Onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’

21 mei 2019

We zijn benieuwd naar uw mening! De gemeente Buren doet mee aan het terugkerende, landelijk onderzoek ‘Waar staat je gemeente?’. Dit onderzoek laat zien hoe wij als gemeente presteren in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente wordt op verschillende onderdelen beoordeeld, zoals woon- en leefomgeving, dienstverlening aan inwoners en zorg en welzijn.

Deelnemen onderzoek

Zo’n 2.500 inwoners van de gemeente ontvangen een brief met het verzoek om deel te nemen aan dit onderzoek. Deze inwoners zijn willekeurig gekozen. Deelname aan het onderzoek kan zowel schriftelijk als via internet plaatsvinden. Wij roepen u van harte op om deel te nemen! Met uw mening kunnen we ons beleid en handelswijze beter bepalen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. Een uitgebreide
analyse van de gegevens vindt u binnenkort op de website www.waarstaatjegemeente.nl.