Buurten over Ingen

3 september 2019

De gemeente Buren wil dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden. We willen op een andere manier samenwerken met inwoners. Elke kern is anders. Daarom zijn wij niet op zoek naar één standaard werkwijze, maar willen wij maatwerk leveren voor elke kern. De bijeenkomst over Ingen vond plaats op woensdag 10 juli 2019. Hier is de dorpsagenda is gevormd.

Wat doen we op de korte termijn?

We starten met een contactambtenaar. Dit is Esther Wormgoor. Daarnaast komen er inloopmomenten in het dorpshuis ‘In de Gaard Ingen’ op maandag 9 september van 12.30 tot 15.00 uur en op donderdag 12 september van 17.00 tot 20.00 uur.

Er komt informatie over het gebruik van gif door telers en de vlieghoogte voor helikopters. Samen met de signaleringsgroep, fruitbode en dorpshuis In de Gaard maken we de agenda voor Ingen.

Waar gaan we in 2019 samen mee aan de slag?

De dorpsagenda van Ingen:
• Verkeersveiligheid is op verschillende manieren vaak genoemd. We kijken naar knelpunten en mogelijke oplossingen.
• Er is behoefte aan meer activiteiten voor ouderen. Bijvoorbeeld in het Dorpshuis.
• We verbeteren de communicatie tussen gemeente Buren en inwoners.
• We kijken samen naar woonwensen voor woongroep of woonboerderij.

Wat nemen we mee voor de toekomst?

Sommige onderwerpen kunnen we (nog) niet oplossen. Deze nemen we mee voor de langere termijn. Bijvoorbeeld in nieuw beleid voor onder andere duurzaamheid, groen, landschap en de visie op de omgeving van de toekomst. Het gaat dan bijvoorbeeld over woningbouw voor ouderen en starters, en het behoud van het goede van Ingen (bijv. open gebied).

Wilt u meer informatie?

Kom naar het inloopmoment: maandag 9 september en donderdag 12 september in het dorpshuis ‘In de Gaard Ingen’, kijk op www.buren.nl/kerngerichtwerken of neem contact op met Esther Wormgoor, dorpscontactpersoon Ingen (14 0344 of ewormgoor@buren.nl).