Modder op de weg? Gas los!

8 oktober 2019

Door het hele land is het oogsten begonnen. Landbouwvoertuigen rijden af en aan om de gewassen van het land te halen. Met de campagne ‘Modder op de weg? Gas los’ willen wij laten zien wat u kunt doen tegen modder op de weg, maar ook wat wij als gemeente er tegen doen.

Tijdens de natte herfstmaanden laten landbouwvoertuigen modder achter op de weg. Dit zorgt voor flinke gladde wegen. De gladheid die ontstaat, kan leiden tot ernstige verkeersongevallen.

Boeren, telers en loonbedrijven doen hun uiterste best om de wegen schoon te houden. Zo plaatsen ze waarschuwingsborden als de kans op modder aanwezig is. Ook zijn ze zich bewust van de regels die gelden rondom het schoon en veilig houden van de weg.

Het helemaal voorkomen van modder op de weg is niet mogelijk, maar door als wegvervuiler de wegbeheerder te informeren of andere weggebruikers te waarschuwen, nemen we samen verantwoordelijkheid. Wanneer de wegvervuiler met zijn modder ongevallen veroorzaakt, kan hij of zij hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Het schoonmaken van de wegen is verplicht voor de ondernemers. Wanneer de weg niet of onvoldoende schoongemaakt is, zijn de kosten hiervan voor de vervuiler. Wat de regels precies zijn en waarop boeren, telers en loonbedrijven dienen te letten is terug te vinden in de informatiefolder ‘Modder op de weg’. Deze folder wordt verzonden aan alle agrariërs, loonbedrijven en telers.

U kunt deze folder vinden op modderopdeweg