Terugblik raadsvergadering 25 juni 2019

28 juni 2019

Dinsdag 25 juni vond er een raadsvergadering plaats. Onder tropische temperaturen bogen de raadsleden zich over een volle agenda.

Plussenbeleid

Vaak mogen niet-grondgebonden veehouderijen niet uitbreiden volgens het bestemmingsplan. Het Plussenbeleid zorgt dat dit wel mag en dat tegelijkertijd de omgeving er beter van wordt. De veehouder moet namelijk in gesprek met de omgeving en moet een maatschappelijke tegenprestatie leveren. De gemeenteraad heeft het Plussenbeleid vastgesteld.

Verklaringen van geen bedenkingen

Een aantal ondernemers in onze gemeente heeft bouwplannen die in strijd blijken te zijn met het bestemmingsplan. Met een verklaring van geen bedenkingen kan de gemeenteraad besluiten om van het bestemmingsplan af te wijken.
De raad stemt ermee in dat een agrarisch bedrijf op Bulksteeg 4 in Buurmalsen mag uitbreiden. Ook geeft de raad een verklaring van geen bedenkingen af voor een drijvend zonneveld op Lingemeren 2. Ten slotte mag FruitNL aan de Dr. Guepinlaan 11 in Ommeren een uitrit maken naar de provinciale weg.
De besluitvorming over Hoolweg 1 Maurik wordt aangehouden. De gemeenteraad heeft vragen over de procedure en vraagt het college hierover meer informatie te geven. Tijdens de volgende raadsvergadering (9 juli) wordt dit opnieuw besproken.

APV

Als laatste punt stond de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) op de agenda. In deze verordening staan alle regels die in onze gemeente gelden op het gebied van openbare orde en veiligheid. Omdat het erg laat werd (en erg warm bleef) besloot de gemeenteraad om dit punt door te schuiven naar de volgende raadsvergadering op 9 juli.

Moties en amendementen

Door middel van een motie roept de raad het college op om in actie te komen bij een bepaald onderwerp. Met een amendement kan de gemeenteraad een wijziging van een besluit voorstellen.
Moties en amendementen kunnen ingediend worden door een of meerdere partijen, waarna de gemeenteraad erover stemt. Als de meerderheid van de gemeenteraad vóór stemt, is de motie of het amendement aangenomen en kan het college ermee aan de slag gaan.
Tijdens deze raadsvergadering stemde de meerderheid van de gemeenteraad tegen de moties en amendementen, die dus allemaal werden verworpen.