De raad vergadert op 1 oktober 2019

25 september 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 1 oktober vanaf 19.30 uur. De vergadering start met  gelegenheid voor informatie-uitwisseling tussen raad en het college van B&W, gevolgd door het vragenkwartiertje. U kunt niet inspreken, dat vindt plaats in de voorbespreking. Hieronder wordt een aantal bespreekpunten kort toegelicht. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom.

De volgende punten staan onder andere op de agenda:

  • Verordening Participatieraad Sociaal DomeinElke gemeente in Nederland heeft een Participatieraad. Deze raad bestaat uit inwoners die meedenken en meepraten over de uitvoering van de zorgtaken van de gemeente. Er gaat iets veranderen in het werk van de Participatieraad in onze gemeente, daarom is er sprake van een nieuwe verordening.
  • Zienswijze Regionaal Beleidsplan en Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-ZuidIn de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) werken zestien gemeenten samen aan een veilige regio, waarin inwoners kunnen rekenen op snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg. Elke vier jaar stelt de VRGZ een nieuw beleidsplan vast op basis van een risicoprofiel. De gemeenteraden van alle deelnemende gemeenten mogen reageren op het beleidsplan en risicoprofiel.

Agenda en voorstellen

De volledige agenda en alle vergaderstukken vindt u op deze pagina. Daar kunt u ook de live-uitzending van de vergadering bekijken.

Volg de gemeenteraad

Via social media kunt u communiceren met de raadsleden. De gemeenteraad beschikt over een Facebookpagina: www.facebook.com/raadburen. Als u op de hoogte wilt blijven of wilt meedoen aan het gesprek, like dan de pagina. U kunt ons ook volgen via Twitter.