Spring naar content

Zonne- en windenergie

In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om Nederland duurzamer te maken. Alle gemeenten in Nederland werken hier aan mee. Ook Buren kijkt, samen met u, naar manieren om zonne- en windenergie op te wekken. Op deze pagina leest u daarover meer.

De energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen (olie, aardgas en steenkolen) naar duurzame energie (bijvoorbeeld zon, wind en aardwarmte). We gaan onze energie op een andere manier opwekken. Het gaat hierbij vooral om de energie die nodig is voor verlichting, apparatuur, het opladen van onze mobiel of het koel houden van onze koelkast.

Die energie wordt nu voor een belangrijk deel opgewerkt door energiecentrales die werken op fossiele brandstoffen. Deze energie is belastend voor ons milieu, dus daar willen we van af. We gaan op zoek naar andere vormen van energie, zoals zonne- en windenergie. Een apart onderdeel van de energietransitie gaat over de energie die nodig is voor koken en verwarming in huis. Dit noemen we de warmtetransitie.

In de gemeente Buren zijn we volop bezig met de energietransitie. In 2030 willen we 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord en het Gelders Energie Akkoord

Binnen de Regio Rivierenland maken we daarvoor een Regionale Energiestrategie (RES). Daarin staat hoe we in de regio duurzame energie gaan opwekken samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Iedere gemeente in Nederland bekijkt wat ze daaraan kan bijdragen, dus ook onze gemeente. 

Kijk op de website iedereendoetwat.nl voor meer informatie over de RES.

Wilt u zelf aan de slag met het opwekken van energie? Heel goed! Wij helpen u graag verder met de eerste stap. Bekijk hieronder wat onze partners voor u kunnen betekenen.

Gratis advies van het Energieloket

Zijn zonnepanelen een goede investering? Moet ik nu echt mijn hele huis isoleren? Heb ik recht op subsidie? Het Energieloket Buren geeft u onafhankelijk en persoonlijk advies over energiebesparing en opwekking in huis. Dit loket is ontstaan in samenwerking met verschillende gemeenten in Rivierenland. Het energieloket helpt kosteloos bij vragen over: dakisolatie, dubbel glas, verlichting, verwarming, muurisolatie, vloerisolatie, warmtepomp en natuurlijk zonnepanelen.

Word lid van eCoBuren

Energiecoöperatie eCoBuren is een vereniging van bewoners en ondernemers die zich inzetten voor een verantwoorde en duurzame energietransitie van de gemeente Buren. Leden van eCoBuren kunnen deelnemen aan workshops en projecten voor energiebesparing en energieopwekking. Daarnaast profiteren leden van collectieve inkoopvoordelen en gezamenlijke investeringen. Bezoek de website van eCoBuren en ontdek wat ze voor u kunnen betekenen.

Wilt u uw eigen duurzame energie opwekken door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen? Meer informatie vindt u op de pagina over duurzame subsidies en financieringsmogelijkheden. Er zijn niet alleen subsidies en financieringsregelingen voor woningeigenaren. Ook voor ondernemers, VvE’s en non-profitorganisaties zijn er mogelijkheden.

Inwonersrondes zon en wind maart / april 2021I

n maart en april 2021 organiseerden we inwonersbijeenkomsten over uw betrokkenheid bij zonnevelden en windmolens. De hoofdonderwerpen van deze bijeenkomsten waren: de specificatie van locaties voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie en de manieren voor inwoners om deel te nemen aan duurzame energieprojecten.

Persbericht

Terugblik inwonersrondes zon en wind

Presentaties

Verslag

Reactie

Dorpenrondes september 2020

Tijdens deze digitale dorpenrondes bespraken we met inwoners de ideeën over zon en wind. We bekeken ook op welke plaatsen windmolens en zonnepanelen zouden kunnen komen. Dit worden de zoekgebieden genoemd.

Verslag dorpenrondes zon en wind (digitale dorpenronde september 2020)