Spring naar content

Werkzaamheden

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle grote werkzaamheden aan wegen of de bermen in de gemeente Buren en omgeving waar werkzaamheden worden uitgevoerd of voorbereid. Het gaat om wegen met werkzaamheden die langer duren dan drie dagen.

In uitvoering

Opdrachtgever: Gemeente Buren
Uitvoerder: Gebr. Van Kessel en Gebr. de Ronde
Toezichthouder: Gemeente Buren

We voeren sinds maandag 25 september tot en met vrijdag 3 november werkzaamheden uit aan het asfalt aan de Molenweg in Beusichem. Door de werkzaamheden is de Molenweg afgesloten voor doorgaand verkeer, in beide richtingen. De afsluiting loopt vanaf de kruising Molenweg – Ganssteeg tot en met Molenweg 7. Dat betekent dat de kruising Molenweg – Ganssteeg – Markt dicht is.

Er zijn twee omleidingsroutes:

 • Het verkeer kan omrijden via de Molenweg door de Beneden Molenweg richting de Markt.
 • De andere route loopt via de Markt door de Burgemeester van Mourikstraat naar de J. Bosschaartstraat. Daarna kunt u via de Ganssteeg richting de slagerij rijden.

Vragen of meer informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze medewerkers van verkeer en wegen. Dit kan door te bellen naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. Vermeld in het onderwerp van de mail ‘Beusichem: Molenweg’.

Opdrachtgever: Vitens en Liander
Uitvoerder: VanVulpen B.V.
Toezichthouder: Gemeente Buren

De aannemer VanVulpen B.V. voert in opdracht van Vitens en Liander werkzaamheden uit aan de Dorpsstraat in Kerk-Avezaath. Het gaat om kabels en leidingen werkzaamheden. Deze werkzaamheden duren tot en met 20 oktober.

Door de werkzaamheden is de Dorpsstraat afgesloten voor doorgaand verkeer, in beide richtingen. De afsluiting loopt vanaf de splitsing met de Daver tot en met de splitsing naar de Cellendonklaan.

Er is een omleidingsroute via de Dorpsstraat 15 richting de Achterstraat naar de Daver, en omgekeerd.

Na 20 oktober vinden er werkzaamheden plaats aan de Cellendonklaan.

Opdrachtgever: Gemeente Buren
Uitvoerder: Vink Aannemingsmaatschappij B.V.
Toezichthouder: Gemeente Buren

We richten de Dokter Guepinlaan opnieuw in. De herinrichting gebeurt in fases. Tijdens de werkzaamheden is de Kerkstraat tot aan de Voorstraat in beide richtingen dicht voor doorgaand verkeer. Omwonenden kunnen altijd hun woning bereiken.

Fase 1: 25 september tot 4 november 2023
We zijn op 25 september gestart met fase 1. In fase in vinden werkzaamheden plaats tussen de Kerkstraat en de inrit FruitNL. De kruising Ommerenveldseweg – Dokter Guepinlaan is dan afgesloten voor verkeer.

Fase 2: 9 oktober tot 16 december 2023
In fase 2 voeren we werkzaamheden uit tussen de inrit FruitNL en de kruising Ommerenveldseweg. De kruising Ommerenveldseweg – Dokter Guepinlaan blijft in deze fase open voor verkeer.

In de kerstvakantie zorgen we ervoor dat de weg dicht is, zodat u veilig gebruik kunt maken van de weg. Na de kerstvakantie beginnen we aan fase 3 van de herinrichting.

Fase 3: 8 januari tot 30 maart 2024
In de laatste fase zijn er werkzaamheden tussen de kruising Ommerenveldseweg tot aan de Voorstraat. De kruising Ommerenveldseweg – Dokter Guepinlaan blijft in deze fase open voor verkeer.

Vragen
Bij vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Vink Aannemingsmaatschappij B.V. via telefoonnummer 088 4403 440 of stuur een mail naar info@vinkaannemingsmaatschappij.nl. Als u de gemeente Buren wil spreken bel dan naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. Zet in de mail bij het onderwerp ‘Dokter Guepinlaan’. U kunt telefonisch vragen naar een medewerker van verkeer en wegen.

Omleidingsroute
Er is een omleidingsroute vanaf de Canadalaan richting de Provincialeweg N320. Bij de rotonde Vogelenzangseweg kunt u via de Achterstraat richting de Voorstraat rijden.

Openbaar vervoer
De herinrichting van de Dokter Guepinlaan zorgt ook voor een andere busroute voor Arriva.

