Terugblik Omgevingswandeling Ravenswaaij, Zoelmond en Beusichem

25 juni 2019

Zaterdag 22 juni vond de tweede Omgevingswandeling plaats. Dit keer stonden de kernen Ravenswaaij, Zoelmond en Beusichem op de planning (in navolging van de geslaagde omgevingswandeling in Ommeren begin maart). Naast inwoners van de drie dorpen waren een groot deel van de gemeenteraad, alle wethouders, de burgemeester en ook een aantal ambtenaren aanwezig.

Ravenswaaijs volkslied

De ontvangst in dorpshuis de Rozenhoek was allerhartelijkst. Na een kopje thee of koffie waren er kersen voor de wandelaars en zijn we na de inleiding en het zingen van het Ravenswaaijs volkslied gaan wandelen en fietsen met ruim twintig personen.

Onder prachtige weersomstandigheden zijn we gestart met een wandeling door Ravenswaaij, met de heer Rens Mulder als gids. Daar waren we ontzettend blij mee! Hij vertelde met grote trots verhalen over de geschiedenis van Ravenswaaij. Aan bod kwamen onder meer Dorpshuis De Rozenhoek, Nieuwbouw De Zandekkers, vrijwilligers, toneel, de kerk, het kerkhof, de school, de wensboom, oliebollen eten, de stoelen bovenop de dijk, de bushaltes, de manege, wandelen met ezels, Kasteel/Landgoed Vredestein en het lage dijkje. Ter hoogte van de Zoel namen we afscheid van Rens en fietsten we verder richting het Plein te Zoelmond.

Bloemen in Zoelmond

In Zoelmond stond mevrouw M. Kelder al klaar om te vertellen over Zoelmond. Zij vertelde enthousiast over de bloemen (Stichting Bloemrijk Beusichem Zoelmond) die ze hadden ingezaaid en aangeplant in Zoelmond en Beusichem. Momenteel zijn ze druk met een bloemenlint vanaf het plein richting de Markt in Beusichem (plantenbakken aan lantaarnpalen).

Na het praten over de invulling van de kerk, riviertje de Zoel en het gebrek aan winkels zijn we gaan wandelen door de kern van het dorp. Al wandelend hebben we gesproken over de oplossingen die zijn bedacht voor de toekomst van de school (en de bijbehorende verkeersdrukte), het Jeroen Severs Plantsoen (uitleg over deze veteranen), Huize Het Klooster, de helikopterlanding en de daaruit voortvloeiende verkeersopstoppingen, Speeltuin Zoelmond en Engelrode.

Na terugkeer op het Plein zijn we op de fiets gestapt richting Beusichem. Al fietsend zijn we door de heer Udo bijgepraat over Huize Olpode, het Oude wachthuis/tramlijn, parkeerproblemen, de lege betonnen bloembakken en de halsbrekende varkensruggetjes in het trottoir.

Historisch hart

Aangekomen in Beusichem op de Markt zijn we gaan wandelen in het prachtige historische hart. De groep kon op eigen initiatief door Beusichem lopen om diverse historische panden te bekijken, een wandeling over de markt te maken en een bezoek te brengen aan de kerk. Vervolgens hebben we lekker geluncht in het Zoetzand (top geregeld!) en gesprekken gevoerd over parkeerproblemen in de Oranjestraat en bij de plaatselijke supermarkt. Vervolgens zijn we onder andere langs de Meent en het Industrieterrein gefietst (wat vele Beusichemers een doorn in het oog is). Al fietsend en pratend keerden we over de over de dijk terug naar het startpunt.

Kortom

We kunnen terugblikken op een geslaagde dag met genoeg gespreksstof over onze mooie gemeente. We zien uit naar de volgende omgevingswandeling!

Namens de gemeenteraad, raadslid Van Laar

Van de omgevingswandeling is ook een video gemaakt. Deze kunt u op deze pagina terugkijken.