Spring naar content

WOZ-waarde/taxatieverslag

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is een regeling voor de waardering van onroerende zaken. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en bedrijfspanden. De Wet WOZ bepaalt dat alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks worden gewaardeerd.

Bij “Links” kunt u uw taxatieverslag opvragen. U kiest voor ‘Taxatieverslag particulieren’ wanneer uw aanslagbiljet op naam van een privé persoon staat.
U kiest voor ‘Taxatieverslag bedrijven’ wanneer uw aanslagbiljet op naam van een bedrijf staat dat geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel

 

Waarom stijgt mijn WOZ-waarde? van WOZ-relevante video’s op Vimeo.

Meer informatie

Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan hierover meer informatie vinden op het taxatieverslag. Op het taxatieverslag staan:

 • de kadastrale gegevens en kenmerken van de woning;
 • gegevens van enkele andere woningen, waarmee uw woning is vergeleken. Het gaat om woningen die rond de peildatum zijn verkocht, met de verkoopprijs van deze woningen.

Particulieren

U kunt het taxatieverslag digitaal bekijken via MijnOverheid.

Hoe werkt het?

U gaat naar MijnOverheid en logt in met DigiD

Scroll naar het onderdeel Wonen en kies voor WOZ

Bedrijven

Wilt u als bedrijf uw taxatieverslag inzien? Dit vraagt u direct online aan met uw aanslagnummer en het aanslagbedrag.

De volgende 3 overheden gebruiken de WOZ-waarde bij de berekening van hun belastingen:

 • Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en soms de rioolheffing.
 • De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting (het eigen woningforfait), de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurderheffing.
 • Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.

Alle organisaties gebruiken dezelfde WOZ-waarde van uw woning. Dit regelt de Wet WOZ.

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van uw pand vast door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoud, bijgebouwen, afwerking, enzovoort. De WOZ-waarde staat op uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Voor een uitgebreide uitleg kunt u terecht op de website van de Waarderingskamer.

Degene die op 1 januari eigenaar is van een woning of niet-woning, ontvangt de WOZ-beschikking. Dit geldt ook voor gebruikers van niet-woningen (zoals bedrijven of scholen).

De WOZ-beschikking wordt niet apart verstuurd, maar is gecombineerd met het aanslagbiljet. Het is een aparte regel op het biljet. In deze regel staat de vastgestelde WOZ-waarde.

Wilt u weten wat de WOZ-waarde van een andere woning is, dan kunt u die opvragen via het WOZ-waardeloket.

Uw vragen over uw belastingaanslag BSR (Belasting Samenwerking Rivierenland) kunt u stellen via het telefoonnummer.

(0344) 704 704 of via de website BSR
Adres: De Blomboogerd 1, 4003 BX in Tiel.

 

De Waarderingskamer controleert of de gemeente de WOZ-waarde op de juiste manier bepaalt. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn woning bepaald?
We bepalen de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) aan de hand van de prijzen van vergelijkbare woningen die verkocht zijn rond 1 januari 2022. Deze waardepeildatum ligt één jaar voor het belastingjaar.

We houden rekening met de verschillen tussen uw woning en de verkochte woningen, zoals de grootte en staat van onderhoud.

Waarom is de WOZ-waarde (fors) gestegen?
In 2022 was de woningmarkt oververhit. Veel huizen in de gemeente Buren werden boven de vraagprijs verkocht. Daarom is de WOZ-waarde van uw woning ook gestegen. Op dit moment dalen de verkoopprijzen, maar voor de taxatiewaarde lopen gemeenten ruim een jaar achter op de woningmarkt.

Wat betekent dat voor de belasting (OZB) die ik moet betalen?
De hogere WOZ-waarde van uw woning betekent niet dat de OZB die u moet betalen, net zo hard stijgt.
De totale OZB-opbrengst voor de gemeente is afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde. De gemeenteraad past daarom ieder jaar het OZB-tarief aan.

Het tarief was vorig jaar 0,1321% van de WOZ-waarde en is in 2023 verlaagd naar 0,1247%. In het tarief is alleen rekening gehouden met een kleine stijging  van de OZB-opbrengst (3%) vanwege de inflatie.

Rekenvoorbeeld
De OZB bij een gemiddelde WOZ-waarde van woningen in gemeente Buren.

 

Gemiddelde WOZ-waarde OZB 2022 OZB 2023
2022

 

€ 345.000 0,1321% x € 345.000

= € 455,74

2023

 

€ 368.000 0,1247% x € 368.000

= € 458,89

In totaal betaalt deze woningeigenaar in 2023 € 3,15 meer aan OZB in 2022.

 Kan ik het taxatieverslag van mijn woning opvragen?

 • Op deze pagina kunt u het taxatieverslag opvragen (inloggen met DigiD).
 • U kunt ons ook bellen, telefoon 14 0344. Wij sturen u het taxatieverslag dan per e-mail of post toe.

 Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Wij gaan graag met u in gesprek.

 • Bel even met ons zodat we samen uw WOZ-beschikking kunnen doornemen.
 • We kunnen uitleggen met welke verkochte woningen uw woning vergeleken is.
 • Ons bel-team zit voor u klaar. Als het druk is aan de telefoon, laat dan een bericht achter. Wij bellen u zo snel mogelijk terug.
 • U kunt ons ook mailen: woz@buren.nl

 In een aantal situaties is het slim om bezwaar te maken, bijvoorbeeld:

*de kenmerken van uw woning kloppen niet. Denk aan de grootte of de bijgebouwen.

* uw woning heeft achterstallig onderhoud.

* uw woning is gedateerd.

* voorzieningen als keuken en sanitair zijn verouderd.

* de woningen op het taxatieverslag zijn niet goed vergelijkbaar met uw woning.

Zelf bezwaar maken is makkelijk!

 • U kunt bezwaar maken vanaf de datum op het aanslagbiljet: 25 februari 2023. U heeft hiervoor dan 6 weken de tijd.
 • Bel eerst met ons om uw WOZ-waarde te bespreken. Telefoon: 14 0344.
 • Na telefonisch overleg niet tevreden met de WOZ-waarde? Maak dan vóór 10 april schriftelijk bezwaar.
  Dat kan eenvoudig via:
 • het online bezwaarformulier op buren.nl/WOZ
 • een ondertekende brief per e-mail naar gemeente@buren.nl
 • een ondertekende brief per post naar Gemeente Buren, t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 23, 4020 BA Maurik

Wat moet ik doen als ik op dit moment moeilijk kan betalen?
We realiseren ons dat u op het moment te maken heeft met hoge energiekosten en stijgende prijzen voor uw dagelijkse boodschappen. Ook de belasting die u moet betalen, stijgt helaas iets. Mocht u moeite hebben met het betalen van de belasting, neem dan even contact met ons op.