 • Bus 44 rijdt zijn normale route tot aan Ingen.
 • In Ingen is een tijdelijke halte gemaakt bij De Brei vlak voor de bocht naar de Provincialeweg N320.
 • De bus rijdt door tot de rotonde Vogelenzangseweg richting Lienden.
 • Hij rijdt via de Adelsweg en Verbrughweg naar de tijdelijke bushalte Dokter van Noortstraat.
 • Daarna vervolgt hij weer zijn normale route langs de bushalte Adelsweg in Lienden.

Tijdelijk vervallen bushaltes

 • Bushalte Canadalaan Ommeren
 • Bushalte De Roskam Ommeren
 • Bushalte Voorstraat Lienden
 • Bushalte Vogelenzangseweg Lienden

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Toezichthouder: Gemeente Buren

Vanaf 1 mei om 7.00 uur tot midden november vinden er werkzaamheden plaats op de Oost Kanaalweg in Zoelen. 

Wat gaat er gebeuren?
Om de stabiliteit van de dijk te herstellen, wordt de Oost Kanaalweg ter plaatse verwijderd. Dit gebeurt vanaf 1 mei en duurt ongeveer 2 maanden. Daarna wordt er tussen de dijk en de sloot een dikke laag zand aangebracht. Deze zandlaag moet voor een periode van ongeveer 3 maanden zo blijven liggen om de juiste zetting van de ondergrond te behalen. Wanneer deze ‘zettingsperiode’ is doorlopen kan de Oost kanaalweg worden hersteld. 

Wat blijft er wel bereikbaar?
De Betuwse Modelvlieg Club en het Golfcentrum de Batouwe blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar via de Zoelense Zandweg. De Koopsestraat is tijdens de werkzaamheden deels een éénrichtingsweg. Vanaf de Koopsestraat kan via de Oost Kanaalweg de Mauriksestraat worden bereikt. 

Wat is de omleidingsroute?
Tijdens deze periode is er een omleidingsroute via De Heuvel Rijswijk – provinciale weg N320 – Tielsestraat/Mauriksestraat – rotonde de Kaap – Mauriksestraat – Grotenbrugse Grintweg.

In voorbereiding

De gemeente Buren werkt aan de verbetering van het rioolstelsel. Als het rioolstelsel verbetert, neemt de wateroverlast af. Zo zijn we voorbereid op toekomstige hoosbuien. In Ingen bij de Tabaksland en Molenstraat moeten we hiermee aan de slag.

Wat gaat er gebeuren?
In de Molenstraat en de Tabaksland vervangen we het riool met een grotere diameter. Op de tekening ziet u om welke delen van de straten het gaat. In het plantsoen op de hoek van beide straten maken we een nieuw rioolgemaal. De bestrating en het asfalt komen terug zoals het was.

Tekening Tabaksland – Molenstraat

We nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst op 2 oktober 2023
Op 2 oktober houden we in dorpshuis ‘In de Gaard’ een inloopavond. U bent welkom tussen 17.00 en 19.00 uur. Loopt u binnen wanneer het schikt. Met de tekeningen op tafel beantwoorden we uw vragen. Er is gelegenheid om aan te geven wat u graag wilt veranderen aan de straat. Kleine wensen kunnen we meenemen in de werkzaamheden.

Hoe gaat het verder?
We laten u weten wat we doen met de vragen en wensen voor de straat. Daarvan komt een verslag en een nieuwe tekening. We plaatsen beide documenten op onze website buren.nl/werkzaamheden.

Op dit moment zijn de nutsbedrijven bezig hun kabels en leidingen te vernieuwen. Begin 2024 gaat onze aannemer aan de slag. Voor die tijd laten we u nog weten wanneer dit precies is en wat u ervan gaat merken.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact op met een van onze medewerkers van riolering. Dit kan door te bellen naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. Zet in de omschrijving van de mail ‘Tabaksland en Molenstraat’.

Van maandag 2 oktober tot en met vrijdag 10 november 2023 is Die Haghe in Kerk-Avezaath tijdelijk afgesloten. Gedurende deze periode kunnen omwonenden hun voertuigen niet in Die Haghe parkeren.

Reden tijdelijke wegafsluiting
Die Haghe wordt tijdelijk afgesloten vanwege de aanstaande bouwwerkzaamheden voor de huurwoningen, als onderdeel van het nieuwbouwproject Teisterbant – Kerk Avezaath.

Heeft u nog vragen of zorgen, neem dan contact op met Klokgroep. Dit kan telefonisch via
088 024 91 00 of door een bericht te sturen via de BouwApp (project Teisterbant – Kerk Avezaath).

Opdrachtgever: Gemeente Buren
Uitvoerder: Avri
Uitvoerder van Avri: De Kuiper Cultuur en Groen B.V.

De Kuiper Cultuur en Groen B.V. voert de komende periode maaiwerkzaamheden uit aan de bermen en watergangen op het Lingemeer. Dit gebeurt van 16 oktober tot en met 31 oktober 2023.

