Spring naar content

Werkzaamheden

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle grote werkzaamheden aan wegen of de bermen in de gemeente Buren en omgeving waar werkzaamheden worden uitgevoerd of voorbereid. Het gaat om wegen met werkzaamheden die langer duren dan drie dagen.

In uitvoering

Opdrachtgever en toezichthouder: Gemeente Buren
Uitvoerder: Gebr. de Ronde

Vanaf dinsdag 9 januari tot en met 10 februari 2024 is de Homoetsestraat 20 tot 40 in Maurik in één richting afgesloten. Gedurende deze periode leggen we een voetpad aan in deze straat.

Wat betekent dit voor u?
De Homoetsestraat tussen huisnummers 20 en 40 wordt in één richting afgesloten. Omwonenden kunnen hun woningen bereiken.

Hoe kunt u ons helpen?
U kunt ons helpen de werkzaamheden goed uit te voeren door:

 • uw huisvuilcontainer op een andere plaats klaar te zetten waar de afvaldienst bij kan en;
 • contact met ons op te nemen als geplaatste borden, afzettingen en verlichting zonder noodzaak worden verplaatst of vernield.

Omleidingsroute
Er is een omleidingsroute vanaf de Homoetsestraat richting de Verbindingsweg. Bij de rotonde kunt u via de Provincialeweg N320 richting de Tielsestraat rijden. Via de Prinses Marijkelaan komt u bij de bakker en brandweerpost.

Heeft u vragen?
Wij vinden het belangrijk om u goed te informeren en willen de overlast voor u zoveel mogelijk beperken. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de uitvoerder ter plaatse of met het kantoor via 0345 – 501 770 of via info@gebrderonde.nl.

Als u de gemeente Buren wil spreken bel dan naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. Zet in de mail bij het onderwerp ‘Maurik Homoetsestraat’. U kunt telefonisch vragen naar een medewerker van verkeer en wegen.

Opdrachtgever en toezichthouder: Gemeente Buren
Uitvoerder: VDBH

Update vertraging Prinses Marijkelaan

Sinds begin oktober 2023 zijn er werkzaamheden aan de Prinses Marijkelaan. De weg is tijdelijk een eenrichtingsweg. Door het slechte weer van de afgelopen weken, lopen de werkzaamheden anders dan gepland.

We hebben besloten om de werkzaamheden aan het asfalt te verdelen in 2 fases:

 • Fase 1: vanaf de Jumbo tot en met de inrit van de brandweer
 • Fase 2: vanaf de brandweer tot en met de rotonde van de Verbindingsweg

In 2023 hebben we het asfalt aangebracht voor fase 1. Fase 1 is dit jaar nog klaar. Voor fase 2 gaan we het asfalt aanbrengen in het eerste kwartaal 1 van 2024. We starten daarmee in januari en verwachten eind maart de laatste asfaltdeklaag aan te brengen.


Werkzaamheden Prinses Marijkelaan

Sinds maandag 2 oktober tot en met vrijdag 15 december 2023 is de Prinses Marijkelaan een eenrichtingsweg. Gedurende deze periode kunnen weggebruikers vanaf de Tielsestraat richting de Prinses Marijkelaan bij de winkels en woningen komen.

Asfalteren en aanleggen stoep
Tijdens deze periode vindt er op een aantal dagen asfaltwerkzaamheden plaats. Op die dagen is de weg dicht voor al het verkeer. Dit geldt ook voor omwonenden. We verzoeken omwonenden om hun auto’s op deze dagen op een andere plek te parkeren. Zo is de weg vrij voor het asfalteren en is deze zo snel mogelijk weer open voor verkeer. We laten op tijd weten om welke dagen het gaat.

Naast asfalteren leggen we ook de stoep opnieuw aan. We verzoeken omwonenden om hun begroeiing kort te snoeien als deze aan de stoep grenst. Als de begroeiing niet genoeg gesnoeid is, mag de uitvoerder dit zelf in opdracht van de gemeente doen.

Omleidingsroute
Weggebruikers kunnen omrijden via de Homoetsestraat richting de Verbindingsweg. Via de Provincialeweg N320 kunnen zij langs het gemeentehuis in Maurik rijden om opnieuw bij de Tielsestraat en Prinses Marijkelaan te komen.

Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer op een goede manier om te leiden.

Tijdelijk andere busroute Arriva
Door de werkzaamheden kan Arriva niet haar normale route rijden.

