Spring naar content

Werkzaamheden

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle grote werkzaamheden aan wegen of de bermen in de gemeente Buren en omgeving waar werkzaamheden worden uitgevoerd of voorbereid. Het gaat om wegen met werkzaamheden die langer duren dan drie dagen.

We proberen altijd de werkzaamheden uit te voeren binnen de periode die daarbij staat aangegeven. Helaas hebben we niet alles in de hand. Zo kan het zijn dat bij slechte weersomstandigheden de werkzaamheden uitlopen of later worden gestart. We kunnen bijvoorbeeld niet asfalteren bij regen of vorst.

In uitvoering

Opdrachtgever: Liander
Uitvoerder: Van Gelder
Toezichthouder: Gemeente Buren

Vanaf 22 april tot en met 3 juni 2024 zijn er werkzaamheden aan het elektriciteitsnet bij de Irenelaan in Beusichem. De werkzaamheden zijn bij de parkeerplaats tegenover nummer 2, 4 en 6 én naast huisnummer 1 in de steeg.

Wat gaat Liander doen?
We gebruiken en produceren steeds meer elektriciteit. Voor onder andere de verlichting en verwarming van onze woningen, elektrisch koken en het opladen van elektrische auto´s. Om dit mogelijk te blijven maken is het noodzakelijk om ons elektriciteitsnet uit te breiden, te versterken en klaar te maken voor de toekomst.

Liander gaat het elektriciteitsnet vervangen of vernieuwen. Zo kunt u in de toekomst veilig stroom blijven gebruiken.

Blijft de weg bereikbaar?
Als Liander nieuwe kabels gaat leggen moet zij de spanning tijdelijk van de kabels halen. Hierdoor kan het voorkomen dat u korte tijd geen stroom heeft. Uiterlijk 3 werkdagen van tevoren stuurt Liander omwonenden een bericht met het tijdstip en de geschatte duur van de stroomonderbreking.

Liander moet het werk uitvoeren op de locaties waar de kabels liggen. Dit is vaak in de stoep of de weg. Daardoor kan het tijdens de werkzaamheden voorkomen dat een deel van de stoep of weg niet bereikbaar is. Om de hinder te beperken, leggen we planken neer over de opengebroken weggedeelten, zetten we het werkgebied af en plaatsen we waarschuwingsborden. Wij hopen op uw begrip.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Liander door te bellen naar 088 54 26 323 of bekijk de website www.liander.nl/contact/contactgegevens.

Wilt u de gemeente spreken? Bel dan naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. U kunt vragen naar een medewerker van verkeer en wegen. Vermeld in de omschrijving van de mail de straat en het dorp waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Opdrachtgever: Liander
Uitvoerder: Van Gelder
Toezichthouder: Gemeente Buren

Vanaf 3 juni tot en met 19 juli 2024 zijn er werkzaamheden aan het elektriciteitsnet bij de Graafschapstraat in Buren.

Wat gaat Liander doen?
We gebruiken en produceren steeds meer elektriciteit. Voor onder andere de verlichting en verwarming van onze woningen, elektrisch koken en het opladen van elektrische auto´s. Om dit mogelijk te blijven maken is het noodzakelijk om ons elektriciteitsnet uit te breiden, te versterken en klaar te maken voor de toekomst.

Liander gaat bij een bedrijfspand in de buurt een nieuwe elektriciteitsaansluiting maken, wat nodig is voor de toekomst.

Blijft de weg bereikbaar?
Als Liander nieuwe kabels gaat leggen moet zij de spanning tijdelijk van de kabels halen. Hierdoor kan het voorkomen dat u korte tijd geen stroom heeft. Uiterlijk 3 werkdagen van tevoren stuurt Liander omwonenden een bericht met het tijdstip en de geschatte duur van de stroomonderbreking.

