Spring naar content

Tarieven gemeentebelastingen

Overzicht van de belangrijkste tarieven 2022:

Onroerendezaakbelasting

De aanslag OZB komt tot stand door de WOZ waarde te vermenigvuldigen met het vastgestelde percentage:

Eigenaarsgedeelte woningen NNB
Eigenaarsgedeelte niet-woningen NNB
Gebruikersgedeelte niet-woningen NNB

Hondenbelasting

Voor het houden van een of meer honden per hond € 52,00
Voor het hebben van een kennel € 260,00

Toeristenbelasting

Niet-ingezetenen van gemeente Buren (per persoon per overnachting) € 1,27

Rioolheffing

Woningen € 240,00
Niet-woningen € 480,00

Grafrechten

Jaarlijks onderhoudsrecht per graf

 

Personen ouder dan 12     € 134,62

Kind van 1-12 jaar      € 67,30

Kind onder 1 jaar      € 33,65

Urnengraf of urnennis      € 67,30

Precario

Bedrag per strekkende meter Wettelijk vervallen