Afvalstoffenheffing stijgt ook in Rivierenland

5 november 2019

Net als in andere gemeenten in Nederland, gaat de afvalstoffenheffing in Rivierenland volgend jaar omhoog. Dat komt onder meer door de gestegen kosten voor het verwerken van gft-afval, de hogere belasting op het verbranden van restafval en de lage prijs die Avri krijgt voor textiel en papier. Het Dagelijks Bestuur van Avri stelt voor om de afvalstoffenheffing te laten stijgen met gemiddeld € 34,- naar € 253,- per huishouden. De stijging is vergelijkbaar met die in andere gemeenten. De afvalstoffenheffing in Rivierenland ligt nog altijd onder het landelijk gemiddelde.

Het voorstel is om een basistarief te hanteren van € 211,- per huisaansluiting. Voor het variabele tarief wordt per 30 liter restafval € 1,20 voorgesteld. In december stelt het Algemeen Bestuur, bestaande uit wethouders van de acht Avri-gemeenten, de tarieven definitief vast.