Liander moet het werk uitvoeren op de locaties waar de kabels liggen. Dit is vaak in de stoep of de weg. Daardoor kan het tijdens de werkzaamheden voorkomen dat een deel van de stoep of weg niet bereikbaar is. Om de hinder te beperken, leggen we planken neer over de opengebroken weggedeelten, zetten we het werkgebied af en plaatsen we waarschuwingsborden. Wij hopen op uw begrip.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Liander door te bellen naar 088 54 26 323 of bekijk de website www.liander.nl/contact/contactgegevens.

Wilt u de gemeente spreken? Bel dan naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. U kunt vragen naar een medewerker van verkeer en wegen. Vermeld in de omschrijving van de mail de straat en het dorp waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Opdrachtgever: VodafoneZiggo
Uitvoerder: CIAG B.V.
Toezichthouder: Gemeente Buren

Van 15 januari tot en met 19 juli 2024 vinden er werkzaamheden plaats in Buren aan de Hulsterstraat. Het gaat om werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Wat betekent dit voor u?
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunt u mogelijk enige hinder ervaren. CIAG B.V. zal er alles aan doen om de bereikbaarheid zo veel mogelijk in stand te houden en de overlast te beperken. De uitvoerders werken tussen 7.00 en 16.00 uur.

Heeft u vragen voordat de werkzaamheden starten?
Voorafgaand aan de werkzaamheden kunt u bij vragen over de werkzaamheden en planning contact opnemen met de werkvoorbereider van het project: dhr. Bobby de Kater via telefoonnummer 088 242 43 95.

Heeft u vragen tijdens de werkzaamheden?
Tijdens de werkzaamheden kunt u bij vragen of opmerkingen contact opnemen met de uitvoerder van het project dhr. Ischa van Aalst via telefoonnummer: 06 257 418 60.

Heeft u een klacht, dan kunt u dit melden via klachten@apktelecom.nl.

De gemeente Buren werkt aan de verbetering van het rioolstelsel. Als het rioolstelsel verbetert, neemt de wateroverlast af. Zo zijn we voorbereid op toekomstige hoosbuien. In Ingen bij de Tabaksland en Molenstraat moeten we hiermee aan de slag.

Wat gaat er gebeuren?
In de Molenstraat en de Tabaksland vervangen we het riool met een grotere diameter. Op de tekening ziet u om welke delen van de straten het gaat. In het plantsoen op de hoek van beide straten maken we een nieuw rioolgemaal. De bestrating en het asfalt komen terug zoals het was.

Planning fasering riool- en straatwerk (13-06-2024)

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
De werkzaamheden voor de vervanging en aanleg van de riolering starten vanaf 27 mei 2024. Tijdens de bouwvak – week 31, 32 en 33 – ligt het werk stil. Het afronden van het werk is rond 18 oktober 2024.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact op met een van onze medewerkers van riolering. Dit kan door te bellen naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. Zet in de omschrijving van de mail ‘Tabaksland en Molenstraat’.

Opdrachtgever: Liander
Uitvoerder: Van Gelder
Toezichthouder: Gemeente Buren

Vanaf begin februari tot en met eind juni 2024 zijn er werkzaamheden in de straten tussen De Abdij en Mr. R.J. van Beekhoffstraat in Kerk-Avezaath.

Wat gaat Liander doen?
We gebruiken en produceren steeds meer elektriciteit. Voor onder andere de verlichting en verwarming van onze woningen, elektrisch koken en het opladen van elektrische auto´s. Om dit mogelijk te blijven maken is het noodzakelijk om ons elektriciteitsnet uit te breiden, te versterken en klaar te maken voor de toekomst.

Liander gaat het elektriciteitsnet vervangen of vernieuwen. Zo kunt u in de toekomst veilig stroom blijven gebruiken.