In die periode maaien zij de vaargeulen en zijpoten op het Lingemeer uit. Bij het maaien van de vaargeulen en zijpoten worden de aanwezige planten verwijderd. Dit gebeurt vanaf het water met een maaiboot.

Tijdelijk verplaatsen of uit het water halen van boten
Om de werkzaamheden goed uit te voeren en schade aan uw boot te voorkomen, vragen wij u om uw boot tijdelijk te verplaatsen of uit het water te halen. Dit geldt voor de boten die in het donkerblauw en bruin aangegeven gebied liggen op de kaart. Op deze kaart ziet u welke watergangen (blauw gearceerd) en zijpoten (bruin gearceerd) de uitvoerder gaat uitmaaien.

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met De Kuiper Cultuur en Groen B.V. Zij zijn telefonisch te bereiken via 0183 820 920.

Vanaf maandag 2 oktober tot en met vrijdag 15 december 2023 is de Prinses Marijkelaan een eenrichtingsweg. Gedurende deze periode kunnen weggebruikers vanaf de Tielsestraat richting de Prinses Marijkelaan bij de winkels en woningen komen.

Asfalteren en aanleggen stoep
Tijdens deze periode vindt er op een aantal dagen asfaltwerkzaamheden plaats. Op die dagen is de weg dicht voor al het verkeer. Dit geldt ook voor omwonenden. We verzoeken omwonenden om hun auto’s op deze dagen op een andere plek te parkeren. Zo is de weg vrij voor het asfalteren en is deze zo snel mogelijk weer open voor verkeer. We laten op tijd weten om welke dagen het gaat.

Naast asfalteren leggen we ook de stoep opnieuw aan. We verzoeken omwonenden om hun begroeiing kort te snoeien als deze aan de stoep grenst. Als de begroeiing niet genoeg gesnoeid is, mag de uitvoerder dit zelf in opdracht van de gemeente doen.

Omleidingsroute
Weggebruikers kunnen omrijden via de Homoetsestraat richting de Verbindingsweg. Via de Provincialeweg N320 kunnen zij langs het gemeentehuis in Maurik rijden om opnieuw bij de Tielsestraat en Prinses Marijkelaan te komen.

Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer op een goede manier om te leiden.

Tijdelijk andere busroute Arriva
Door de werkzaamheden kan Arriva niet haar normale route rijden.

 • Bus 44 rijdt vanuit Tiel over de Tielsestraat richting het gemeentehuis in Maurik. Hier is een tijdelijke bushalte voor bus 44 en bus 641 (de schoolroute).
 • De bus gaat vanaf het gemeentehuis weer richting de rotonde Tielsestraat om via de Provincialeweg N320 naar de Verbindingsweg te rijden.
 • De bus rijdt via de Verbindingsweg naar de tijdelijke bushalte aan de kruising Driesweg – Verbindingsweg.
 • Daarna vervolgt Arriva haar normale route via de Homoetsestraat.

Vanaf Wageningen rijdt de bus zijn route in de andere richting via de Homoetsestraat naar de Verbindingsweg en verder.

Vervallen bushaltes Maurik

 • Tielsestraat
 • Meidoornstraat
 • Raadhuisstraat
 • Brandweerkazerne

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de uitvoerder VDBH door te bellen naar 0488 44 30 93 of stuur een mail naar info@vdbh.nl.

Wilt u de gemeente spreken? Bel dan naar 14 0344 of stuur een mail naar gemeente@buren.nl. U kunt vragen naar een medewerker van verkeer en wegen. Vermeld in de omschrijving van de mail ‘Maurik: Pr. Marijkelaan’.

Opdrachtgever: Gemeente Buren
Uitvoerder: Gor van Luikx en Van Kessel

Van 23 oktober tot en met 3 november 2023 is er onderhoud aan de brug bij de Tielsestraat in Maurik. Het gaat om de brug tussen de Wal en de Wetering. De weg blijft open voor doorgaand verkeer. Weggebruikers kunnen enige hinder ervaren door de snelheidsbeperking. Omrijden is niet nodig.

Van 6 november tot en met 22 december 2023 vindt er groot onderhoud plaats aan de Ravenswaaijsesteeg in Ravenswaaij. Gedurende deze periode wordt de straat opnieuw ingericht. Dat betekent dat we de fundering gaan vernieuwen en dat er nieuwe asfalt wordt aangebracht.

De weg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Weggebruikers kunnen omrijden via een omleidingsroute. Voordat de werkzaamheden van start gaan delen wij de omleidingsroute op deze pagina.

Omwonenden kunnen hun woningen of bedrijven wel bereiken. Zij worden via een bewonersbrief verder geïnformeerd over de werkzaamheden.

Zodra er meer duidelijkheid is over de omleidingsroute en de wegafsluiting informeren we u hierover.