De raad vergadert, voorbespreking 29 oktober

23 oktober 2019

Dinsdag 29 oktober is er een voorbespreking. Deze openbare vergadering staat in het teken van de Programmabegroting 2020 en de heffingsverordeningen. De voorbespreking is in het gemeentehuis, Wetering 1, Maurik, aanvang 19.00 uur in de Liendenzaal. U bent van harte welkom!

Programmabegroting

Elk jaar wordt een begroting voor het volgende jaar opgesteld. De begroting is onderverdeeld in programma’s zoals ‘veiligheid’ en ‘onderwijs’ en heet daarom programmabegroting. Er staat per programma in wat de plannen zijn voor het komende jaar en hoeveel geld die plannen kosten. De raad stelt de begroting jaarlijks in november vast. De begroting is digitaal te raadplegen via www.buren.nl/begroting.

Heffingsverordeningen 2020

De gemeente heeft de mogelijkheid om zelf voor inkomsten te zorgen. Dat doet zij onder meer door belasting en leges te heffen, zoals bijvoorbeeld OZB, hondenbelasting en toeristenbelasting. In verordeningen staat hoe de gemeente dit doet en wat de tarieven zijn. De gemeenteraad stelt jaarlijks deze verordeningen met tarieven vast. Voor het jaar 2020 zijn wijzigingen doorgevoerd in de verordeningen en zijn de verordeningen en tarieventabel aangepast aan actuele wet- en regelgeving.

Vergaderstukken

De volledige agenda en alle vergaderstukken vindt u onder de rubriek de gemeente – agenda en vergaderstukken. Daar kunt u ook de live-uitzending van de vergadering bekijken.

Inspreken

Bij de voorbespreking van de raad kunt u inspreken. Neemt u daarvoor contact op met de griffier, G. van Droffelaar, E griffier@buren.nl, M 06 11480209, T 14 0344.

Volg de gemeenteraad

Via social media kunt u communiceren met de raadsleden. De gemeenteraad beschikt over een Facebookpagina: www.facebook.com/raadburen. Als u op de hoogte wilt blijven of wilt meedoen aan het gesprek, like dan de pagina. U kunt ons ook volgen via Twitter.