Informatieavond Rijnbrug

15 oktober 2019

De wegen naar de Rijnbrug tussen Rhenen (Utrecht) en Kesteren (Gelderland) lopen regelmatig vast. De provincies Utrecht en Gelderland hebben besloten om de brug te verbreden van twee rijstroken naar vier rijstroken. De provincies gaan nu de milieueffecten van een verbreding in kaart brengen. Het onderzoek vindt plaats in de vorm van een zogenaamde Milieueffectrapportage (MER). De eerste stap van dit onderzoek is het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin staat wat er precies onderzocht gaat worden. Van 16 oktober tot en met 26 november kan iedereen reageren en een zienswijze indienen op de NRD.

Inloopbijeenkomst gemeentehuis Rhenen

De NRD is beschikbaar op de website van de provincie Utrecht. Op donderdag 31 oktober is er een inloopbijeenkomst voor de omgeving in het gemeentehuis van Rhenen. Deze vindt plaats vanaf 17.00 tot 20.30 uur. Men kan daar informatie krijgen over de inhoud van het project – de NRD en MER –, het inpassingsplan en over de planning op hoofdlijnen. Vanaf november 2019 tot medio 2020 worden de onderzoeken uitgevoerd. Het ontwerp-inpassingsplan wordt in de tweede helft van 2020 verwacht. Het streven is om de nieuwe brug voor 2025 klaar te hebben voor gebruik.