Spring naar content

Omgevingswet

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Verschillende wet- en regelgevingen voor de leefomgeving van inwoners komen bij elkaar in de Omgevingswet. De Omgevingswet maakt het makkelijker om zelf iets te doen in uw omgeving.

Op dit moment zijn er tientallen wetten en honderden regelingen voor de leefomgeving. Zo zijn er regels voor onder andere de natuur, het water en het wonen. De gemeente moet al deze wet- en regels bekijken, voordat zij een vergunning kan verlenen.

Als alle wetten en regels bij elkaar komen in één wet, de Omgevingswet, kan de gemeente sneller een beslissing nemen over een aanvraag. En is het voor inwoners en ondernemers duidelijker wat de mogelijkheden zijn. Wij hopen daardoor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven makkelijker mogelijk te maken.

Wilt u weten wat er gaat veranderen en wat dit voor u betekent? Bekijk het animatiefilmpje.

Meer informatie

Er komt één loket voor het aanvragen van vergunningen. U kunt gemakkelijk en digitaal zien wat onze regels zijn voor de locatie van uw initiatief. En aan de hand van eenvoudige vragenlijstjes komt u er snel achter of er een vergunning nodig is of niet. We maken deze vragenlijstjes voor de meest voorkomende aanvragen, zoals het uitbreiden van een woning, of het rooien van een boom. In de loop van de komende jaren maken we dit soort vragenlijstjes voor steeds meer aanvragen. Zo maken we de regelgeving steeds makkelijker voor inwoners

De gemeente wil beter laten zien welke doelen zij heeft voor gebieden. Zo kunnen wij meer maatwerk leveren. Heeft u een idee? Dan willen wij eerst kijken of dit past bij de doelen. Als dit zo is, dan willen wij zo weinig mogelijk regels stellen aan uw idee. Om dit te doen, maken wij een omgevingsvisie.

In de omgevingsvisie staan de thema’s die voor de gemeente en inwoners belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: wonen, natuur, water, recreatie, landschap, verkeer en voorzieningen. Als de omgevingsvisie compleet is, vindt u hierin alle doelen die de gemeente heeft op deze thema’s. Wij gebruiken de omgevingsvisie als inwoners of ondernemers nieuwe plannen hebben voor bijvoorbeeld woningen, bedrijven of zonneweides. In de omgevingsvisie staat wat wij als gemeente willen en hoe we dit willen bereiken.

We maken de omgevingsvisie in drie stappen:

   1. Vraagstukkenfase (oktober 2019 – september 2020)
    Wat speelt er? Wat willen we oplossen? Dit bespreken we met inwoners en ondernemers van al onze kernen tijdens de ‘dorpenronde‘. Daarnaast spreken we met verschillende maatschappelijke organisaties.
   2. Ideeënfase (september 2020 – december 2020)
    Welke ideeën zijn er om tot oplossingen te komen voor de vraagstukken? We publiceren de opbrengst van de Vraagstukkenfase online. We vragen inwoners, ondernemers en organisaties hierop te reageren. Ook zoeken we naar een manier om met inwoners en ondernemers hierover in gesprek te gaan.
   3. Visiefase (januari 2021 – april 2021)
    Wat zijn onze doelen? Welk beleid gaan we daarvoor voeren? We zetten de opbrengst van de Ideeënfase op papier. En weer vragen we inwoners, ondernemers en organisaties om hierop te reageren. Sámen komen we tot een omgevingsvisie.

Gerelateerde onderwerpen