Coöperatie Sport Buren zoekt bestuursleden

3 september 2019

De coöperatie Sport Buren zoekt bestuursleden. Momenteel is de coöperatie in oprichting. Zij streeft ernaar om tot een bestuur te komen van vijf personen. Van bestuursleden wordt het volgende verwacht:

  • Kennis en affiniteit met sport en/of het verenigingsleven
  • Sociaal/maatschappelijke betrokkenheid
  • Samenwerken en visie
  • Bestuurlijke ervaring
  • Gevoel voor lokale verhoudingen

Waarom een coöperatie?

In april heeft de gemeenteraad ingestemd met de plannen van de Burense voetbalverenigingen over onder andere sportaccommodaties, het gebruik en de exploitatie van de sportparken en over inspanningen van de voetbalverenigingen. Om de samenwerking tussen de acht verenigingen en de afspraken na te leven, is de coöperatie Sport Buren in het leven geroepen. Deze organisatie is de contactpartij voor gemeente en clubs en ziet toe op de naleving van de afspraken en een goede samenwerking.

Meer informatie…

Heeft u interesse in een bestuursfunctie bij coöperatie Sport Buren? Stuur dan uiterlijk 15 september uw motivatiebrief en cv naar: cooperatiesportburen@gmail.com. Voor vragen of verdere informatie kunt u contact opnemen met dhr. D.J. van Ommeren, interim-voorzitter van de Burense voetbalverenigingen via 06 53493424. Ook kunt u een mail sturen naar bovenstaand mailadres.