Spring naar content

Aardgasvrije woningen en bedrijven

U heeft er vast over gehoord: we moeten in Nederland ‘van het gas af’. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. Alle gemeenten in Nederland moeten daarom duurzame energie gaan opwekken met zon en wind. Daarnaast is koken en stoken zonder gas ook nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. We noemen dit de warmtetransitie: uw huis verwarmen en koken door middel van duurzame alternatieven in plaats van aardgas.

De warmtetransitie is de overgang van aardgas naar duurzame alternatieven. We gaan de mogelijke alternatieven voor aardgas voor onze gemeente in kaart brengen. Waar halen we straks onze warmte vandaan? Om tot de goede keuzes te komen, zijn er nog veel vragen te beantwoorden:

  • Hoe goed zijn onze woningen geïsoleerd?
  • Kunnen we gebruik maken van warmte uit de aarde ofwel geothermie?
  • Is er voldoende groen gas?
  • Waar gaan we beginnen?

Daarom willen we de komende tijd nog meer te weten komen over de woningen en alternatieve warmtebronnen in onze gemeente. Dit om goede keuzes te maken voor vooral de collectieve/ gezamenlijke oplossingen.

Meer informatie? Download de flyer over warmtetransitie.

Wonen zonder aardgas? Dat moet goed voorbereid worden! Samen met u maken we daarom dit jaar een plan hoe we in de komende jaren per kern/wijk van het aardgas af kunnen. Dit noemen we de warmtevisie en het warmteplan Buren.

Warmtevisie en warmteplan Buren

De gemeente Buren stelt de warmtevisie en het warmteplan Buren eind 2021 vast. De komende tijd gaan we een aantal zaken onderzoeken om te bepalen waar we kunnen beginnen. We gaan kijken naar de woningen in de verschillende kernen en wijken en de beschikbare warmtebronnen. Ook kijken we naar de mogelijkheid en wensen van onze inwoners.

Als dit in beeld is gebracht, bekijken we voor welke kernen of wijken de voorwaarden het gunstigst zijn om met de warmtetransitie te starten. Dat kunnen nieuwe wijken met goed geïsoleerde woningen zijn, maar ook oudere wijken die toch al voor renovatie in aanmerking kwamen. Ruim voordat een wijk aan de beurt is, betrekken we natuurlijk de inwoners bij de invulling van de warmtetransitie in hun wijk.

Er zijn nog veel vragen over de alternatieven voor aardgas en de bijbehorende technieken. Dit betekent niet dat u zelf nog niets kunt doen. Een betere isolatie van uw woning is altijd een goede keuze. Dat geldt ook voor het overstappen op elektrisch koken. Beide maatregelen staan los van de vraag hoe we onze woningen in de toekomst gaan verwarmen en leiden dus nooit tot hogere kosten achteraf. Sterker nog, ze leveren nu al een besparing op. Initiatieven van groepen inwoners in een kern/wijk juichen we natuurlijk toe en zullen we waar mogelijk ondersteunen!

Advies door Energieloket Buren

Benieuwd welke stappen u nu al kunt zetten? Energieloket Buren helpt bij alle vragen over energiebesparing en -opwekking. Denk aan vragen over isoleren, elektrisch koken, zonnepanelen of zonneboilers. Ontdek de mogelijkheden op www.energieloketburen.nl.

Heeft u aanvullende vragen? Stuur dan een e-mail naar duurzaamheid@buren.nl of bel naar 140344.

Tijdlijn

In april 2021 heeft de gemeente Buren een vragenlijst over de warmtetransitie onder inwoners verspreid via een huis-aan-huisflyer, deze website en sociale media. Hierin vroegen we u naar uw mening over de mogelijkheden voor koken en stoken zonder gas, bijvoorbeeld:

  • Naar welke alternatieven voor gas gaat uw voorkeur uit?
  • Hoe wilt u dat de gemeente u betrekt bij de warmtetransitie?

Deze vragenlijst is door 325 inwoners ingevuld.

Naar aanleiding van de vragenlijst hebben in totaal zes kerngesprekken plaatsgevonden waar in totaal 35 inwoners hun stem lieten horen. Daarnaast hebben er 47 telefonische interviews plaatsgevonden met inwoners uit de diverse kernen. In deze gesprekken stonden de volgende vragen centraal:

  • Welke voordelen en kansen worden gezien als we van het gas af gaan?
  • Welke risico’s en bezwaren worden gezien voor de warmtetransitie?
  • In hoeverre vinden inwoners in de kern het belangrijk dat ze betrokken worden bij de warmtetransitie?
  • In hoeverre willen de inwoners per kern investeren in het isoleren en verduurzamen van hun woning?

We analyseren de resultaten van de vragenlijst en de gesprekken met inwoners per kern en delen die met u als inwoner. De resultaten komen op deze pagina te staan. Als u de resultaten per mail wilt ontvangen, mail dan naar duurzaamheid@buren.nl.

December 2021 – Warmteplan en warmtevisie Buren vastgesteld

2050 – Heel Nederland aardgasvrij