Installatie participatieraad

15 oktober 2019

Op 10 oktober 2019 installeerde demissionair wethouder Daan Russchen de leden van onze Participatieraad Sociaal Domein. De leden van de Participatieraad denken mee en geven adviezen aan het college over het sociaal domein.

Er is gekozen voor een kleine raad (5 t/m 8 personen) die actief netwerkt met zowel (zorg)professionals en maatschappelijke organisaties als vrijwilligers, verenigingen en inwoners.