Coalitie gebroken, informateur benoemd

15 oktober 2019

Dinsdagavond 8 oktober vond er een extra raadsvergadering plaats. De gemeenteraad wilde daarin met het college in gesprek over de samenwerking tussen raad en college. De week daarvoor dienden wethouder Keller van Gemeentebelangen Buren en wethouder Russchen van de PvdA hun ontslag in bij de gemeenteraad. Zij waren als demissionair wethouder bij de vergadering aanwezig, evenals de nog zittende wethouder Klein – de Jong. Dat wethouders demissionair zijn betekent dat zij gaan aftreden, maar nog enige tijd op hun post blijven.

Tijdens deze extra raadsvergadering heeft Gemeentebelangen Buren (GB) de coalitie gebroken. De lokale partij kwam bij de verkiezingen in 2018 als grootste uit de bus. De afgelopen jaren vormde GB een coalitie met de VVD en de PvdA. Aan het begin van de vergadering nam Sander van Alfen, fractievoorzitter van GB, het woord. Hij gaf aan dat er geen vertrouwen meer is in de coalitie. Dit betekent dat alle wethouders nu demissionair zijn.

Donderdagavond 10 oktober vergaderden de fractievoorzitters in het openbaar over de vervolgprocedure. Zij hebben gesproken over de stappen die genomen moeten worden om uit de ontstane bestuurscrisis te komen. Als grootste partij in de raad heeft GB het voortouw genomen en voorgesteld om Wouter de Jong aan te wijzen als informateur. Wouter de Jong is een zeer ervaren adviseur in het openbaar bestuur. Hij is wethouder van gemeente Houten geweest en later is hij burgemeester geworden. Ook was hij gedeputeerde in de provincie Utrecht. Alle fractievoorzitters zijn akkoord gegaan met het voorstel om de heer De Jong als informateur aan te stellen.

Omdat wethouders Keller en Russchen een maand na hun ingediende ontslag zullen vertrekken, is het belangrijk dat snel duidelijk wordt hoe het verder moet. Tegelijkertijd is het van belang dat de basis wordt gelegd voor een stabiele en productieve samenwerking naar de toekomst toe. Als informateur zal de heer De Jong met alle partijen gesprekken voeren over de mogelijkheden voor samenwerking binnen de gemeenteraad. Deze gesprekken zullen plaatsvinden vanaf eind deze week. Het streven is om binnen enkele weken alle gesprekken af te ronden, zodat er stappen gezet kunnen worden naar de vorming van een nieuw college.