 • Bus 44 rijdt vanuit Tiel over de Tielsestraat richting het gemeentehuis in Maurik. Hier is een tijdelijke bushalte voor bus 44 en bus 641 (de schoolroute).
 • De bus gaat vanaf het gemeentehuis weer richting de rotonde Tielsestraat om via de Provincialeweg N320 naar de Verbindingsweg te rijden.
 • De bus rijdt via de Verbindingsweg naar de tijdelijke bushalte aan de kruising Driesweg – Verbindingsweg.
 • Daarna vervolgt Arriva haar normale route via de Homoetsestraat.

Vanaf Wageningen rijdt de bus zijn route in de andere richting via de Homoetsestraat naar de Verbindingsweg en verder.

Vervallen bushaltes Maurik

 • Tielsestraat
 • Meidoornstraat
 • Raadhuisstraat
 • Brandweerkazerne

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de uitvoerder VDBH door te bellen naar 0488 44 30 93 of stuur een mail naar info@vdbh.nl.

Wilt u de gemeente spreken? Bel dan naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. U kunt vragen naar een medewerker van verkeer en wegen. Vermeld in de omschrijving van de mail ‘Maurik: Pr. Marijkelaan’.

Opdrachtgever: Gemeente Buren
Uitvoerder: Vink Aannemingsmaatschappij B.V.
Toezichthouder: Gemeente Buren

We richten de Dokter Guepinlaan opnieuw in. De herinrichting gebeurt in fases. Tijdens de werkzaamheden is de Kerkstraat tot aan de Voorstraat in beide richtingen dicht voor doorgaand verkeer. Omwonenden kunnen altijd hun woning bereiken.

Fase 1: 25 september tot 4 november 2023
We zijn op 25 september gestart met fase 1. In fase in vinden werkzaamheden plaats tussen de Kerkstraat en de inrit FruitNL. De kruising Ommerenveldseweg – Dokter Guepinlaan is dan afgesloten voor verkeer.

Fase 2: 9 oktober tot 16 december 2023
In fase 2 voeren we werkzaamheden uit tussen de inrit FruitNL en de kruising Ommerenveldseweg. De kruising Ommerenveldseweg – Dokter Guepinlaan blijft in deze fase open voor verkeer.

In de kerstvakantie zorgen we ervoor dat de weg dicht is, zodat u veilig gebruik kunt maken van de weg. Na de kerstvakantie beginnen we aan fase 3 van de herinrichting.

Fase 3: 8 januari tot 30 maart 2024
In de laatste fase zijn er werkzaamheden tussen de kruising Ommerenveldseweg tot aan de Voorstraat. De kruising Ommerenveldseweg – Dokter Guepinlaan blijft in deze fase open voor verkeer.

Vragen
Bij vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Vink Aannemingsmaatschappij B.V. via telefoonnummer 088 4403 440 of stuur een mail naar info@vinkaannemingsmaatschappij.nl. Als u de gemeente Buren wil spreken bel dan naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. Zet in de mail bij het onderwerp ‘Dokter Guepinlaan’. U kunt telefonisch vragen naar een medewerker van verkeer en wegen.

Omleidingsroute
Er is een omleidingsroute vanaf de Canadalaan richting de Provincialeweg N320. Bij de rotonde Vogelenzangseweg kunt u via de Achterstraat richting de Voorstraat rijden.

Openbaar vervoer
De herinrichting van de Dokter Guepinlaan zorgt ook voor een andere busroute voor Arriva.

 • Bus 44 rijdt zijn normale route tot aan Ingen.
 • In Ingen is een tijdelijke halte gemaakt bij De Brei vlak voor de bocht naar de Provincialeweg N320.
 • De bus rijdt door tot de rotonde Vogelenzangseweg richting Lienden.
 • Hij rijdt via de Adelsweg en Verbrughweg naar de tijdelijke bushalte Dokter van Noortstraat.
 • Daarna vervolgt hij weer zijn normale route langs de bushalte Adelsweg in Lienden.

Tijdelijk vervallen bushaltes

 • Bushalte Canadalaan Ommeren
 • Bushalte De Roskam Ommeren
 • Bushalte Voorstraat Lienden
 • Bushalte Vogelenzangseweg Lienden

Vertraging werkzaamheden Ravenswaaijsesteeg

Door de weersomstandigheden zijn de werkzaamheden anders gelopen dan gepland. In maart 2024 gaat de Ravenswaaijsesteeg nog één dag dicht vanwege het aanbrengen van de asfaltdeklaag. De weg is tot die tijd weer open voor het doorgaand verkeer.


Van 6 november tot en met 22 december 2023 vindt er groot onderhoud plaats aan de Ravenswaaijsesteeg in Ravenswaaij. Gedurende deze periode wordt de straat opnieuw ingericht. Dat betekent dat we de fundering gaan vernieuwen en dat er nieuwe asfalt wordt aangebracht. De weg wordt afgesloten voor al het doorgaand verkeer.

