Spring naar content

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. Steeds vaker hebben we last van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. Dit zijn allemaal gevolgen van de klimaatverandering. Als we ons voorbereiden, hebben we hier minder last van. Dit noemen we klimaatadaptatie. Al doen we nog zo ons best, klimaatverandering en de gevolgen daarvan zijn niet helemaal te voorkomen. Hoe groot de problemen straks worden, hangt af van de maatregelen die we nu nemen. Samen kunnen we met kleine aanpassingen zorgen voor meer verkoeling op hete dagen en minder wateroverlast bij hevige regenval. Op naar een klimaatbestendige gemeente!

Waarom is er een Regionale (klimaat) Adaptatie Strategie (RAS)?

Regio Rivierenland is gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Dit komt door de combinatie van hoog water, kwel en woningen vlak achter de dijk. De provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, de gemeenten en andere organisaties hebben samen de Regionale (klimaat) Adaptatie Strategie (RAS) Rivierenland en de Rivierenland Klimaatbestendig Samenwerkingsagenda opgesteld. Hierdoor kunnen we de regio beter beschermen tegen klimaatverandering.

Wat is de Regionale Adaptatie Strategie (RAS)?

In de RAS staan belangrijke punten waar we samen mee aan de slag gaan. Het gaat om deelname van inwoners (participatie), groenvoorziening, ontwerpprincipes, natuur en afspraken met land- en tuinbouw en woningbouwcorporaties.

De regio werkt ook aan de bescherming van belangrijke functies tijdens onverwachte noodsituaties. Denk daarbij aan de bescherming van elektriciteitskasten en ondergrondse leidingen tijdens wateroverlast en hitte. Ook moeten de ambulance, brandweer en politie bereikbaar zijn en blijven.

Kijk voor meer informatie op www.klimaatactiefrivierenland.nl.


Atlas Leefomgeving

Bekijk met één klik hoe uw leefomgeving scoort op bijvoorbeeld luchtkwaliteit, zomerhitte en groen via Atlas Leefomgeving.

Hoosbuientest

De gemeente Buren wil schade door wateroverlast zoveel mogelijk voorkomen. Daarom brachten we in kaart waar we wateroverlast verwachten bij extreme neerslag. We voerden een hoosbuientest uit om te voorspellen welke woningen last krijgen van water over de drempel, op het moment dat er een grote hoosbui is. De resultaten kunt u hier bekijken.

De Lokale Adaptatie Strategie (LAS)

In de gemeente Buren gaan we aan de slag met een Lokale Adaptatie Strategie (LAS) en een uitvoeringsplan. In dit plan staat hoe we ons woongebied kunnen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

We willen onder andere het volgende bereiken:

  • De gemeente en de inwoners beschermen tegen het water uit de rivieren.
  • Hinder verminderen van te veel of te weinig regen en ander extreem weer.
  • De inwoners van Buren bewuster maken van de effecten van klimaatverandering.
  • De inwoners van Buren laten weten wat zij zelf kunnen doen.

Het is belangrijk dat inwoners, ondernemers en organisaties meedenken en meedoen. Samen zetten we stappen naar een klimaatbestendig Buren.

Bekijk de Lokale Adaptatie Strategie (LAS).
Bekijk het uitvoeringsplan Klimaatadaptatie Deel 1 2022
Bekijk het maatregelenplan voor het vergroten van neerslagbestendigheid
Bekijk het plan Klimaatbewust Buren over de informatievoorziening richting inwoners

Heeft u voorbeelden of initiatieven? Deel ze dan met ons via duurzaamheid@buren.nl.

Een groene tuin

Een groene tuin ziet er niet alleen mooi uit. Planten houden uw tuin koel en het regenwater loopt beter weg. Bomen zorgen voor schaduw. Bloemen maken de tuin gezellig en gezond. Kinderen kunnen er volop spelen. Ook vinden dieren er voedsel. Genoeg redenen om wat tegels te vervangen door groen. Kijk voor meer informatie voor een zorgeloze groene tuin op www.huisjeboompjebeter.nl. Voor tuintips bij een nieuwbouw woning, bekijk dan het magazine van Steenbreek. Wist u dat we met de tegeltaxi uw tegels gratis ophalen?

Een groen dak

Een groen dak ziet er niet alleen mooi uit. Het neemt ook regenwater op. Dit geeft minder druk op het riool en voorkomt wateroverlast. Ook zorgt het voor betere isolatie van uw huis. Uw huis blijft koeler in de zomer en warmer in de winter. Op een groen dak werken zonnepanelen beter. Je kunt een groen dak zelf aanleggen of laten aanleggen. Meer informatie vindt u op groener met de Buren.

Regenton of afkoppelen regenpijp

Vang regenwater op in een regenton.

Verkoeling zoeken bij extreme hitte

Wanneer de buitentemperatuur lang boven de 25 graden is, kunnen mensen last krijgen van de hitte. Vooral kwetsbare groepen kunnen last krijgen van vermoeidheid, concentratieproblemen of benauwdheid. Dit noemen we hittestress. Zoek daarom voldoende verkoeling als het heet is. Een groene omgeving wordt minder heet. Vervang daarom tegels door groen. Ook helpt een boom goed tegen hitte: een boom geeft schaduw en verkoelt de lucht. Tijdens hittegolven is het goed om de hitte zoveel mogelijk buiten uw huis te houden met bijvoorbeeld zonwering. Meer informatie vindt u in het hitteplan.

Meer tips

Klimaatadaptatie Nederland
Actueel nieuws en informatie over klimaatadaptatie in Nederland.

Wijk van de toekomst
Op deze website vindt u onder andere een kennisplatform en een agenda met handige bijeenkomsten en webinars. Wijk van de Toekomst is een programma van Provincie Gelderland.

Klimaat Actief Rivierenland

Wilt u een groen dak aanleggen, een regenton plaatsen of uw tuin vergroenen? Meer informatie vindt u op de pagina over duurzame subsidies en financieringsmogelijkheden. Er zijn niet alleen subsidies en financieringsregelingen voor woningeigenaren. Ook voor ondernemers, scholen, VvE’s en non-profitorganisaties zijn er mogelijkheden.

NK Tegelwippen 2024

De gemeente Buren wil samen met inwoners, ondernemers en organisaties zorgen voor meer groen. Door het weghalen van tegels stroomt regenwater beter de grond in en wordt het minder heet in de tuin. Dit jaar doen we daarom weer mee aan het NK Tegelwippen, dat van 21 maart t/m 31 oktober 2024 plaatsvindt. We organiseren in deze periode verschillende acties. Zo maken we het voor u makkelijker én leuker om tegels uit de grond te halen. Tegels eruit, planten erin! Iedereen kan meedoen.

Dit jaar is er weer een gratis tegelophaalservice (tegeltaxi). Deze rijdt op maandag 7 oktober 2024 rond. Meer informatie vindt u op de pagina Tegelwippen.