WOZ-waarde

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is een regeling voor de waardering van onroerende zaken. Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen en bedrijfspanden. De Wet WOZ bepaalt dat alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks worden gewaardeerd.

 

Meer informatie

Particulieren

Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan met DigiD het taxatieverslag bekijken, of u verzoekt telefonisch om uw taxatieverslag. Op het taxatieverslag staan:

  • de kadastrale gegevens en kenmerken van de woning;
  • gegevens van enkele andere woningen, waarmee uw woning is vergeleken. Het gaat om woningen die rond de peildatum zijn verkocht, met de verkoopprijs van deze woningen.

Bedrijven

Wilt u als bedrijf uw taxatieverslag inzien? Dit vraagt u direct online aan met uw aanslagnummer en het aanslagbedrag.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor de belastingheffing door het Rijk (inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting), de waterschappen (waterschapsomslag gebouwd) en de gemeenten (onroerende-zaakbelastingen= OZB).

De gemeente stelt jaarlijks de waarde van uw pand vast door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare panden. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoud, bijgebouwen, afwerking, enzovoort. De WOZ-waarde staat op uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Jaarlijks ontvangt degene die op 1 januari van het betreffende belastingjaar eigenaar is van een woning en/of eigenaar/gebruiker is van een niet-woning, de WOZ-beschikking. Dit is een regel op het aanslagbiljet en hierop staat de vastgestelde WOZ-waarde.

Wilt u weten wat de WOZ-waarde van een andere woning is, dan kunt u die opvragen via het WOZ-waardeloket.

Uw vragen over uw belastingaanslag BSR (Belasting Samenwerking Rivierenland) kunt u stellen via het telefoonnummer.

(0344) 704 704 of via de website BSR
Adres: De Blomboogerd 1, 4003 BX in Tiel.

 

De Waarderingskamer controleert of de gemeente de WOZ-waarde op de juiste manier bepaalt. Op de website van de Waarderingskamer vindt u meer informatie.