Blijft de weg bereikbaar?
Als Liander nieuwe kabels gaat leggen moet zij de spanning tijdelijk van de kabels halen. Hierdoor kan het voorkomen dat u korte tijd geen stroom heeft. Uiterlijk 3 werkdagen van tevoren stuurt Liander omwonenden een bericht met het tijdstip en de geschatte duur van de stroomonderbreking.

Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat een deel van de stoep of weg niet bereikbaar is. Om de hinder te beperken, leggen we planken neer over de opengebroken weggedeelten, zetten we het werkgebied af en plaatsen we waarschuwingsborden. Wij hopen op uw begrip.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Liander door te bellen naar 088 54 26 323 of bekijk de website www.liander.nl/contact/contactgegevens.

Wilt u de gemeente spreken? Bel dan naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. U kunt vragen naar een medewerker van verkeer en wegen. Vermeld in de omschrijving van de mail de straat en het dorp waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Opdrachtgever: Liander
Uitvoerder: Van Gelder
Toezichthouder: Gemeente Buren

De firma Van Gelder werkt al een tijdje aan de kabels en leidingen in Kerk-Avezaath. Ze doet dit in opdracht van Liander. Op dit moment liggen de werkzaamheden aan Die Haghe en de omliggende wegen stil. De bewoners worden door een brief van de aannemer op de hoogte gebracht op welke datum de werkzaamheden weer starten na de bouwvak.

Alle wegen die openlagen zijn nu dicht gemaakt en opgeruimd. Zo kun je veilig gebruik maken van de wegen tijdens de vakantieperiode.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Liander door te bellen naar 088 54 26 323 of bekijk de website www.liander.nl/contact/contactgegevens.

Op maandag 10 juni tot en met vrijdag 12 juli zijn er werkzaamheden aan de Dorpsstraat in Kerk-Avezaath. De weg is deze periode niet bereikbaar voor het doorgaand verkeer.

Al langere tijd zijn er werkzaamheden aan het gas, water en stroom in de Dorpsstraat in Kerk-Avezaath. Er zijn helaas problemen ontstaan met het verharde van de stabilisator om de fundering te versterken, waar kabels en leidingen in komen te liggen. Daardoor heeft het werk langere tijd stilgelegen.

Wat gaan we doen?

  • Wij gaan al het asfalt en de stabilisator verwijderen. Dit doen we vanaf de Daver tot de eerste zijstraat van de Dorpsstraat (de Cellendonklaan).
  • Wij gaan een nieuwe puinbaan aanleggen. Puinbaan is geschikt als fundering voor onder wegen.
  • Na de werkzaamheden aan de kabels en leidingen gaan wij een tijdelijke asfaltweg aanleggen.
  • Tegelijkertijd starten we een projectplan op voor een nieuwe herinrichting van de Dorpsstraat. De uitvoering hiervan is in het tweede kwartaal van 2025.

Waarom kiest de gemeente voor een tijdelijke asfaltweg?
We kiezen ervoor om eerst het grotere probleem aan te pakken, namelijk dat de weggedeeltes open liggen en het project niet verder kan. Tegelijkertijd zijn we met de voorbereidingen voor het project Dorpsstraat / Daver bezig. Dit project heeft onze prioriteit, maar we zijn ook afhankelijk van externe partijen. De weg nog langer laten open liggen, is voor ons geen optie. Door een tijdelijke asfaltweg te maken, kunt u op korte termijn weer veilig gebruik maken van de weg én hebben wij de tijd om alle voorbereidingen te treffen.

Blijft de weg bereikbaar?
Tijdens de werkzaamheden is uw woning mogelijk minder goed bereikbaar. Het kan ook voorkomen dat u niet voor uw deur kunt parkeren. We doen er alles aan om de overlast te beperken.

Wat is de planning en wie voert de werkzaamheden uit?
Het is belangrijk om te noemen dat de kabels en leidingen voor het gas, water en stroom gelegd worden door Van Vulpen. Dit doet deze aannemer in opdracht van Vitens en Liander. De gemeente Buren is toezichthouder en heeft Gebr. Van Kessel ingeschakeld om de werkzaamheden aan het asfalt uit te voeren.

