Spring naar content

Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als u op 1 januari eigenaar bent van een perceel dat (direct of indirect) op het gemeenteriool is aangesloten.

Bent u eigenaar van een perceel dat alleen beschikt over een (directe of indirecte) aansluiting voor de afvoer van hemelwater, dan betaalt u vanaf 2022 ook een rioolheffing. Dat is bijvoorbeeld het geval bij garageboxen en kleine opslagruimten. U betaalt een lager tarief dan woningen of bedrijven.

 

Meer informatie

Rioolheffing betaalt u als uw perceel direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Er is sprake van een aansluiting op de gemeentelijk riolering als vanaf het perceel water (afval-, hemel- of grondwater), direct of indirect ter verwerking aan een gemeentelijke voorziening wordt aangeboden. Met de inkomsten van de rioolheffing betaalt de gemeente het onderhoud en de vervanging van het riool.

Ook eigenaren van percelen die alleen hemelwater lozen betalen rioolheffing. De rioolheffing is dan wel vastgesteld op een lager bedrag.

Dit geldt bijvoorbeeld voor percelen met garageboxen of kleine opslagruimten.

Tarieven rioolheffing

Gebruik Kosten
woningen € 240,-
niet-woningen € 480,-
niet-woning, alleen afvoer hemelwater  € 60,-