Advies informateur: coalitie Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA

11 november 2019

Tijdens een openbaar fractievoorzittersoverleg heeft informateur Wouter de Jong maandagavond verslag gedaan van zijn werkzaamheden. De opdracht die hij van de gemeenteraad kreeg bestond uit twee delen: onderzoek doen naar de mogelijkheden voor samenwerking tussen de partijen in de gemeenteraad én de bestuurlijke verhoudingen onder de loep nemen.

Wat de bestuurlijke verhoudingen betreft adviseert hij de raadsleden te investeren in de persoonlijke verhoudingen en in het samen gemeentebestuur zijn van Buren. De fractievoorzitters gaven aan er met elkaar de schouders onder te willen zetten, in het belang van de inwoners van de gemeente Buren. Burgemeester de Boer: “Wij zullen met elkaar de komende jaren deze slag moeten maken. En we kúnnen hem ook maken.”

Het advies op het gebied van samenwerking is het onderzoeken van de mogelijkheden om te komen tot een meerderheidscoalitie van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA. Als veruit de grootste partij is het niet meer dan logisch dat Gemeentebelangen Buren deel van een coalitie uitmaakt. De PCG kan daar als middelgrote partij bij aansluiten. Ten slotte kan het CDA een brugfunctie vervullen.
Verder adviseert de informateur om te kiezen voor nieuwe wethouders: “Begin met een schone lei.”


Nu de informateur klaar is met zijn werk, kan er een formateur aan de slag. Die krijgt de opdracht om met de genoemde partijen een nieuwe coalitie te vormen. De volgende stap is dan het vormen van een nieuw college. Sander van Alfen, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Buren, heeft aangegeven graag de rol van formateur op zich te nemen. De overige fractievoorzitters zijn het daarmee eens. Hij start direct met zijn werkzaamheden.