Spring naar content

Duurzame subsidies en financieringsmogelijkheden

Van vloerisolatie tot warmtepomp: waar betaalt u het van? Is het slim om spaargeld te gebruiken of kunt u beter een lening afsluiten? Het is het uitzoeken waard, want energie besparen zorgt voor een lagere energierekening, een prettig huis en minder CO2-uitstoot. De kosten verdient u vaak terug via een lagere energierekening. Maar dan moet u de maatregelen wel eerst betalen. Hoe doet u dat? Het kan zijn dat u subsidie aan kunt vragen of een financieringsregeling kunt gebruiken. Hieronder leest u daarover meer.

Advies door Energieloket Buren

Bij het Energieloket Buren kunt u terecht voor gratis persoonlijk en onafhankelijk advies over financiering, subsidies en regelingen voor het verduurzamen van uw woning. Ga direct naar het subsidie- en financieringsoverzicht van Energieloket Buren of doe de gratis subsidiecheck.

Subsidiewijzers

Direct online bekijken wat kan? Bekijk via een subsidiewijzer de mogelijkheden:
Ga direct naar de energiesubsidiewijzer.
Ga direct naar de groene subsidiewijzer.

Leestip: Stappenplan: Hoe betaal ik energiebesparende maatregelen?

Bent u (ver)huurder, VvE of ondernemer?

Er zijn niet alleen subsidies en financieringsregelingen voor woningeigenaren. Ook voor ondernemers, VvE’s en non-profitorganisaties zijn er mogelijkheden. Wilt u investeren in duurzame maatregelen? Bij eCoBuren en het Energieloket vindt u daarover meer informatie.

Energiebespaarlening

Het Nationaal Warmtefonds biedt financieringsmogelijkheden voor de verduurzaming van huizen en gebouwen tegen aantrekkelijke voorwaarden voor particuliere woningeigenarenVerenigingen van Eigenaren (VvE’s) en scholen.

Te gebruiken voor: zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, warmte-terugwinsystemen, aansluiten op een warmtenet, isolatie, energiemonitor met koppeling slimme meter, ventilatoren, hoogrendementsglas, HRe-ketel, lage temperatuurafgiftesystemen en maatwerkadvies.

Energiebespaarbudget Nationale Hypotheek Garantie (bouwdepot)

Met het Energiebespaarbudget van NHG kunt u extra lenen voor het verduurzamen van uw huis. Of u nu een huis koopt, verbouwt of de hypotheek oversluit. Dit zijn de voordelen:

 • De kosten kunnen mee in de NHG-hypotheek
 • U hoeft niet vooraf te kiezen welke maatregelen u neemt
 • U hebt mogelijk tot twee jaar de tijd om het budget te gebruiken

Te gebruiken voor: energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, hoogrendementsglas, energiezuinig ventilatiesysteem, warmtepomp, douche-warmteterugwinningssysteem, zonnecellen.

Subsidie voor zonnepanelen

Er zijn op dit moment geen gemeentelijke en landelijke subsidies voor zonnepanelen voor particulieren. Wel kunt u gebruik maken van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Bent u ondernemer of VvE? Kijk dan naar de subsidiemogelijkheden van de ISDE+ (t/m december 2023) en SDE++ (t/m 5 oktober 2023).

Vanaf 1 januari 2023 zijn zonnepanelen vrij van BTW. Dit geldt voor woningen en bijgebouwen van een particuliere woningeigenaar.

Subsidie voor energiebesparing en isolatie

Bent u eigenaar van een koopwoning? Dan kunt u gebruik maken van de Investeringssubsidie ISDE-subsidie. U kunt dan voor 5 typen isolatiemaatregelen subsidie aanvragen. Lees vooraf goed de voorwaarden door. Of bekijk de instructievideo.

Subsidie voor warmtepomp of zonneboiler

U kunt voor isolatiemaatregelen, de installatie van een (hybride) warmtepomp of een duurzaam verwarmingssysteem gebruik maken van de ISDE subsidie. Deze subsidie is 30% van de gemiddelde totale investeringskosten. Naast het aanvragen van deze subsidie, kunt ook een Energiebespaarlening afsluiten.

