Openbare vergadering kwaliteitscommissie

25 juni 2019

Maandag 1 juli komt de kwaliteitscommissie bij elkaar. Het belangrijkste bespreekpunt zijn de jaarstukken van 2018. In het jaarverslag legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in 2018. In de jaarrekening vindt u daarvan de financiĆ«le vertaling. U kunt de agenda en bespreekstukkenĀ hier inzien.

Wat doet de kwaliteitscommissie?

De kwaliteitscommissie is ingesteld door de gemeenteraad en voert afstemmingsoverleg met de accountant. Het doel van de commissie is het geven van uitvoering aan de taken die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. De commissie bestaat uit raadsleden.

Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Liendenzaal

De vergaderingen van de kwaliteitscommissie zijn openbaar. U bent van harte welkom.