente Buren (per persoon per overnachting) € 1,27

Rioolheffing

Woningen € 240,-
Niet-woningen € 480,-
Niet-woningen alleen hemelwater € 60,-

Grafrechten

Jaarlijks onderhoudsrecht per graf

 

Personen ouder dan 12      € 134,62

Kind van 1-12 jaar      € 67,30

Kind onder 1 jaar      € 33,65

Urnengraf of urnennis € 67,30

Precario

Bedrag per strekkende meter Wettelijk vervallen