Spring naar content

Zonne- en windenergie

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om Nederland duurzamer te maken. Alle gemeenten in Nederland werken hier aan mee. Ook Buren kijkt, samen met u, naar manieren om zonne- en windenergie op te wekken. Op deze pagina leest u daarover meer.

De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas en steenkolen) naar duurzame energie (bijvoorbeeld zon, wind en aardwarmte). We gaan onze energie op een andere manier opwekken. Het gaat hierbij vooral om de energie die nodig is voor verlichting, apparatuur, het opladen van onze mobiel of het koel houden van onze koelkast.

Die energie wordt nu voor een belangrijk deel opgewerkt door energiecentrales die werken op fossiele brandstoffen. Deze energie is belastend voor ons milieu, dus daar willen we van af. We gaan op zoek naar andere vormen van energie, zoals zonne- en windenergie. Een apart onderdeel van de energietransitie gaat over de energie die nodig is voor koken en verwarming in huis. Dit noemen we de warmtetransitie.

In de gemeente Buren zijn we volop bezig met de energietransitie. In 2030 willen we 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord

Binnen de Regio Rivierenland maken we daarvoor een Regionale Energiestrategie (RES). Daarin staat hoe we in de regio duurzame energie gaan opwekken samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Iedere gemeente in Nederland bekijkt wat ze daaraan kan bijdragen, dus ook onze gemeente. 

Kijk op de website iedereendoetwat.nl voor meer informatie over de RES.

Wilt u zelf aan de slag met het opwekken van energie? Heel goed! Wij helpen u graag verder met de eerste stap. Bekijk hieronder wat onze partners voor u kunnen betekenen.

Gratis advies van het Energieloket
Zijn zonnepanelen een goede investering? Moet ik nu echt mijn hele huis isoleren? Heb ik recht op subsidie? Het Energieloket Buren geeft u onafhankelijk en persoonlijk advies over energiebesparing en opwekking in huis. Dit loket is ontstaan in samenwerking met verschillende gemeenten in Rivierenland. Het energieloket helpt kosteloos bij vragen over: dakisolatie, dubbel glas, verlichting, verwarming, muurisolatie, vloerisolatie, warmtepomp en natuurlijk zonnepanelen.

Word lid van eCoBuren
Energiecoöperatie eCoBuren is een vereniging van bewoners en ondernemers die zich inzetten voor een verantwoorde en duurzame energietransitie van de gemeente Buren. Leden van eCoBuren kunnen deelnemen aan workshops en projecten voor energiebesparing en energieopwekking. Daarnaast profiteren leden van collectieve inkoopvoordelen en gezamenlijke investeringen. Bezoek de website van eCoBuren en ontdek wat ze voor u kunnen betekenen.

Warmtefonds: lening voor zonnepanelen
De Energiebespaarlening van het Warmtefonds kunt u inzetten voor de aanschaf van zonnepanelen. Dit geldt voor huizenbezitters en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Met de Energiebespaarlening kunt u ook geld lenen om een warmtepomp, isolatie of andere energiebesparende maatregelen uit te laten voeren.

Bezoek de WoonWijzerWinkel in Tiel
De WoonWijzerWinkel is de grootste winkel voor duurzaam wonen in Nederland. In de showroom in Tiel kunt u terecht voor onafhankelijk en persoonlijk advies. In de showroom in Tiel, vindt u verschillende duurzame oplossingen en installaties voor isoleren, ventileren, zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en duurzame materialen onder één dak. WoonWijzerWinkel helpt u ook bij het aanvragen van vrijblijvende offertes.

Zonatlas Dakcheck
Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? Hoeveel kunnen zonnepanelen opleveren op mijn dak? Doe de dakcheck op www.zonatlas.nl.

Collectieve inkoopacties
Bekijk voor de lopende collectieve inkoopacties op de website van eCoburen of de website van de WoonWijzerWinkel.

Terugleverproblemen met zonnepanelen?
Meer informatie vindt u hieronder bij het thema ‘netcapaciteit’.

Wilt u uw eigen duurzame energie opwekken door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen? Meer informatie vindt u op de pagina over duurzame subsidies en financieringsmogelijkheden. Er zijn niet alleen subsidies en financieringsregelingen voor woningeigenaren. Ook voor ondernemers, VvE’s en non-profitorganisaties zijn er mogelijkheden.

