Spring naar content

WOZ-waarde/taxatieverslag

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is een regeling voor de waardering van onroerende zaken. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en bedrijfspanden. De Wet WOZ bepaalt dat alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks worden gewaardeerd.

Bij “Links” kunt u uw taxatieverslag opvragen. U kiest voor ‘Taxatieverslag particulieren’ wanneer uw aanslagbiljet op naam van een privé persoon staat.
U kiest voor ‘Taxatieverslag bedrijven’ wanneer uw aanslagbiljet op naam van een bedrijf staat dat geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel

 

 

Meer informatie

Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan hierover meer informatie vinden op het taxatieverslag. Op het taxatieverslag staan:

  • de kadastrale gegevens en kenmerken van de woning;
  • gegevens van enkele andere woningen, waarmee uw woning is vergeleken. Het gaat om woningen die rond de peildatum zijn verkocht, met de verkoopprijs van deze woningen.

Particulieren

U kunt het taxatieverslag digitaal bekijken via MijnOverheid.

Hoe werkt het?

U gaat naar MijnOverheid en logt in met DigiD

Scroll naar het onderdeel Wonen en kies voor WOZ

Bedrijven

Wilt u als bedrijf uw taxatieverslag inzien? Dit vraagt u direct online aan met uw aanslagnummer en het aanslagbedrag.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting), de waterschappen (waterschapsomslag gebouwd) en de gemeenten (onroerende-zaakbelastingen= OZB).

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van uw pand vast door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoud, bijgebouwen, afwerking, enzovoort. De WOZ-waarde staat op uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Voor een uitgebreide uitleg kunt u terecht op de website van de Waarderingskamer.

Degene die op 1 januari eigenaar is van een woning of niet-woning, ontvangt de WOZ-beschikking. Dit geldt ook voor gebruikers van niet-woningen (zoals bedrijven of scholen).

De WOZ-beschikking wordt niet apart verstuurd, maar is gecombineerd met het aanslagbiljet. Het is een aparte regel op het biljet. In deze regel staat de vastgestelde WOZ-waarde.

Wilt u weten wat de WOZ-waarde van een andere woning is, dan kunt u die opvragen via het WOZ-waardeloket.

Uw vragen over uw belastingaanslag BSR (Belasting Samenwerking Rivierenland) kunt u stellen via het telefoonnummer.

(0344) 704 704 of via de website BSR
Adres: De Blomboogerd 1, 4003 BX in Tiel.

 

De Waarderingskamer controleert of de gemeente de WOZ-waarde op de juiste manier bepaalt. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie.

Heeft u een dijkwoning of een bedrijf dat aan een dijk ligt? Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad is gebleken, dat de ongebouwde grond van dijkwoningen of –bedrijven, die binnen een waterstaatswerk ligt, vrijgesteld dient te worden. Dit is de zogenaamde kernzone. Dit betekent dat deze grond niet in uw WOZ-taxatie wordt meegenomen.

Wat is een waterstaatswerk?

Het Waterschap bepaalt, wat een waterstaatswerk is. Zij heeft daarvoor een legger. Als een (deel van een) perceel binnen een waterstaatswerk valt (de kernzone), dan wordt dat deel buiten de taxatie gelaten. Afhankelijk van het aantal vierkante meter ongebouwde grond binnen deze zone, kan dit een kleine of grote waardewijziging met zich meebrengen.