Gesprekken met informateur

28 oktober 2019

Binnen de gemeenteraad werken politieke partijen met elkaar samen in een coalitie. In de gemeente Buren bestond de coalitie uit Gemeentebelangen Buren, VVD en PvdA. In de raadsvergadering van 8 oktober is de coalitie gebroken door Gemeentebelangen Buren (de grootste partij) omdat er geen vertrouwen meer was. Eerder hadden twee wethouders hun ontslag al aangeboden aan de gemeenteraad.

Als er een einde komt aan de coalitie moet er gezocht worden naar nieuwe manieren van samenwerking binnen de gemeenteraad. Er wordt dan een informateur ingeschakeld die met alle betrokken partijen en personen in gesprek gaat. In de gemeente Buren is Wouter de Jong aangewezen als informateur. Hij heeft de afgelopen weken met alle betrokkenen gesproken.

Nu alle gesprekken zijn gevoerd, wordt de volgende stap gezet. De informateur gaat nu in gesprek over de bestuurscultuur in de gemeente Buren. Dit zal op korte termijn plaatsvinden. Zodra duidelijk is hoe de samenwerking binnen de gemeenteraad vorm krijgt, is de volgende stap het vormen van een nieuw college.