Een planning van de werkzaamheden:

DatumWerkzaamhedenUitvoerder/contactpersoon
Maandag 27 mei tot en met vrijdag 31 mei 2024Aankondigingsborden plaatsen voor werkzaamhedenGebr. Van Kessel
Maandag 3 juni tot en met vrijdag 7 juni 2024Gesprekken met bewoners op locatie (alleen op afspraak)Gemeente Buren
Maandag 10 juni 2024Verwijderen van het asfaltGebr. Van Kessel
Dinsdag 11 juni en woensdag 12 juni 2024Verwijderen van de funderingGebr. Van Kessel
Donderdag 13 juni en vrijdag 14 juni 2024De tijdelijke puinbaan aan de oneven zijde aanleggen. De even zijde blijft vrij van puin, daar komen de kabels en leidingen te liggen.Gebr. Van Kessel
Maandag 17 juni tot en met vrijdag 12 juli 2024Gas- en elektriciteitskabels vervangen aan de even zijde tussen de Daver en Cellendonklaan Waterleidingen vervangen aan de oneven zijde tussen de Daver en CellendonklaanVan Vulpen

Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Bel dan naar de gemeente Buren via telefoonnummer 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. U kunt vragen naar onze medewerkers van verkeer en wegen of mailen. Stuurt u liever een mail, vermeld dan in de omschrijving ‘Kerk-Avezaath Dorpsstraat’.

Opdrachtgever: Liander
Toezichthouder: Gemeente Buren

Vanaf 10 juni tot en met 28 juni 2024 zijn er werkzaamheden aan het energienet bij de Reigerstraat in Maurik.

Wat gaat Liander doen?
We gebruiken en produceren steeds meer elektriciteit. Voor onder andere de verlichting en verwarming van onze woningen, elektrisch koken en het opladen van elektrische auto´s. Om dit mogelijk te blijven maken is het noodzakelijk om ons elektriciteitsnet uit te breiden, te versterken en klaar te maken voor de toekomst.

Liander gaat het elektriciteitsnet vervangen of vernieuwen. Zo kunt u in de toekomst veilig stroom blijven gebruiken.

Blijft de weg bereikbaar?
Als Liander nieuwe kabels gaat leggen moet zij de spanning tijdelijk van de kabels halen. Hierdoor kan het voorkomen dat u korte tijd geen stroom heeft. Uiterlijk 3 werkdagen van tevoren stuurt Liander omwonenden een bericht met het tijdstip en de geschatte duur van de stroomonderbreking.

Liander moet het werk uitvoeren op de locaties waar de kabels liggen. Dit is vaak in de stoep of de weg. Daardoor kan het tijdens de werkzaamheden voorkomen dat een deel van de stoep of weg niet bereikbaar is. Om de hinder te beperken, leggen we planken neer over de opengebroken weggedeelten, zetten we het werkgebied af en plaatsen we waarschuwingsborden. Wij hopen op uw begrip.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Liander door te bellen naar 088 54 26 323 of bekijk de website www.liander.nl/contact/contactgegevens.

Wilt u de gemeente spreken? Bel dan naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. U kunt vragen naar een toezichthouder van verkeer en wegen. Vermeld in de omschrijving van de mail de straat en het dorp waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Provincie Gelderland kondigt aan dat op 24 juni 2024 de werkzaamheden beginnen voor groot onderhoud aan de N835, vanaf de A15 tot en met de rotonde bij Zwarte Paard (N320). Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid en de doorstroming van deze weg te waarborgen.

Omvang van de werkzaamheden
De geplande werkzaamheden omvatten het vervangen van het asfalt, de verkeersborden en de bewegwijzering. Daarnaast wordt de verharding bij het informatiebord vlakbij de Simon Stevinweg verwijderd en wordt er een nieuwe haltekom geïnstalleerd bij bushalte Beldert voor een veiligere busstop. Ook zullen verschillende inritten worden aangepast om de veiligheid te verhogen.

