Spring naar content

Oplaadpunten elektrische auto's

Steeds meer mensen schaffen een elektrische auto aan. Dit zijn de mogelijkheden voor opladen in de gemeente Buren:

Een laadpaal op uw eigen terrein
De aansluiting op uw eigen terrein kunt u zelf regelen. Er is geen vergunning voor nodig.

Een laadpaal in de openbare ruimte

Momenteel staan er in de gemeente op vier plaatsen publieke laadpalen:

  • bedrijventerrein de Hofstede in Lienden;
  • de parkeerplaats bij de rotonde in Buren;
  • de Onderdreef in Buren; en
  • bij het gemeentehuis in Maurik

Nieuwe oplaadpunten in de gemeente Buren

Inwoners van de gemeente Buren kunnen nog geen aanvraag doen voor laadpalen in de openbare ruimte. Eind 2020 maakt de gemeente hiervoor een aanpak.

Ziet u een mogelijkheid voor publieke laadpalen in uw omgeving? Stuur dan een mail naar info@ecoburen.nl. eCoBuren kan u ondersteunen bij de realisatie.

Bij de herinrichting van de Onderdreef in Buren in 2019-2020 zijn laadpalen voor elektrische auto’s geplaatst. Dit is het resultaat van een proefproject van eCoBuren en de gemeente. De gemeente gebruikt de ervaringen die daarbij zijn opgedaan om in 2020 met een zogenaamde laadpalenaanpak te komen, in samenwerking met onder meer eCoburen. Doel is om te komen tot een gedragen aanpak en de daarbij behorende afspraken voor het aanvragen en realiseren van publieke laadpalen en het gebruik en beheer daarvan. Afstemming van de beoogde laadvoorziening(en) met omwonenden is daar een vast onderdeel van. Een publieke laadpaal met bijbehorende parkeerplaats(en) kan door iedereen die een elektrisch voertuig wil opladen, worden gebruikt.

Ziet u een mogelijkheid voor een of meerdere publieke laadpalen in uw omgeving en zijn er aantoonbaar meerdere gebruikers? Stuur dan een mail naar info@ecoburen.nl. eCoBuren kan samen met u de mogelijkheden inventariseren en in overleg treden met de gemeente. Zodra de laadpalenaanpak bekend is, kunnen we kijken wat we daadwerkelijk kunnen realiseren. Dit hangt onder meer af van de volgende factoren:

  • de grond moet eigendom zijn van de gemeente;
  • het elektriciteitsnet moet voldoende capaciteit hebben;
  • de gemeente moet de aanvraag toetsen en een verkeersbesluit nemen.

Website over oplaadpunten
Op de website www.oplaadpunten.nl kunt u zien waar de oplaadpunten in de gemeente zijn.

Als gevolg van de weer verscherpte coronamaatregelen kan de raadsvergadering van 15 december niet doorgaan. Hierdoor wordt de geplande behandeling van het laadpalenbeleid doorgeschoven tot zeker 26 januari. Hierdoor kan er een vertraging ontstaan bij de realisatie van het Burense laadpalenbeleid tot in het tweede kwartaal van 2021. Een exacte planning is hiervoor nog niet te geven.

Wij zullen u naar verwachting 26 januari verder informeren.

Links

Gerelateerde onderwerpen