Weggebruikers kunnen omrijden via omleidingsroutes.

Omleidingsroute 1

 • Via de provincialeweg N320 richting de Rijswijksesteeg.
 • Daarna neem je de afslag Rijswijkseveldweg.

Omleidingsroute 2

 • Via de Ravenswaaijsesteeg kun je rijden tot aan de Veldweg richting de Aalsdijk.
 • Via de Aalsdijk kom je bij de andere kant van de Ravenswaaijsesteeg.

Omwonenden kunnen hun woningen of bedrijven wel bereiken.

In februari 2024 voert Avri de jaarlijkse kapronde uit in de gemeente Buren. Alle bomen binnen de gemeente worden minimaal eens in de drie jaar op veiligheid gecontroleerd. Naar aanleiding van deze controle worden nu de zieke, dode en onveilige bomen gekapt.  

Kapronde
Het kappen van de bomen in de gemeente Buren start in de week van 12 februari en duurt ongeveer drie weken. De bomen die gekapt worden staan verspreid door de gemeente.

Nieuwe bomen
Samen met de gemeente wordt besloten of op dezelfde plek een boom wordt terug geplant. Dit is niet altijd het geval omdat soms de situatie niet ideaal is om een boom terug te planten. Wanneer er geen nieuwe boom wordt geplant, kijken de gemeente en Avri of er op een nadere plek in de gemeente een boom kan worden terug geplant. Het planten van nieuwe bomen gebeurt in het najaar.

Overlast
Bij het kappen van een boom kan het voorkomen dat een weg(deel) tijdelijk is afgesloten. Avri probeert samen met de aannemer eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Als u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u een melding maken in de Avri-app, of bel met Avri op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur via (0345) 585353.

De komende periode maakt Van Wanrooij Projectontwikkelingen een deel van het gebied Scharenburg woonrijp. Het gaat vooral om bestratingswerkheden. Deze werkzaamheden vinden plaats in verschillende fasen.

Fase 1: van 20 februari tot en met 8 maart 2024 bestraten we Scharenburg.

Fase 2 en 3: het bouwrijp maken van plan Scharenburg. Deze werkzaamheden duren tot eind april.

Blijft mijn woning bereikbaar?
Tijdens de werkzaamheden in fase 1 is Scharenburg alleen te voet bereikbaar. Er is een omleidingsroute voor Fibula en Spinrok. Houd er ook rekening mee dat parkeren aan Scharenburg niet mogelijk is. U kunt wel verderop in de wijk parkeren.

Kunnen de hulpdiensten bij uw woning komen?
De hulpdiensten kunnen altijd bij uw woning komen. Houd bij het parkeren van de auto ook rekening met de hulpdiensten, zodat ze geen hinder ervaren.

Vragen
Bij vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Gebr. Van Santen.  Deze partij voert de werkzaamheden uit namens Van Wanrooij Projectenontwikkelingen. Gebr. Van Santen is bereikbaar via telefoonnummer 0345 51 22 00 of stuur een mail naar info@gebrvansanten.nl. Als u de gemeente Buren wil spreken bel dan naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. Zet in de mail bij het onderwerp ‘Scharenburg’.

In voorbereiding

De gemeente Buren bereidt zich voor op toekomstige hoosbuien. Als we straten anders inrichten, kunnen we de wateroverlast door hoosbuien verminderen. In Buren bij de Buitenpoort en Kniphoek gaan wij de straten aanpassen.

Wat gaat er gebeuren?
De woningen aan de Buitenbuurt en Kniphoek zijn kwetsbaar voor wateroverlast. Daarom willen wij de straten aanpassen. Na de werkzaamheden is de binnenstad van Buren beter beschermt voor zomerse hoosbuien.

Er wordt geen riool gelegd of vervangen. We leggen de straat en de parkeerplaats anders aan. Hierdoor staat het water op een plek die weinig problemen geeft. Na de hoosbui loopt het water langzaam weg via het riool.

Wat betekent dit voor u?
We hebben de tekening gemaakt voor het project. Waar mogelijk namen we de wensen van de bewoners mee in de tekeningen. Nu de tekeningen klaar zijn, kunnen we de werkzaamheden gaan plannen. U kunt de definitieve tekening bekijken.

Bel of mail ons gerust
Heeft u vragen? Of wilt u iets zeggen over de tekening? Neem dan contact op met onze beleidsmedewerker Marco Barendse via 14 0344 of via gemeente@buren.nl.

