Integrale veiligheidscontrole

13 mei 2019

De gemeente Buren heeft op donderdag 9 mei samen met de politie, de sociale recherche regio Rivierenland, Belastingdienst en de Omgevingsdienst Rivierenland een integrale veiligheidscontrole uitgevoerd.

Burgemeester De Boer zegt: “Met deze integrale controle vergroten we de (verkeers-) veiligheid en verhogen we de leefbaarheid. Tevens wordt er op deze manier ingezet op het signaleren van misstanden binnen de gemeente Buren.”

Er zijn door de politie en belastingdienst enkele honderden voertuigen gecontroleerd. Voor diverse overtredingen is hierbij proces verbaal opgemaakt, onder andere voor: mobiel bellen tijdens het rijden, het rijden zonder gordel en het rijden onder invloed van alcohol. Tevens zijn er meerdere openstaande boetes geïnd.

De belastingdienst heeft € 56.000,- aan openstaande belastingschuld geïnd. Daarnaast is door hen op zes voertuigen beslag gelegd, waarvan er één direct is afgevoerd.

Burgemeester De Boer is tevreden over het verloop van de integrale controle. Het moet duidelijk zijn dat overtredingen niet getolereerd worden en boetes worden geëind. Dergelijke controles in samenwerking met diverse partners gaan in de toekomst vaker plaatsvinden.