Terugblik Omgevingswandeling Kerk-Avezaath en Zoelen

11 november 2019

Zaterdag 2 november vond de Omgevingswandeling in Kerk-Avezaath en Zoelen plaats. Verschillende inwoners, raadsleden en ambtenaren waren aanwezig. Raadsleden Ellen van Dam en Wander van Laar organiseerden de wandeling (en een stukje fietsen) en blikken met ons terug.

Topvrijwilligster Corrie verdient een pluim

“De ontvangst in de voetbalkantine van Zoelen met koffie, thee en cake (verzorgd door Corrie) was allerhartelijkst. De start van ons rondje Zoelen was een beetje nat, maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben onder andere de volgende zaken besproken: voetbalclub SCZ, corsoclub Zoelen (en hun optreden in afleveringen van ‘Man bijt Hond’), blad op de weg, het dorpshuis, de massale kap van bomen, Kasteel Soelen, Den Aldenhaag, het gebrek aan winkels, openbaar vervoer, onderhoud wegen, nieuwbouw en De Speelgaard Zoelen. Bij onze terugkeer bij de voetbalkantine scheen intussen de zon en vertrokken we per fiets richting Kerk-Avezaath.”

Lunch in de Avezathen

“We zijn door Leonie gastvrij ontvangen in de Avezathen, waar een uitgebreide lunch klaarstond. Hier ontmoetten we ook leden van de bewonersvereniging en de klankbordgroep. De samenwerking van de bewonersgroep met de gemeente kwam aan de orde, evenals de verkeersproblemen en ontsluiting bij nieuwbouwproject Teisterbant. Ook is gesproken over de woonbehoefte, die vijf jaar geleden in kaart is gebracht. Verder kwam de verkeersveiligheid aan bod en het onderzoek dat daarnaar is gedaan in opdracht van de bewonersvereniging. Verder gaven de inwoners aan graag nieuwbouw in de kern te zien.”

Rondje Kerk-Avezaath

“Na de lunch zijn we weer op pad gegaan om de genoemde punten met zijn allen te bekijken. Ook bezochten we een aantal kruisingen die om verschillende redenen onveilig blijken te zijn, hadden we het over bomen en het aanbrengen van zebrapaden. Ook bekeken we het kunstwerk van de hand van Riesjart Bus. Het is in 2012/13 geplaatst in het kader van Kunst in de Kernen van de gemeente Buren.”

Ten slotte

Raadsleden Van Dam en Van Laar danken alle deelnemers voor hun aanwezigheid en belangstelling. “We hebben tijdens deze omgevingswandeling veel met elkaar besproken. De input en bedankjes van de inwoners motiveren ons om door te gaan met het organiseren van dit soort ontmoetingen!”