Beleid voor initiatieven
De raad stelde op 15 juni 2021 beleid vast voor de ontwikkeling van zonne- en windenergieprojecten. Op deze pagina leest u daarover meer. Daar vindt u ook de procedure voor het aanmelden van een initiatief.

Drijvend zonnepark de Molenkampen
Meer informatie op www.k3.nl/molenkampen.
Meer informatie op www.ecoburen.nl/molenkampen.  

Drijvend zonnepark Lingepolder
Meer informatie op www.k3.nl/lingemeren.
Meer informatie op www.ecoburen.nl/lingepolder.

Energiepark Echteld Lienden / Zonnepark Panderweg-Oost
Meer informatie op www.energieparkechteldlienden.nl.
Via deze link kunt u inschrijven voor de nieuwsbrief over dit energiepark.

Windpark Goyerbrug, Houten
Meer informatie op: www.windparkgoyerbrug.nl.

Windwinning Culemborg
Meer informatie op www.windwinningculemborg.nl.

Wilt u mee profiteren of participeren in een initiatief? Kijk dan op de website van het initiatief. Op de website van eCoBuren bij ‘projecten’ vindt u ook regelmatig participatiemogelijkheden.

Stichting Omgevingsfonds Buren in de steigers
Zonnevelden in Buren gaan de komende jaren voor veel lokale duurzame energie zorgen. De gemeenteraad heeft bepaald dat de exploitanten van deze zonneparken een bijdrage storten in een ‘Omgevingsfonds’. Mensen die in de buurt van een zonnepark wonen, kunnen straks voorstellen gaan doen en projecten indienen. Die worden dan betaald uit het omgevingsfonds.

Waarom een omgevingsfonds?
Het idee is dat een zonnepark de leefomgeving voor omwonenden negatief beïnvloedt. Bijvoorbeeld door aantasting van het landschap. Het geld in het omgevingsfonds wordt gebruikt voor projecten die de leefomgeving verbeteren. Een op te richten stichting gaat na de zomer het fonds beheren. De gemeente en ook de exploitanten van duurzame energieprojecten nemen geen deel aan de stichting. Dit is participatie van de hoogste orde. In dit geval wil de gemeente Buren dat de inwoners van de gemeente zelf beslissen over besteding van het geld van het omgevingsfonds. Naar verwachting kunnen begin 2023 de eerste projecten worden betaald uit het fonds.

Je hoort de term steeds vaker: netcapaciteit. Met netcapaciteit geven we aan hoeveel elektriciteit er door een net getransporteerd kan worden. Op steeds meer plekken in Nederland is er niet genoeg netcapaciteit. Het elektriciteitsnet is op veel plekken overbelast. Dit noemen we ‘netcongestie’. Netbeheerders zoals Liander werken hard om het elektriciteitsnet te verbeteren en te verzwaren. Meer informatie over netcapaciteit en netcongestie leest u op deze website van de Rijksoverheid.

Transportcapaciteit Gelderland
Bekijk op de website van Liander de knelpunten en de oplossingen.

Terugleverproblemen met zonnepanelen

Via de postcodechecker van Liander bekijkt u of er in uw wijk op dit moment problemen bekend zijn met het terugleveren van zonnestroom. Bij problemen geeft de postcodechecker zonnepanelen ook aan wat de geplande oplossing is.
Bekijk de postcodechecker zonnepanelen.

het artikel van eCoBuren over terugleverproblemen met zonnepanelen.

Inwonersrondes zon en wind maart / april 2021

In maart en april 2021 organiseerden we inwonersbijeenkomsten over uw betrokkenheid bij zonnevelden en windmolens. De hoofdonderwerpen van deze bijeenkomsten waren: de specificatie van locaties voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie en de manieren voor inwoners om deel te nemen aan duurzame energieprojecten.

Persbericht

Terugblik inwonersrondes zon en wind

Presentaties

Verslag

Reactie

Dorpenrondes september 2020

Tijdens deze digitale dorpenrondes bespraken we met inwoners de ideeën over zon en wind. We bekeken ook op welke plaatsen windmolens en zonnepanelen zouden kunnen komen. Dit worden de zoekgebieden genoemd.

Verslag dorpenrondes zon en wind (digitale dorpenronde september 2020)