Wie zit er in de gemeenteraad?

12 september 2019

Op onze website kunt u gemakkelijk vinden wie er in de gemeenteraad zit. Op deze pagina vindt u in de linkerkolom ‘gemeenteraad’ alles wat u wilt weten over de raad: wie de gemeenteraadsleden zijn, wie hen ondersteunen als burgerlid, vergaderstukken, uitzendingen van vergaderingen én een vraagbaak. Mist u informatie? Stuur dan een mailtje naar griffie@buren.nl.

De raad vergadert

Dinsdag 17 september houdt de gemeenteraad een voorbespreking. Het doel van deze vergadering is beeldvorming en meningsvorming.

U kunt inspreken!

Als u wilt inspreken, dan kan dat tijdens de voorbespreking. U kunt uw mening geven over onderwerpen die op de agenda van de voorbespreking staan of over andere zaken. Wilt u van de gelegenheid gebruikmaken? Neem dan contact op met de griffier, dhr. G. van Droffelaar via griffier@buren.nl, tel. 14 0344 of 06-11480209.

Agendapunten

De volgende punten staan op de agenda:

  • Verordening participatieraad Sociaal Domein
    Elke gemeente in Nederland heeft een Participatieraad. Deze raad bestaat uit inwoners die meedenken en meepraten over de uitvoering van de zorgtaken van de gemeente. Er gaat iets veranderen in het werk van de Participatieraad in onze gemeente, daarom is er sprake van een nieuwe verordening.
  • Zienswijze Regionaal Beleidsplan en Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
    In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) werken zestien gemeenten samen aan een veilige regio, waarin inwoners kunnen rekenen op snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg. Elke vier jaar stelt de VRGZ een nieuw beleidsplan vast op basis van een risicoprofiel. De gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten mogen reageren op het beleidsplan en risicoprofiel.

Welkom

De voorbesprekingen zijn openbaar en vinden plaats in de Liendenzaal van het gemeentehuis – De Wetering 1, Maurik. U bent dan ook van harte welkom. De voorbesprekingen zijn ook live te volgen via de website van de gemeente. U vindt de live-uitzending en alle vergaderstukken bij > de gemeente > gemeenteraad.

Volg de gemeenteraad

Via social media kunt u ook communiceren met de raad en raadsleden. Wilt u op de hoogte blijven van activiteiten van de raad of meedoen aan het gesprek? Like dan de Facebookpagina (raadburen) en volg ons op Twitter (@raadburen).