Opdrachtgever: VodafoneZiggo
Uitvoerder: CIAG B.V.
Toezichthouder: Gemeente Buren

Van 15 januari tot en met 19 juli 2024 vinden er werkzaamheden plaats in Buren aan de Hulsterstraat. Het gaat om werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Wat betekent dit voor u?
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunt u mogelijk enige hinder ervaren. CIAG B.V. zal er alles aan doen om de bereikbaarheid zo veel mogelijk in stand te houden en de overlast te beperken. De uitvoerders werken tussen 7.00 en 16.00 uur.

Heeft u vragen voordat de werkzaamheden starten?
Voorafgaand aan de werkzaamheden kunt u bij vragen over de werkzaamheden en planning contact opnemen met de werkvoorbereider van het project: dhr. Bobby de Kater via telefoonnummer 088 242 43 95.

Heeft u vragen tijdens de werkzaamheden?
Tijdens de werkzaamheden kunt u bij vragen of opmerkingen contact opnemen met de uitvoerder van het project dhr. Ischa van Aalst via telefoonnummer: 06 257 418 60.

Heeft u een klacht, dan kunt u dit melden via klachten@apktelecom.nl.

De gemeente Buren werkt aan de verbetering van het rioolstelsel. Als het rioolstelsel verbetert, neemt de wateroverlast af. Zo zijn we voorbereid op toekomstige hoosbuien. In Ingen bij de Tabaksland en Molenstraat moeten we hiermee aan de slag.

Wat gaat er gebeuren?
In de Molenstraat en de Tabaksland vervangen we het riool met een grotere diameter. Op de tekening ziet u om welke delen van de straten het gaat. In het plantsoen op de hoek van beide straten maken we een nieuw rioolgemaal. De bestrating en het asfalt komen terug zoals het was.

Tekening Tabaksland – Molenstraat

We nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst op 2 oktober 2023
Op 2 oktober houden we in dorpshuis ‘In de Gaard’ een inloopavond. U bent welkom tussen 17.00 en 19.00 uur. Loopt u binnen wanneer het schikt. Met de tekeningen op tafel beantwoorden we uw vragen. Er is gelegenheid om aan te geven wat u graag wilt veranderen aan de straat. Kleine wensen kunnen we meenemen in de werkzaamheden.

Hoe gaat het verder?
We laten u weten wat we doen met de vragen en wensen voor de straat. Daarvan komt een verslag en een nieuwe tekening. We plaatsen beide documenten op onze website buren.nl/werkzaamheden.

Op dit moment zijn de nutsbedrijven bezig hun kabels en leidingen te vernieuwen. Begin 2024 gaat onze aannemer aan de slag. Voor die tijd laten we u nog weten wanneer dit precies is en wat u ervan gaat merken.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact op met een van onze medewerkers van riolering. Dit kan door te bellen naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. Zet in de omschrijving van de mail ‘Tabaksland en Molenstraat’.

De gemeente Buren werkt aan de verbetering van het rioolstelsel. Als het rioolstelsel verbetert, neemt de wateroverlast af. Zo zijn we voorbereid op toekomstige hoosbuien. In Kerk-Avezaath bij de Lutterveldsestraat en Schiltmanshof moeten we hiermee aan de slag.

Wat gaat er gebeuren?
In de Lutterveldsestraat en Schiltmanshof maken we in beide straten een goot. De greppel aan het einde van de Lutterveldsestraat maken we groter. Dan kan het regenwater van een hoosbui makkelijk naar de sloot langs de provinciale weg stromen.

Wat betekent dit voor u?
We zijn bezig met het maken van de tekeningen voor het project. Waar mogelijk nemen we de wensen van de bewoners mee in de tekeningen. Als de tekeningen klaar zijn, kunnen we de werkzaamheden gaan plannen.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact op met een van onze medewerkers van riolering. Dit kan door te bellen naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. Zet in de omschrijving van de mail ‘Lutterveldsestraat en Schiltmanshof’.

Opdrachtgever: De Realisatie
Uitvoerder: Reimert

Toezichthouder: Gemeente Buren

Vanaf 4 maart tot en met 15 maart is de Daver in Kerk-Avezaath afgesloten voor al het gemobiliseerd verkeer. In deze periode zijn er werkzaamheden voor de niewbouw Daverhof. Reimert gaat dan in opdracht van De Realisatie rioolaansluitingen aanleggen voor het nieuwbouwplan.

Wat is de omleidingsroute?
Het verkeer kan omrijden vanaf de Daver richting de Dorpsstraat naar de Achterstraat, en andersom.

Vragen
Bij vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Reimert via telefoonnummer 036 53 201 43 of stuur een mail naar info@reimert-almere.nl. Als u de gemeente Buren wil spreken bel dan naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. Zet in de mail bij het onderwerp ‘Kerk-Avezaath Daver’.