Terugblik raadsvergadering 16 april

18 april 2019

Afgelopen dinsdag vergaderde de gemeenteraad. Hier een terugblik.

Over de agenda

Het agendapunt Plussenbeleid is van de agenda gehaald. Het Plussenbeleid is een nieuwe regeling voor niet-grondgebonden veehouderijen om uit te breiden tegen een maatschappelijke tegenprestatie. De raad wil de voor- en nadelen van de mogelijke keuze eerst bespreken in de werkgroep ruimtelijke ontwikkelingen van 7 mei 2019.

Verzelfstandiging BVV

De meerderheid van de gemeenteraad is akkoord gegaan met de verzelfstandiging van de Burense Voetbalverenigingen. De acht voetbalclubs krijgen jaarlijks een geldbedrag voor renovaties en onderhoud. De verenigingen gaan zich ontwikkelen tot open verenigingen, waar alle inwoners van kunnen profiteren. Onlangs hebben de raadsleden een clubtour gemaakt langs alle voetbalverenigingen. Verschillende raadsleden gaven aan enthousiast te zijn over wat ze gezien en gehoord hebben op deze ronde langs de velden.

Transformatie en onderzoek tekorten sociaal domein

De raad is unaniem akkoord gegaan met het besluit om extra ondersteuning in te huren om de taken in het sociaal domein goed uit te kunnen voeren. Er zijn namelijk tekorten ontstaan bij de uitvoering van deze taken op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Ook stemde de raad in met het beschikbaar stellen van een geldbedrag voor het uitvoeren van een onderzoek naar deze tekorten.

Veiligheid en overlast laagvliegende helikopters

De gemeenteraad heeft in januari een brief naar het Ministerie van Defensie gestuurd om aandacht te vragen voor de veiligheid en overlast van laagvliegende helikopters. De staatssecretaris heeft uitgebreid gereageerd en aangegeven dat de Commandant van het Defensie Helikopter Commando uitleg kan komen geven aan de raad en inwoners van Buren. De raad heeft besloten daar op in te gaan, de agendacommissie gaat op zoek naar een geschikte datum en locatie.

Moties

Politieke partijen kunnen een motie indienen als ze aandacht willen vragen voor een bepaald onderwerp. Als de meerderheid van de raadsleden het met de motie eens is wordt deze aangenomen. Daarmee draagt de gemeenteraad het college op om actie te ondernemen. De raad heeft een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd de mogelijkheden en kosten te onderzoeken van het aanleggen/verlengen van het fietspad tussen sportpark Maurik en de provinciale weg. Het college gaat hiermee aan de slag.