Spring naar content

Aanpassen aan het klimaat

Het klimaat verandert. Steeds vaker hebben we last van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. Dit zijn allemaal gevolgen van de klimaatverandering. Als we ons voorbereiden, hebben we hier minder last van. Dit noemen we klimaatadaptatie, we moeten ons aanpassen aan het veranderende klimaat.

Wat weet u van klimaatverandering en klimaatadaptatie?

De gemeente Buren maakt samen met Klimaat Actief Rivierenland een peiling om er achter te komen hoe goed inwoners al voorbereid zijn op klimaatverandering. De één heeft al een groen dak, de ander start met een regenton. Weer een ander weet nog niet zo goed wat hij kan doen. Deel uw kennis met ons in 3 minuten via https://klimaatactief.swipocratie.nl/ . Laat uw stem horen! Meedoen kan t/m 11 december 2021.

Regio Rivierenland is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Dit komt door de combinatie van hoog water, kwel en woningen vlak achter de dijk. De provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, de gemeenten en andere organisaties hebben samen de Regionale (klimaat) Adaptatie Strategie (RAS) Rivierenland opgesteld.

De Regionale (klimaat) Adaptatie Strategie (RAS)

Door de plannen in deze Regionale (klimaat) Adaptatie Strategie (RAS), kunnen we de regio beter beschermen tegen klimaatverandering. In de RAS staan belangrijke punten waar we de komende drie jaar (2021-2023) samen mee aan de slag gaan. Het gaat om deelname van inwoners (participatie), groenvoorziening, ontwerpprincipes, natuur en afspraken met land- en tuinbouw en woningbouwcorporaties.

De regio werkt ook aan de bescherming van belangrijke functies tijdens onverwachte noodsituaties. Denk daarbij aan de bescherming van elektriciteitskasten en ondergrondse leidingen tijdens wateroverlast en hitte. Ook moeten de ambulance, brandweer en politie bereikbaar zijn en blijven.

Niet alleen in de regio, maar ook in Buren kijken we samen vooruit naar de toekomst. We gaan aan de slag met een Klimaat Adaptatieplan (KAP) voor Buren. In dit plan komt te staan hoe we ons woongebied kunnen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

We willen onder andere het volgende bereiken:

 • De gemeente en de inwoners beschermen tegen het water uit de rivieren.
 • Hinder verminderen van te veel of te weinig regen en ander extreem weer.
 • De inwoners van Buren bewuster maken van de effecten van klimaatverandering.
 • De inwoners van Buren laten weten wat zij zelf kunnen doen.

Het is belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties meedenken en meedoen. Samen zetten we stappen naar een klimaatbestendig Buren.

In september en oktober 2021 dachten inwoners mee via een vragenlijst. De resultaten daarvan vindt u hier.

Heeft u voorbeelden of initiatieven, deel ze dan met ons via duurzaamheid@buren.nl.

Al doen we nog zo ons best, klimaatverandering is niet helemaal te voorkomen. Hoe groot de problemen straks worden, hangt af van de maatregelen die we nu nemen. Samen kunnen we met kleine aanpassingen zorgen voor meer verkoeling op hete dagen en minder wateroverlast bij hevige regenval.

Een aantal ideeën:

 • Zet meer groen in uw tuin
 • Verander tegels en bestrating in bomen, planten en struiken.
  Kijk voor meer informatie voor een zorgeloze groene tuin op: www.huisjeboompjebeter.nl
 • Leg een groen dak aan
  Kijk voor meer informatie over groene daken op www.groenermetdeburen.nl
 • Vang regenwater op in een regenton
 • Koel uw huis energiezuinig
 • Aanleggen van natuurlijke schoolpleinen en parkeerplaatsen met grastegels.

Kijk voor meer tips en de eerste stappen op de website van Milieu Centraal.

Huisje Boompje Beter
Tips voor een zorgeloze groene tuin.

Groener met de Buren
Meer informatie over groene daken.

Klimaat Actief Rivierenland
Website van het regionale samenwerkingsverband klimaatadaptatie waar Buren deel van uit maakt.

Klimaatadaptatie Nederland
Actueel nieuws en informatie over klimaatadaptatie in Nederland.

Milieu Centraal
Meer informatie over klimaatadaptatie en de gevolgen inclusief tips wat u zelf kunt doen.

Wijk van de toekomst
Op deze website vindt u onder andere een kennisplatform en een agenda met handige bijeenkomsten en webinars. Wijk van de Toekomst is een programma van Provincie Gelderland.

Vergroening van uw tuin

Bekijk hier of u subsidie kunt krijgen voor het vergroenen van uw tuin, een groen dak of het verwijderen van tegels.

Vergroening van schoolpleinen

Scholen kunnen een subsidieaanvraag indienen bij provincie Gelderland om hun schoolplein te vergroenen met voorwaarden voor klimaatadaptatie. Het vergroten van biodiversiteit is hier ook een onderdeel van.  Vraag hier uw subsidie aan.