Subsidie voor vergroening

De gemeente Buren heeft op dit moment geen subsidies voor de aanleg van groene daken (mos-, sedum-, gras- of kruidendaken) of voor het vergroenen van uw tuin of het verwijderen van tegels. Het kan zijn dat er landelijke subsidies zijn, dit kunt u nagaan via de groene subsidiewijzer. Voor agrariërs en ondernemers biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een aantal subsidiemogelijkheden.

Subsidie ‘samen vergroenen’
Waterschap Rivierenland heeft een subsidie voor maatregelen die de omgeving beter bestand maken tegen extreem weer. Zoals:

 • Bomen planten
 • Schoolplein vergroenen
 • Dak vergroenen
 • Regenwatervijver of wadi maken
 • Tegels eruit, groen erin
 • Regenopvang plaatsen (regenton, regenzuil of regenwaterschutting)
 • Geveltuin aanleggen

Voor deze subsidie geldt op=op. Meer informatie vindt u op: www.samenvergroenen.nl.

Subsidie voor elektrische auto’s

Koopt of leaset u een volledig elektrische personenauto? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP).

Startsubsidie verduurzaming maatschappelijke instellingen

Dorpshuizen, sportverenigingen en culturele organisaties opgelet! Heeft u na juli 2022 een energiescan uit laten voeren? Dan is dit hét moment om startsubsidie aan te vragen voor verduurzamingsmaatregelen. Bij een goedgekeurde aanvraag ontvangt u minimaal € 3.500. Hiermee kunt u (een deel van de) maatregelen uit de energiescan uitvoeren. De subsidie kan aangevraagd worden via www.buren.nl/verduurzamen. Dit kan tot en met 31 oktober 2023.

Clubhuis verduurzamen

Als sportvereniging kunt u zelf een aantal stappen ondernemen om uw clubhuis te verduurzamen.

Ondersteuning via Sportverenigingscoach Buren

Via het NOC*NSF kunt u ondersteuning krijgen bij de verduurzaming van uw sportaccommodatie. Wilt u hier meer over weten? Of heeft u hier interesse in? Stuur dan een mail naar Johan van Kouterik via sportloket@sportbureaubetuwe.nl.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Presentatie (60 minuten)
  Inspiratie om de vereniging duurzaam in te richten.
  Minimaal 6 deelnemers
  Geen eigen bijdrage
 • Workshop (1 dagdeel)
  Inspiratie om de vereniging duurzaam in te richten en het bespreken van concrete mogelijkheden als groene stroom (elektriciteit, gas), isolatie(materiaal), zonnepanelen, warmtepomp, LED verlichting, groendak, afval recyclen, watergebruik verminderen. U krijgt handvatten om na afloop zelf aan de slag te gaan met verduurzamen.
  Minimaal 6 deelnemers, maximaal 20 deelnemers
  Eigen bijdrage: € 534,50

SportNL Groen
Via Sport NL Groen krijgt u inzicht in de maatregelen om te verduurzamen en daarbij ook de te verwachten (financiële) besparingen voor uw club. U kunt alle groene producten, subsidies, leningen en energie zelf online regelen via www.sportnlgroen.nl. Dit is een initiatief vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport.

De Groene Club van KNVB
De Groene Club biedt een gratis begeleidingstraject voor verduurzaming. U krijgt één aanspreekpunt die samen met u gaat kijken hoe uw club kan verduurzamen op het gebied van energie, mobiliteit en afval. Meer informatie op www.degroeneclub.nl. Een onderdeel hiervan is ook www.energietrainer.nl. Hier kunnen voetbalverenigingen terecht voor energieadvies.

Gebruik maken van landelijke subsidies en regelingen

Via de Subsidiewijzer Verduurzaming Sportaccommodaties van Kenniscentrum Sport & Bewegen krijgt u in een paar stappen inzichtelijk welke landelijke subsidies voor uw organisatie beschikbaar zijn voor bepaalde duurzaamheidsmaatregelen.