Geplande omleidingen en beheersing van verkeershinder
Tijdens de werkzaamheden zullen omleidingen plaatsvinden om de impact op het lokale verkeer te minimaliseren:

  • Verkeer vanuit Culemborg richting Tiel wordt omgeleid via de N834 door Buren naar de A15, waarbij de afslag Tiel wordt gebruikt. Doorgaand verkeer vanuit Tiel richting Maurik is niet mogelijk.
  • Verkeer vanuit Maurik, Ingen en Lienden wordt omgeleid via de N320 naar Ochten, waarna men de A15 opgaat richting Tiel.
  • Verkeer vanuit Beneden-Leeuwen naar de pont Amerongen Maurik wordt omgeleid via de A15 afrit Ochten naar de N320.

Alle omleidingen worden duidelijk met borden aangegeven en het volgen van de aangegeven routes wordt sterk aanbevolen voor de veiligheid van alle weggebruikers.

Meer informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden en updates tijdens de onderhoudsperiode, kunt u terecht op www.gelderland.nl/N835. Voor directe vragen kan contact worden opgenomen met het Provincieloket via (026) 359 99 99 of provincieloket@gelderland.nl.

Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit aan de A15 tussen knooppunt Deil en Tiel-West. Vanwege de werkzaamheden wordt het verkeer vanaf vrijdag 14 juni tot zaterdag 6 juli geleid over versmalde rijstroken. Wij adviseren weggebruikers in beide richtingen rekening te houden met vertraging en gebruik te maken van omleidingsroutes.

Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de rijkswegen om de doorstroming en veiligheid te kunnen blijven garanderen. Door deze werkzaamheden uit te voeren, voorkomen we asfaltschades, herstelwerkzaamheden en extra hinder voor weggebruikers. Het groot onderhoud aan de A15 bestaat uit het vervangen van asfaltverhardingen en het aanbrengen van markeringen en detectielussen.

Vertraging en adviesroutes
De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de aansluiting Tiel-West vanaf vrijdag 14 juni 05.00 uur tot zaterdag 6 juli 05.00 uur. Tijdens de werkzaamheden blijft het voor weggebruikers mogelijk om via de A15 te rijden. De op- en afrit Tiel-West (32a en 32b) zijn van dinsdag 25 juni tot woensdag 3 juli afgesloten.

In westelijke richting zijn er in de gehele periode twee versmalde rijstroken
beschikbaar.

Van dinsdag 25 juni tot woensdag 3 juli wordt ook het verkeer in oostelijke richting over twee versmalde rijstroken geleid.

We adviseren weggebruikers in beide richtingen rekening te houden met vertraging en adviseren op drukke momenten gebruik te maken van de aangegeven omleidingsroutes. Borden langs en boven de weg geven actuele reisinformatie over het volgen van de omleidingsroute. 

Nachtafsluitingen 25, 26, 27 juni
Naast groot onderhoud, voert Rijkswaterstaat reguliere werkzaamheden uit aan het asfalt en voert het onderhoud uit aan het viaduct De Grote Brugse Grintweg. De A15 is in westelijke richting tussen Echteld en Tiel-West afgesloten op:

  • dinsdag 25 juni 21.00 tot woensdag 26 juni 05.00 uur
  • woensdag 26 juni 21.00 tot donderdag 27 juni 05.00 uur
  • donderdag 27 juni 21.00 tot vrijdag 28 juni 05.00 uur

Het verkeer wordt omgeleid via de N323, de N322 en de A2. Wij adviseren weggebruikers rekening te houden met een extra reistijd tot 20 minuten. Borden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op de website van Rijkswaterstaat verkeersinformatie of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

In voorbereiding

Opdrachtgever: Gemeente Buren
Uitvoerders: Gebr. Van Kessel en VDBH
Toezichthouder: Gemeente Buren

Vanaf woensdag 3 juli 2024 tot en met maandag 8 juli 2024 is de Aalswijksestraat in Buren afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Wat gaan wij doen?
We gaan de Aalswijksestraat overlagen met asfalt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Gebr. Van Kessel. Aansluitend gaat VDBH op 5 en 8 juli de bermen aanvullen.

