Gemeente Buren brengt boeken naar inwoners

18 september 2019

Boeken naar de mensen brengen in plaats van andersom. Dat is het doel van verantwoordelijk wethouder Russchen met de nieuwe aanpak van de gemeente Buren om inwoners aan het lezen te krijgen en te houden.

De gemeente Buren vindt het belangrijk dat boeken en leesactiviteiten voor alle inwoners toegankelijk zijn: kinderen, jongeren, volwassenen én ouderen. Daarom werkt de gemeente aan een nieuwe aanpak voor leesstimulering. En daarmee de beschikbare middelen voor leesstimulering efficiënter en effectiever in te zetten. Dit betekent dat het huidige bibliotheekpunt van Karmac in Lienden en de drie servicepunten in Beusichem, Buren en Maurik eind dit jaar in hun huidige vorm stoppen.

Goed functionerende schoolbibliotheken en leespunten

De nieuwe aanpak richt zich op het investeren in jeugdbibliotheken op alle scholen en het ontwikkelen van goede leespunten in Lienden, Maurik, Buren en Beusichem. Bibliotheken met een actueel en breed aanbod zijn belangrijk voor kinderen om te kunnen lezen. Daarom gaan de scholen en de gemeente zich hier samen voor inzetten. De scholen dragen daar financieel aan bij. Daardoor komt er meer budget beschikbaar voor boeken en leesstimulering voor de jeugd.

Verantwoordelijk wethouder Russchen is blij met deze samenwerking: “We willen boeken meer naar de mensen brengen in plaats van mensen naar de boeken. Om de laaggeletterdheid aan te pakken moeten we vooral investeren in de jeugd. Ook daar zijn nog altijd taalachterstanden. Ik ben heel blij dat we dit nu ook samen met de scholen en kinderopvang gaan doen.”

Voor alle andere inwoners worden boeken en leesactiviteiten beschikbaar op leespunten. Deze leespunten komen op de huidige Leerpunten in Beusichem, Buren, Lienden en Maurik waar inwoners nu al met een leervraag terecht kunnen. Hier is iedereen welkom om boeken uit te zoeken, tijdschriften en de krant te lezen. Ook is er ruimte om elkaar te ontmoeten en komen er leesactiviteiten. Het overige budget zet de gemeente in om boeken gratis ter beschikking te stellen in de verschillende kernen. Hierover worden afspraken gemaakt met verenigingen, kinderopvang en winkels. Op deze manier hebben alle inwoners op laagdrempelige wijze toegang tot boeken.

Evaluatie inzet voor leesstimulering

Sinds 2014 zet de gemeente het budget voor leesstimulering in voor het faciliteren van één bibliotheekvestiging en drie servicepunten van Karmac Bibliotheekservices. Uit een evaluatie blijkt dat een zeer beperkt aantal inwoners gebruikmaakt van deze bibliotheekvoorzieningen. Om de toegang tot boeken en leesstimulering te vergroten is het ontwikkelen van een nieuwe aanpak noodzakelijk.

Voor de Karmac-leden betekent dit, dat hun lidmaatschap eind 2019 eindigt. De leden ontvangen hierover nadere informatie.