Sportlening van BNG Duurzaamheidsfonds
Het BNG Duurzaamheidsfonds maakt investeringen in en aan de sportaccommodatie betaalbaar met de Sportlening. Meer informatie vindt u op de website van BNG Duurzaamheidsfonds.

BOSA
In de ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)’ kunt u een deel gebruiken voor verduurzaming. De verduurzaming moet samen gaan met andere werkzaamheden. Meer informatie vindt u op de website van RVO.

Subsidie ‘Samen vergroenen’ Waterschap Rivierenland
Deze subsidie is voor maatregelen die de omgeving beter bestand maken tegen extreem weer. Met deze subsidie kunt u uw vereniging of stichting samen vergroenen. Voor deze subsidie geldt op=op. Meer informatie vindt u op: www.samenvergroenen.nl.

ISDE
ISDE is de afkorting voor: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. Heeft u een KvK-nummer? Dan kunt u als verenging of stichting waarschijnlijk de ISDE subsidie aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld voor de aanschaf van verschillende energiemaatregelen, inclusief zonnepanelen en warmtepomp. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de RVO.

Subsidie lokale hernieuwbare energieprojecten
Wilt u in uw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie starten? Dan kunt u subsidie aanvragen. De voorwaarden voor deze subsidie verschillen per type aanvrager. Kijk voor meer informatie op de website van Provincie Gelderland. Deze subsidie is aan te vragen t/m 31 december 2023.

SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking)
Zonnepanelen voor verenigingen en scholen zijn goed te combineren met betrokkenheid van leden, leerlingen en ouders. Daarvoor is een speciale subsidierelging beschikbaar: SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking). De leden (particulieren of bedrijven) en de installatie moeten wonen of gevestigd zijn binnen de aangevraagde postcoderoos. U kunt weer subsidie aanvragen t/m 1 november 2023 17.00 uur. Meer informatie vindt u op de website van RVO.

SDE++
Wilt u grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kunt u subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling staat open t/m 5 oktober 2023.

DUMAVA
Dit is de landelijke subsidieregeling voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. De regeling was open op 18 september 2023. Er zijn teveel aanvragen ontvangen en daarom is de regeling nu gesloten. Bekijk de website van RVO voor meer informatie.

Er zijn verschillende financiële regelingen voor verduurzaming kerken gebruik van kunnen maken. In sommige gevallen is de regeling specifiek voor een gebouw met een monumentale status.

Energie voor Kerken
CIO-kerken en kloosters in Nederland kopen samen elektriciteit en gas in, binnen het inkoopcollectief Energie Voor Kerken. Door het grote inkoopvolume van meer dan 7.500 aansluitingen kopen zij veel voordeliger in. Kijk voor meer informatie op www.energievoorkerken.nl.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
Met de Investeringssubsidie duurzame energie kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. Als kerk bestaat alleen de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen via de zakelijke weg. Daarvoor heeft u een KvK-nummer nodig. Lees verder.

Gelderse Monumentenfonds-hypotheek (voor kerken met monumentale status)
Bent u eigenaar van een monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of bent u van plan om energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​ Deze hypotheek geldt voor rijksmonumenten en monumenten die beschermd zijn door de gemeente.

Monumentenwacht Gelderland (voor kerken met monumentale status)
Het is mogelijk voor kerken met een monumentale status om een abonnement bij de Monumentenwacht af te sluiten die jaarlijks komen inspecteren. Dit kost € 60,- per jaar. Tegen een gereduceerd kan een professional van de monumentenwacht een energieadvies maken. Kijk voor meer informatie op de website van Monumentenwacht.

DUMAVA-subsidie
De landelijke DUMAVA-subsidie is ook voor kerken, begrijp ik vanuit de website van de Rijksoverheid. Op 18 september 2023 9.00 uur gaat deze regeling weer open.

Gaat u uw monument verbouwen? Dit is een mooi moment om te kijken naar energiebesparing en verduurzaming. Wilt u meer weten over duurzame maatregelen bij monumenten? Of over subsidies voor monumenteigenaren? Ga dan naar www.buren.nl/monumenten voor meer informatie.