Bedrijfsbezoek familie De Bruijn

17 mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft een bedrijfsbezoek gebracht aan het melkveebedrijf ‘Rimmegen’ van familie De Bruijn, Parkstraat 28a in Maurik. Hans en Reini de Bruijn hebben een enthousiaste rondleiding gegeven over het bedrijf.

Op het melkveebedrijf worden 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee gehouden. Tevens wordt 120 hectare grond bewerkt. Hans de Bruijn vertelt: ‘De melkveesector is de meest duurzame sector van de wereld. De mest die het vee produceert, wordt uitgereden op het land waar weer hoogwaardige eiwitten groeien welke vervolgens gevoerd worden aan de koeien die er melk van produceren’. De koeien worden in een draaimelkstal gemolken. In deze melkstal kunnen 150 koeien per uur gemolken worden. ‘Als we veel verwachten van ons melkvee, moeten we goed voor ze zorgen’ aldus Hans de Bruijn. De koeien genieten van de weidegang als we aankomen en komen gedurende het bezoek de stal in om aanvullend voer te eten.

De ondernemers bevinden zich in de oriëntatiefase over de verduurzaming van het bedrijf door bijvoorbeeld het opwekken van natuurenergie. In de gemeente Buren zijn nog 64 melkveebedrijven aanwezig. Hans de Bruijn spreekt uit dat hij de leefbaarheid van het platteland erg belangrijk vindt: ‘Door openheid te geven over de bedrijfsvoering, wil ik de tolerantie van de bewoners naar de bedrijven in het buitengebied vergroten.’ In dit kader bieden ze boerderijeducatie aan, waardoor kinderen kunnen leren waar melk vandaan komt.

Het college krijgt als afsluiting heerlijke kaas aangeboden van ‘Zuivelfabriek de Graafstroom’; de fabriek waar de melk aan wordt geleverd. Hans de Bruijn zit in het bestuur van deze melkfabriek.

Gemeente Buren hecht veel waarde aan een goed contact met het plaatselijke bedrijfsleven. Een goede en directe dienstverlening is hierbij een must. Daarom zijn binnen gemeente Buren twee bedrijvencontactfunctionarissen aanwezig. Zij zijn het centrale aanspreekpunt binnen de gemeente. U kunt met al uw vragen en opmerkingen bij hen terecht. Zij helpen u graag verder. Neem voor vragen contact op met Marinus van Olderen of Marina van den Anker via gemeente@buren.nl of bel 14 0344.

Wilt u ook een bedrijfsbezoek van het college van Burgemeester en wethouders? Neem dan contact op met Marinus van Olderen of Marina van den Anker, via 14 0344.