Buurten over Zoelen

25 juni 2019

Gemeente Buren wil dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom is de gemeente niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar willen we maatwerk leveren voor elke kern. De bijeenkomst over Zoelen vond plaats op maandag 27 mei. De dorpsagenda is gevormd.

Wat doen we op de korte termijn?

  • Er komt een extra bankje in Zoelen.
  • We starten met een contactambtenaar (Ranesh Balla), als centraal aanspreekpunt bij de gemeente voor inwoners van Zoelen.
  • Het Dorpshuis heeft inloopmomenten op dinsdag 25 juni (09.00 – 12.00 uur) en donderdag 4 juli (13.00 – 16.00 uur). Inwoners kunnen dan zonder afspraak binnenlopen, vragen stellen of opmerkingen doorgeven.
  • We nemen contact op met de eigenaar van de tuk tuks.
  • We zoeken een plek voor een nieuwe prullenbak.

Waar gaan we in 2019 samen mee aan de slag? De dorpsagenda van Zoelen:

  • Verkeersveiligheid is een vaak genoemd onderwerp. We kijken naar knelpunten en mogelijke oplossingen.
  • Er is behoefte aan meer activiteiten voor ouderen, bijvoorbeeld in het Dorpshuis.
  • We verbeteren de communicatie tussen de gemeente en inwoners.
  • We heroverwegen het

Wat nemen we mee voor de toekomst?

Sommige onderwerpen kunnen we (nog) niet oplossen. Deze nemen we mee voor de langere termijn. In een nieuw beleid bijvoorbeeld, voor onder andere duurzaamheid, speeltuinen en de visie op de omgeving van de toekomst. Het gaat dan bijvoorbeeld over gevarieerde wijken, behoud van het goede van Zoelen en windmolens.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Kom naar het inloopmoment op dinsdag 25 juni (09.00 – 12.00 uur) en donderdag 4 juli (13.00 – 16.00 uur) in het dorpshuis Zoelen! U kunt ook contact opnemen met de Dorpscontactpersoon Zoelen, Ranesh Balla, via rballa@buren.nl of tel. 14 0344. Meer informatie vindt u bij het onderwerp kerngericht werken.