De raad vergadert op dinsdag 6 november 2019

5 november 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 november vanaf 15.00 uur. Er is een schorsingsmoment van 18.00 tot 19.00 uur. U kunt niet inspreken, dat vindt plaats in de voorbespreking. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, De Wetering 1, Maurik. U bent van harte welkom!

Programmabegroting

Elk jaar wordt een begroting voor het volgende jaar opgesteld. Deze begroting is onderverdeeld in programma’s, zoals ‘veiligheid’ en ‘onderwijs’ en heet daarom Programmabegroting. Er staat per programma in wat de plannen zijn voor het komende jaar en hoeveel geld die plannen kosten. Tijdens de vergadering van 12 november wordt de Programmabegroting 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. De gehele begroting is digitaal te raadplegen via de pagina programmabegroting.

Agenda en voorstellen

De volledige agenda en alle vergaderstukken vindt u op de pagina met de agenda en vergaderstukken. Daar kunt u ook de live-uitzending van de vergadering bekijken.

Volg de gemeenteraad

Via social media kunt u communiceren met de raadsleden. De gemeenteraad beschikt over een Facebookpagina: www.facebook.com/raadburen. Als u op de hoogte wilt blijven of wilt meedoen aan het gesprek, like dan de pagina. U kunt ons ook volgen via Twitter.