Dorpenronde omgevingswet

14 november 2019

We willen graag met u in gesprek over de toekomst van de dorpen binnen de gemeente Buren. Daarom organiseren we in alle dorpen een bewonersavond, waar onderwerpen zoals wonen en groen, ontmoetingsplekken en voorzieningen, maar ook verkeersvraagstukken op de agenda staan. Bovendien is er volop ruimte voor andere onderwerpen die u belangrijk vindt. De agenda voor uw dorp bepalen we samen!

Wat gaan we doen?

Op de bewonersavonden zijn er verschillende tafels ingericht per thema, zodat u zelf kunt kiezen over welk thema u wilt meedenken. Vragen die aan bod kunnen komen zijn: Wat is de woonbehoefte nu en in de toekomst? Hoe houden we het dorp en het buitengebied vitaal? Kunnen we de ligging aan de Lek nog beter benutten? Voor welke werkgelegenheid moeten we ruimte zoeken? Hoe kan de recreatie nog interessanter worden, ook voor de inwoners zelf? Wat doen we met leegkomende boerderijen en stallen? Kunnen we de biodiversiteit in het buitengebied vergroten? Hoe moet het sociale leven zich verder ontwikkelen? En wat kunnen u, de gemeente en andere organisaties daar samen aan doen?

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

We gebruiken de informatie voor een nieuwe omgevingsvisie voor de dorpen in de gemeente Buren. Een omgevingsvisie is een integrale visie voor de langere termijn. De gemeente gebruikt een omgevingsvisie als inwoners en ondernemers nieuwe plannen hebben, zoals woningen, bedrijven of zonneweides. Daarnaast kunnen er tijdens de avond ook ideeën boven komen voor concrete projecten.

Zet uw mening over verkeer op de kaart

Wilt u nu alvast uw reactie geven over verkeersvraagstukken? Dat kan via www.e-spraak.nl/Buren. Ondervindt u verkeersoverlast? Mist u een weg in het wegennetwerk van de gemeente? Vindt u een weg van onvoldoende kwaliteit? Vindt u dat uw kinderen niet op een veilige manier naar school kunnen? De gemeente werkt aan een gemeentelijk verkeers- en vervoerplan. Uw mening vormt mede de basis voor het plan.

Op dit moment staan de volgende bewonersavonden op de agenda:

Datum en tijd: donderdag 14 november, 19.30 – 21.45 uur
Locatie: Dorpshuis de Hoekenburg, Korte Bosstraat 3, Rijswijk
Organisatie: de gemeente Buren

Agenda

19.15 Inloop dorpsavond voor alle inwoners
19.30 Presentaties over de kenmerken en vraagstukken voor Rijswijk en het project over ‘verkeer‘
19.50 Workshop ronde 1
20.40 Pauze en intermezzo met informatiemarkt ‘verkeersvragen Rijswijk en gemeente Buren’
20.55 Workshop ronde 2
21.35 Afsluiting van de avond met een drankje

Datum en tijd: dinsdag 19 november, 19.30 – 21.45 uur
Locatie: Het Betuws Hart, Plein 1, Zoelmond
Organisatie: de gemeente Buren

Agenda

19.15 Inloop dorpsavond voor alle inwoners
19.30 Presentaties over de kenmerken en vraagstukken voor Zoelmond en het project over ‘verkeer’
19.50 Workshop ronde 1
20.40 Pauze en intermezzo met informatiemarkt ‘verkeersvragen Zoelmond en gemeente Buren’
20.55 Workshop ronde 2
21.35 Afsluiting van de avond met een drankje

Datum en tijd: donderdag 21 november, 19.30 – 21.45 uur
Locatie: De Breipot, Canadalaan 60, Ommeren
Organisatie: de gemeente Buren

Agenda

19.15 Inloop dorpsavond voor alle inwoners
19.30 Presentaties over de kenmerken en vraagstukken voor Ommeren en het project over ‘verkeer’.
19.50 Workshop ronde 1
20.40 Pauze en intermezzo met informatiemarkt ‘verkeersvragen Ommeren en gemeente Buren’
20.55 Workshop ronde 2
21.35 Afsluiting van de avond met een drankje

Meer informatie

Meer informatie over de dorpenronde, de omgevingsvisie en de actuele agenda kunt u vinden op www.buren.nl/dorpenronde of stuur een e-mail naar: rgoodijk@buren.nl.

De toekomst van uw dorp bepalen we samen. We zien u graag op één van de bewonersavonden!