Blijft de weg bereikbaar?
Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Tijdens de asfaltwerkzaamheden op 4 juli zijn woningen niet bereikbaar voor (vracht)auto’s. Wij verzoeken u vriendelijk hiermee rekening te houden.

Avri
Door de werkzaamheden aan de Aalswijksestraat is het voor Avri niet mogelijk om het afval op te halen. Wij verzoeken u vriendelijk de containers aan het begin van de weg te plaatsen op de ophaaldagen indien van toepassing.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de uitvoerder Gebr. Van Kessel door te mailen naar asfaltonderhoudburen@kessel.nl

Wilt u de gemeente spreken? Bel dan naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. U kunt vragen naar een medewerker van verkeer en wegen. Vermeld in de omschrijving van de mail Buren; Aalswijksestraat.

De gemeente Buren bereidt zich voor op toekomstige hoosbuien. Als we straten anders inrichten, kunnen we de wateroverlast door hoosbuien verminderen. In Buren bij de Buitenpoort en Kniphoek gaan wij de straten aanpassen.

Wat gaat er gebeuren?
De woningen aan de Buitenbuurt en Kniphoek zijn kwetsbaar voor wateroverlast. Daarom willen wij de straten aanpassen. Na de werkzaamheden is de binnenstad van Buren beter beschermt voor zomerse hoosbuien.

Er wordt geen riool gelegd of vervangen. We leggen de straat en de parkeerplaats anders aan. Hierdoor staat het water op een plek die weinig problemen geeft. Na de hoosbui loopt het water langzaam weg via het riool.

Wat betekent dit voor u?
We hebben de tekening gemaakt voor het project. Waar mogelijk namen we de wensen van de bewoners mee in de tekeningen. Nu de tekeningen klaar zijn, kunnen we de werkzaamheden gaan plannen. U kunt de definitieve tekening bekijken.

Bel of mail ons gerust
Heeft u vragen? Of wilt u iets zeggen over de tekening? Neem dan contact op met onze beleidsmedewerker Marco Barendse via 14 0344 of via gemeente@buren.nl.

Opdrachtgever: Gemeente Buren
Uitvoerders: Gebr. Van Kessel en VDBH
Toezichthouder: Gemeente Buren

Vanaf vrijdag 5 juli 2024 tot en met vrijdag 26 juli 2024 is de Culekampseweg in Ingen afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Wat gaan wij doen?
Gebr. Van Kessel en VDBH zullen gezamenlijk de Culekampseweg aan gaan pakken. Gebr. Van Kessel zal de weg opnieuw frezen (05-07) en asfalteren (08-07). Daarna gaat VDBH nieuwe graskeien langs de weg aanbrengen en waar nodig het straatwerk herstellen (09-07 t/m 26-07).

Blijft de weg bereikbaar?
Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Voetgangers kunnen op de kruising langs het werk lopen. Voor fietsers geldt dezelfde omleiding als voor gemotoriseerd verkeer.

Omleidingsroute
De omleidingsroute loopt over de Brei, de Dokter Guipinlaan, de Lienderveldsestraat, de Molenstraat, de Brinkstraat en de Groenestraat. De omleidingsroute gaat beide kanten op.

Bereikbaarheid voor omwonenden
Op de dag van asfalteren (08/07) is de weg niet bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Wij verzoeken u vriendelijk hier rekening mee te houden.

