Spring naar content

Rioolheffing

U betaalt rioolaansluitrecht als u op 1 januari eigenaar bent van een perceel dat (direct of indirect) op het gemeenteriool is aangesloten.

 

Meer informatie

Rioolheffing betaalt u als uw perceel direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. Er is sprake van een aansluiting op de gemeentelijk riolering als vanaf het perceel water (afval-, hemel- of grondwater), direct of indirect ter verwerking aan een gemeentelijke voorziening wordt aangeboden. Met de inkomsten van de rioolheffing betaalt de gemeente het onderhoud en de vervanging van het riool.

De eigenaar van een eigendom (perceel) dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, betaalt de rioolheffing.

Tarieven rioolheffing

Gebruik Kosten
woningen € 230,-
niet-woningen € 460,-

Stijging van de kosten

Over het onderhoud aan ons riool betaalt de gemeente BTW. Tot nog toe betaalde de gemeente die kosten van de algemene rekening. Dat gaat veranderen. In het vervolg betaalt de gemeente de BTW uit het budget van de rioolheffing. De meeste gemeenten in Rivierenland doen dat ook. Dit betekent dat in de toekomst ook het tarief van de rioolheffing gaat stijgen.