Burgemeester neemt afstand van berichten over herindeling

19 oktober 2019

In de media verschijnen verschillende berichten over een gemeentelijke herindeling waarin de gemeente Buren betrokken zou zijn.

Burgemeester Jan de Boer hecht er waarde aan te benadrukken dat hij zich daar niet in herkent en doet hier dan ook nadrukkelijk afstand van. “Het is opmerkelijk dat de (demissionaire) wethouder(s) en ik vooralsnog niet benaderd zijn door de media over dit thema”, zo laat hij in een reactie aan de gemeenteraad weten.

“Volgens de uitdrukkelijke wens van de raad werken wij als gemeente aan besluitvorming door de raad waarin wij uit gaan van zelfstandigheid. Dit is terug te vinden in de programmabegroting voor de komende jaren. Deze begroting is bovendien sluitend”, aldus de burgemeester.

Donderdag 17 oktober is in het openbaar voor het eerst met fractievoorzitters gesproken over het informatieproces om te komen tot een nieuw college. Deze gesprekken worden de komende weken gevoerd.