Hulpdiensten en openbaar vervoer
In geval van nood is uw woning altijd bereikbaar voor de hulpdiensten.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Gebr. Van Kessel voor de asfaltwerkzaamheden door te mailen naar asfaltonderhoudburen@kessel.nl of neem contact op met VDBH via info@vdbh.nl of bel naar (0488) 44 30 93.

Wilt u de gemeente spreken? Bel dan naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. U kunt vragen naar een toezichthouder wegen. Vermeld in de omschrijving van de mail Ingen: Culekampseweg.

We gaan de groenstrook aan de achterzijde van de Ottenhofstat en De Schoorsteen in Kerk-Avezaath opnieuw inrichten.

Wat gaat er gebeuren?
Op de plaats van de grondbult komt een wadi. Een wadi is een verlaagde strook met gras. Hierin verzamelt regenwater, wat loopt langzaam weer weg loopt. Langs de zijkant van de wadi gaan we kleine bomen planten, die passen in de ruimte. Welke boomsoort het precies wordt, bepalen we op een later moment. Het voetpad blijft waar het is. De woningen aan De Schoorsteen met een achteruitgang houden deze uitgang ook.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met onze beleidsmedewerkers van riolering via 14 0344 of via gemeente@buren.nl.

De gemeente Buren werkt aan de verbetering van het rioolstelsel. Als het rioolstelsel verbetert, neemt de wateroverlast af. Zo zijn we voorbereid op toekomstige hoosbuien. In Kerk-Avezaath bij de Lutterveldsestraat en Schiltmanshof moeten we hiermee aan de slag.

Wat gaat er gebeuren?
In de Lutterveldsestraat en Schiltmanshof maken we in beide straten een goot. De greppel aan het einde van de Lutterveldsestraat maken we groter. Dan kan het regenwater van een hoosbui makkelijk naar de sloot langs de provinciale weg stromen.

Wat betekent dit voor u?
We zijn bezig met het maken van de tekeningen voor het project. Waar mogelijk nemen we de wensen van de bewoners mee in de tekeningen. Als de tekeningen klaar zijn, kunnen we de werkzaamheden gaan plannen.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact op met een van onze medewerkers van riolering. Dit kan door te bellen naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. Zet in de omschrijving van de mail ‘Lutterveldsestraat en Schiltmanshof’.

Opdrachtgever: Liander en Vitens
Uitvoerder: Van Vulpen
Toezichthouder: Gemeente Buren

Vanaf maandag 1 juli 2024 tot en met vrijdag 13 december 2024 zijn er werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Jeudestraat in Zoelen.

Wat gaan wij doen?
Van Vulpen gaat in opdracht van Vitens en Liander werkzaamheden verrichten aan het kabel en leiding netwerk. Het gaat om het leggen van nieuwe kabels en leidingen en verwijderen van het oude netwerk.

Blijft de weg bereikbaar?
Van Vulpen gaat te werk in werkvakken van 150 meter per keer. Tijdens de werkzaamheden is iedere keer een deel van de weg afgesloten voor al het doorgaand verkeer, in beide richtingen.

Ook gaat de Parkstraat in Zoelen voor een aantal dagen dicht vanwege het uitvoeren van het maken van een gestuurde boring. De Parkstraat is dicht vanaf de kruising Achterstraat/Parkstraat tot de rotonde bij de Jeudestraat.

Omleidingsroute
De omleidingsroute loopt via de Achterstraat.

Bereikbaarheid voor omwonenden
Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. Bij de uitvoering is uw woning/perceel bedrijf mogelijk minder goed bereikbaar.

Hulpdiensten en openbaar vervoer
Hulpdiensten kunnen altijd uw straat bereiken in geval van nood.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met:

Wilt u de gemeente spreken? Bel dan naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. U kunt vragen naar de toezichthouder kabels & leidingen. Vermeld in de omschrijving ‘Jeudestraat Zoelen’.