Spring naar content

Aanpassen aan het klimaat

Het klimaat verandert. Steeds vaker hebben we last van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. Dit zijn allemaal gevolgen van de klimaatverandering. Als we ons voorbereiden, hebben we hier minder last van. Dit noemen we klimaatadaptatie, we moeten ons aanpassen aan het veranderende klimaat.

Regio Rivierenland is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Dit komt door de combinatie van hoog water, kwel en woningen vlak achter de dijk. De provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, de gemeenten en andere organisaties hebben samen de Regionale (klimaat) Adaptatie Strategie (RAS) Rivierenland opgesteld.

De Regionale (klimaat) Adaptatie Strategie (RAS)

Door de plannen in deze Regionale (klimaat) Adaptatie Strategie (RAS), kunnen we de regio beter beschermen tegen klimaatverandering. In de RAS staan belangrijke punten waar we de komende drie jaar (2021-2023) samen mee aan de slag gaan. Het gaat om deelname van inwoners (participatie), groenvoorziening, ontwerpprincipes, natuur en afspraken met land- en tuinbouw en woningbouwcorporaties.

De regio werkt ook aan de bescherming van belangrijke functies tijdens onverwachte noodsituaties. Denk daarbij aan de bescherming van elektriciteitskasten en ondergrondse leidingen tijdens wateroverlast en hitte. Ook moeten de ambulance, brandweer en politie bereikbaar zijn en blijven.

Hieronder kunt u de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) Rivierenland en Rivierenland Klimaatbestendig Samenwerkingsagenda downloaden.

Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Rivierenland

Rivierenland Klimaatbestendig Samenwerkingsagenda

Niet alleen in de regio, maar ook in Buren kijken we samen vooruit naar de toekomst. Daarvoor gaan we aan de slag met een Lokale Adaptatie Strategie (LAS) en uitvoeringsplan voor Buren. In dit plan staat hoe we ons woongebied kunnen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bekijk hier de Lokale Adaptatie Strategie (LAS).

Bekijk hier Het uitvoeringsplan Klimaatadaptatie Deel 1 2022
Bekijk hier Het maatregelenplan voor het vergroten van neerslagbestendigheid
Bekijk hier Het plan Klimaatbewust Buren over de informatievoorziening richting inwoners

We willen onder andere het volgende bereiken:

 • De gemeente en de inwoners beschermen tegen het water uit de rivieren.
 • Hinder verminderen van te veel of te weinig regen en ander extreem weer.
 • De inwoners van Buren bewuster maken van de effecten van klimaatverandering.
 • De inwoners van Buren laten weten wat zij zelf kunnen doen.

Het is belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties meedenken en meedoen. Samen zetten we stappen naar een klimaatbestendig Buren.

Heeft u voorbeelden of initiatieven, deel ze dan met ons via duurzaamheid@buren.nl.

Al doen we nog zo ons best, klimaatverandering is niet helemaal te voorkomen. Hoe groot de problemen straks worden, hangt af van de maatregelen die we nu nemen. Samen kunnen we met kleine aanpassingen zorgen voor meer verkoeling op hete dagen en minder wateroverlast bij hevige regenval.

Een aantal ideeën:

 • Zet meer groen in uw tuin
 • Verander tegels en bestrating in bomen, planten en struiken.
  Kijk voor meer informatie voor een zorgeloze groene tuin op: www.huisjeboompjebeter.nl
 • Leg een groen dak aan
  Kijk voor meer informatie over groene daken op www.groenermetdeburen.nl
 • Vang regenwater op in een regenton
 • Koel uw huis energiezuinig
 • Aanleggen van natuurlijke schoolpleinen en parkeerplaatsen met grastegels.

Kijk voor meer tips en de eerste stappen op de website van Milieu Centraal.

Atlas Leefomgeving
Bekijk met één klik hoe jouw leefomgeving scoort op bijvoorbeeld luchtkwaliteit, zomerhitte en groen.

Groener met de Buren
Meer informatie over groene daken.

Hitteplan gemeente Buren
Tips voor verkoeling bij extreme hitte.

Huisje Boompje Beter
Tips voor een zorgeloze groene tuin.

Klimaat Actief Rivierenland
Website van het regionale samenwerkingsverband klimaatadaptatie waar Buren deel van uit maakt.

Klimaatadaptatie Nederland
Actueel nieuws en informatie over klimaatadaptatie in Nederland.

Milieu Centraal
Meer informatie over klimaatadaptatie en de gevolgen inclusief tips wat u zelf kunt doen.

Verwachte wateroverlast bij hoosbui
De gemeente Buren wil schade door wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen. Daarom brachten we in kaart waar we wateroverlast verwachten bij extreme neerslag. 

Wijk van de toekomst
Op deze website vindt u onder andere een kennisplatform en een agenda met handige bijeenkomsten en webinars. Wijk van de Toekomst is een programma van Provincie Gelderland.

Wilt u een groen dak aanleggen, een regenton plaatsen of uw tuin vergroenen? Meer informatie vindt u op de pagina over duurzame subsidies en financieringsmogelijkheden. Er zijn niet alleen subsidies en financieringsregelingen voor woningeigenaren. Ook voor ondernemers, VvE’s en non-profitorganisaties zijn er mogelijkheden.

De gemeente Buren wil samen met inwoners, ondernemers en organisaties zorgen voor meer groen. Door het weghalen van tegels stroomt regenwater beter de grond in en wordt het minder heet in de tuin. Dit jaar doen we daarom mee aan het NK Tegelwippen, dat van maart t/m oktober 2023 plaatsvindt. We organiseren in deze periode verschillende acties. Zo maken we het voor u makkelijker én leuker om tegels uit de grond te halen. Tegels eruit, planten erin! Iedereen kan meedoen.

Meer informatie leest u op de pagina Tegelwippen.