Gemeenteraad schrapt eigen bijdrage leerlingenvervoer

17 juli 2019

Kinderen met een handicap, ziekte of beperking gaan meestal buiten de gemeente naar gespecialiseerde scholen. De gemeente zorgt dan voor vervoer. Hierbij werden verschillende regels gehanteerd waardoor sommige ouders wel een eigen bijdrage moesten betalen en anderen niet.

De gemeenteraad van Buren heeft ingestemd met een voorstel van het college om dit niet meer te doen. Daarom hoeven die ouders – die toch al veel voor de kiezen krijgen – niet langer een eigen bijdrage te betalen en worden de regels voor de leerlingen van het speciaal onderwijs (SO) en speciaal basisonderwijs (SBO) gelijk getrokken. Het gaat om een klein aantal gezinnen, maar de impact is groot.